Hoff flodau gwenyn y ddinas, yn ôl ein harbrawf olrhain DNA

A buff tailed bumble bee emerges from a crocus covered in pollen. thatmacroguy/Shutterstock

Gan ysgrifennu yn The Conversation, mae Elizabeth Franklin o Brifysgol Guelph (Ontario, Canada) a Caitlin Potter, Cynorthwy-ydd Ymchwil Ôl-ddoethurol mewn Ecoleg Moleciwlaidd yn IBERS, Prifysgol Aberystwyth yn trafod astudiaeth newydd sy'n defnyddio dadansoddiad DNA i ddarganfod pa flodau sy'n cael eu ffafrio gan bryfed peillio mewn amgylchedd trefol:

Tystiolaeth DNA amgylcheddol yn cefnogi amddiffyn ardal natur am y tro cyntaf

Un o'r capiau cwyr a ganfuwyd gan dechneg DNA

Mae mathau prin o ffyngau a ganfuwyd gan dechneg DNA amgylcheddol newydd a ddatblygwyd ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi arwain at ddynodiad Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) ger Birmingham.

Prifysgol Aberystwyth yn noddi Cows On Tour

Aelodau o griw Cows on Tour gyda’r uwch fridiwr glaswellt Alan Lovatt yn y lleiniau arddangos glaswellt yng Ngogerddan.

IBERS Prifysgol Aberystwyth (Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig) yw prif noddwr Cows On Tour 2019.

Llwyddiant ym myd llaeth i fyfyriwr o Brifysgol Aberystwyth

Steffan Rees ail o’r chwith gyda’r ail wobr yng nghystadleuaeth Myfyrwiwr Llaeth yr RABDF 2019

Myfyriwr amaeth o Brifysgol Aberystwyth yw un o’r myfyrwyr llaeth gorau yn y DU yn ôl y Gymdeithas Frenhinol Ffermwyr Llaeth Prydeinig – RABDF.