Ymchwil defaid brîd prin ym Mhwllpeiran

Rhai o’r defaid Soay sy’n pori ar dir Canolfan Ymchwil yr Ucheldir Pwllpeiran, Prifysgol Aberystwyth.

Mae ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth wedi bod ar ymweliad â Hiort ar Ynysoedd Allanol Heledd fel rhan o’u hastudiaeth newydd ar arferion bwydo brîd hynafol a phrin o ddefaid gwyllt.

Prifysgol Aberystwyth yng Ngŵyl y Gelli

Bydd tair darlith yn cael eu cyflwyno yn rhaglen Gŵyl y Gelli 2019 fel rhan o bartneriaeth newydd rhwng Prifysgol Aberystwyth a’r ŵyl ddiwylliannol a llenyddol uchel ei bri.

Bydd cyfres o ddarlithoedd yn amlygu rhai o’r heriau byd-eang sy’n destun ymchwil ym Mhrifysgol Aberystwyth yn rhan o Ŵyl y Gelli eleni.

Glo oedd gorffennol Cymru ond mae'i dyfodol mewn ffermio carbon

Thomas Jeffries/Shutterstock

new report from the Committee on Climate Change has outlined how the UK should – and could – reduce its carbon emissions to net zero by 2050.

Gwaith yn dechrau ar ganolfan ymchwil filfeddygol newydd

Nodi dechrau’r gwaith ar Ganolfan a Labordai Milfeddygol1 a fydd yn llawn weithredol erbyn gwanwyn 2020

Mae gwaith wedi dechrau ar ganolfan filfeddygol newydd £4.2m a fydd yn gyrru ymchwil i ddiogelu iechyd dynol ac anifeiliaid.


Prifysgol Aberystwyth sy’n arwain prosiect Canolfan a Labordai Milfeddygol1, gyda chefnogaeth ariannol o £3 miliwn gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, a bydd yn darparu labordai a gofod swyddfa o’r safon uchaf.