Cysylltu â Ni

Os ydych yn fyfyriwr a hoffai mynegi barn ar fannau y gall y Brifysgol wella er mwyn gwella eich profiad myfyriwr, a wnewch chi ddefnyddio'r ffurflen Rho Wybod Nawr os gwelwch yn dda.

Sut mae’ch Adran wedi ymateb i’ch adborth

Ymholiadau Cyffredinol

Tel: +44 (0)1970 621986
E-bost: ibers@aber.ac.uk

Derbyn Israddedigion

Anna Davies
Ffôn: +44(0)1970 621904
E-bost: and20@aber.ac.uk / ibers@aber.ac.uk

Uwchraddedigion

Michelle Allen
Ffôn: +44(0)1970 622315
E-bost: myd@aber.ac.uk / ibers@aber.ac.uk

Media Contacts

Colin Nosworthy
Comminications Officer
ctn1@aber.ac.uk
+44(0)1970 62 1758

Cyfeiriad Post

Penglais

Athrofa y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS),
Prifysgol Aberystwyth, Penglais,
Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3DA
Gweld ar y Map

Gogerddan

Athrofa y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS),
Prifysgol Aberystwyth, Plas Gogerddan,
Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EE
Gweld ar y Map

Aelodau Staff Unigol

Chwiliwch yn y Rhestr Staff

Er mwyn darganfod unrhyw aelod o staff neu fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth, chwiliwch yn y Cysylltiadau.