Adnabod y paill sy’n cosi’r trwyn

Dr Gareth Griffith ac un o’r casglwyr paill gafodd eu defnyddio ar gyfer yr astudiaeth.

Gallai gwyddonwyr fod gam yn nes at ddarparu gwell rhagolygon paill i ddioddefwyr asthma neu dwymyn y gwair, cyflyrau sy’n effeithio ar un o bob pedwar o bobl y Deyrnas Unedig.


Mae ymchwilwyr yn Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi bod yn gweithio ar brosiect mawr tair blynedd dan arweiniad Prifysgol Bangor i ddadansoddi paill glaswellt yn yr aer.

Cymrodyr Rutherford yn adeiladu ar bartneriaeth newydd gydag Affrica

Chwith i’r dde: Y Cymrodyr Rutherford Dr Frans Persendt and Dr Eliakim Hamunyela o Brifysgol Namibia gyda’r Athro Chris Thomas o Brifysgol Aberystwyth. Maent wedi bod yn archwilio’r defnydd o dechnoleg synhwyro o bell megis dronau rhad i daclo malaria yng ngogledd Namibia.

Mae cymrodoriaethau a ddyfarnwyd i ddau ymchwilydd o Brifysgol Namibia yn adeiladu ar bartneriaeth strategol newydd rhwng Prifysgol Aberystwyth a’r sefydliad yn ne Affrica.

Myfyrwyr Aber yn cipio Cwpan Agronomeg NIAB am yr ail flwyddyn yn olynol

Tim buddugol Cwpan Agronomeg NIAB 2019 o IBERS Prifysgol Aberystwyth: o’r chwith William Watson, Olivia MacGarvie a Philip Dray gyda’u darlithydd Bridio Planhigion Dr Irene Griffiths. William Davies yw'r aelod coll, gan ei fod yn Seland Newydd.

Mae tîm o fyfyrwyr o Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi ennill Cwpan Agronomeg NIAB am yr ail flwyddyn yn olynol.

Rhestr Fer UMAber yn Dathlu Staff a Myfyrwyr

Mae'n bleser gennym gyhoeddi'r rhestr fer ar gyfer Gwobrau Staff a Myfyrwyr UMAber 2019