Athrofa y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

Research students inspecting crops at the National Phenomics Centre.

Croeso i'r Athrofa y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig.

Rydym wrthi’n diweddaru ein tudalennau gwe yn dilyn newidiadau i’n trefniadaeth fewnol.

Bydd ein gwefan ar ei newydd wedd yn cwmpasu ystod ein hymchwil ychwanegol a ariennir gan y BBSRC, ymgysylltu â diwydiant, newyddion, digwyddiadau a llawer mwy.

Wrth i ni ddatblygu ein tudalennau, gallwch barhau i gael mynediad at wybodaeth am ein hymchwil, cydweithio â diwydiant a phroffiliau ein staff.

Ein nod yw cyhoeddi ein gwefan ar ei newydd wedd yn ddiweddarach yr hydref hwn.