Ymchwil a Menter

Cyflwyniad y Cyfarwyddwr Mae’n rhoi pleser mawr i mi gyflwyno ail gyfrol Bioleg sy’n Cyflawni. Ein bwriad yw gwella iechyd a lles pobl trwy weithgareddau ymchwil, addysg ac ymgysylltu. Credwn yn Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig fod cadw bodau dynol yn iach ac yn fodlon yn dibynnu ar sicrhau amgylchedd iach, planhigion ac anifeiliaid iach a busnesau iach hefyd. Ceir enghreifftiau o’r ffyrdd y cyfrannwn at holl gydrannau’r gadwyn iechydyn y tudalennau sydd i ddilyn.
Mwy...
Yr Athro Mike Gooding, Cyfarwyddwr yr Athrofa

 

Ymchwil

Menter

Menter

Mae partneriaeth gyda’r sector diwydiannol a phreifat yn helpu i sicrhau bod ymchwil IBERS yn parhau’n atebol ac yn berthnasol i anghenion diwydiannol. Gall gwyddonwyr entrepreneuraidd IBERS fanteisio ar gyfleusterau a chefnogaeth sydd gyda’r gorau yn y byd i ddatblygu cynghreiriau a chysylltiadau strategol gyda diwydiant:

Gwybodaeth bellach

Biowybodeg a Bioleg Chyfrifiannol
Gwybodaeth i ysgolion, colegau a Chlybiau Ffermwyr Ifanc

Prif bartneriaid cyllido IBERS