Cysylltu â Ni

Os ydych yn fyfyriwr a hoffai mynegi barn ar fannau y gall y Brifysgol wella er mwyn gwella eich profiad myfyriwr, a wnewch chi ddefnyddio'r ffurflen Rho Wybod Nawr os gwelwch yn dda.

Sut mae’ch Adran wedi ymateb i’ch adborth

Ymholiadau Cyffredinol

Tel: +44 (0)1970 823000
E-bost: ibers@aber.ac.uk

Cyfeiriad Post

Penglais

Athrofa y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS),
Gogerddan, Prifysgol Aberystwyth, Aberystwyth. SY23 3EE
Gweld ar y Map

Gogerddan

Athrofa y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS),
Prifysgol Aberystwyth, Plas Gogerddan,
Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EE
Gweld ar y Map

Aelodau Staff Unigol

Chwiliwch yn y Rhestr Staff

Er mwyn darganfod unrhyw aelod o staff neu fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth, chwiliwch yn y Cysylltiadau.