Oes Da byw ar blaned Mars?

Adam Dexter yn gweithio ar ranch yn Texas, UDA.

Fe all fod bywyd ar Mars yn y dyfodol ar ffurf da byw, yn ôl Adam Dexter, myfyriwr graddedig MSc.

SilwairSMART – gwella effeithlonrwydd silwair yng Nghymru

Bydd consortiwm newydd sydd â’r nod o wella effeithlonrwydd gwneud silwair yng Nghymru o 20% yn cael ei lansio yn Ffair Aeaf Cymru yn Llanelwedd, ddydd Mawrth 28 Tachwedd 2017.

Trafod manylion gradd milfeddygaeth ar y cyd yn Aberystwyth

Chwith i’r dde: Yn y llun ar ôl y cyfarfod ymgynghori mae'r Athro John Grattan, Dirprwy Is-Ganghellor ym Mhrifysgol Aberystwyth; Yr Athro Will Haresign, Canolfannau Gwyddoniaeth Milfeddygol Cymru; Dr Robert Abayasekara, RVC; Kate Sullivan, Milfeddygon Ystwyth; Hazel Wright, Undeb Amaethwyr Cymru; Les Eckford, Cymdeithas Milfeddygol Prydain; Phil Thomas, Iechyd Da; Yr Athro Mike Rose, IBERS.

Cafodd cynlluniau i ddod â hyfforddiant meddygaeth filfeddygol i Aberystwyth eu trafod mewn cyfarfod bord gron arbennig gyda chynrychiolwyr o'r sector milfeddygol ac iechyd anifeiliaid yng Nghymru.