Bygythiad tonnau gwres morol i gydbwysedd ecolegol cefnforoedd

Dr Pippa Moore

Mae ecolegwyr morol wedi rhybuddio bod cynnydd yn nifer a pharhad tonnau gwres morol yn fygythiad i gydbwysedd ecolegol y cefnforoedd.

Ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth yn astudio gwytnwch amaethyddiaeth y DU

Chwith i'r dde: Yr ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth; Susan Fowler, Dr Phillipa Nicholas-Davies a'r Athro Peter Midmore.

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn astudio gwaith ffermwyr yng Nghymru fel rhan o astudiaeth ar draws yr Undeb Ewropeaidd (UE) i wytnwch y diwydiant amaeth a'i allu i ymateb i newid.

IBERS, Prifysgol Aberystwyth oedd y dewis naturiol i fyfyrwraig MBiol Bioleg y Môr a Dŵr Croyw

Sasha Bannister yn casglu plisgennau wyau morgwn ar Draeth Aberystwyth.

Mae Sasha Bannister yn ei blwyddyn olaf o'i chwrs Meistr Integredig (MBiol) ym Mioleg y Môr a Dŵr Croyw, ac mae'n esbonio sut mai Aberystwyth yw'r lleoliad perffaith i'w hastudiaethau a'i gwaith ymchwil.