Canolfan Ragoriaeth TB Gwartheg i’w sefydlu ym Mhrifysgol Aberystwyth

Yr Athro Glyn Hewinson

Bydd Canolfan Ragoriaeth mewn TB Gwartheg yn agor ym Mhrifysgol Aberystwyth yn ddiweddarach eleni, gan ddod ag arbenigwyr y byd ynghyd i drechu'r clefyd gwartheg.

Pam nad yw eich ôl troed dŵr yn berthnasol

haveseen/Shutterstock

Yn ysgrifennu yn The Conversation, mae Judith Thornton o Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig yn trafod sut mae olion traed yn achosi i bobl feddwl am yr effaith y maent yn ei chael, ond nid yw'r gyfatebiaeth yn gweithio ar gyfer dŵr:

Aber yn cipio gwobr ddysgu bwysig am yr ail dro

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ei henwi yn Brifysgol y Flwyddyn ar gyfer Ansawdd y Dysgu am yr ail flwyddyn yn olynol.

Aberystwyth yn croesawu myfyrwyr meddygol

Myfyrwyr meddygaeth o Brifysgol Caerdydd a Dr Maro Arkesteijn (dde), darilthydd mewn Biomecaneg Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig, yn ystod ymweliad ag adnoddau ymchwil chwaraeon a meddygol y Brifysgol.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn un o dair prifysgol yng Nghymru sy’n rhan o gynllun peilot i ddenu meddygon ifanc i Ogledd a Chanolbarth Cymru.