Dr Elaine Jensen

Dr Elaine Jensen

Molecular Geneticist

IBERS

Manylion Cyswllt

Proffil

Rwyf i wedi bod yn arwain y prosiect uchod a gyllidwyd gan y BBSRC i uchafu amser blodeuo Miscanthus er mis Medi 2007. Ysbrydolwyd fy mrwdfrydedd dros fioleg planhigion gan faterion amgylcheddol ac awydd i ddeall a chyfrannu at gynaladwyedd mewn amaeth. Roedd prosiect anrhydedd fy ngradd BSc yn canolbwyntio ar y berthynas rhwng planhigion codlysol a bacteria gwreiddgnepynol, sy'n darparu ffynhonnell gynaliadwy o nitrogen i'r planhigyn, a negyddu'r angen am wrtaith nitrogen. Ar ôl cwblhau fy ngradd BSc mewn Botaneg ym Mhrifysgol Aberystwyth dyfarnwyd Efrydiaeth Ymchwil Uwchraddedig i mi gan y Brifysgol, yn y Sefydliad Ymchwil Tir Glas ac Amgylcheddol (IGER). Yn ystod fy PhD roedd modd i mi ymchwilio i agweddau o'r mecanwaith genetig sy'n tanategu trawsddygiad signalau rhwng y model codlysol Lotus japonicus a'i symbiont rhisobaidd Mesorhizobium loti. Ar ôl cwblhau'r PhD bûm i'n gweithio ar nifer o brosiectau gan gynnwys Willow for Wales llif genynnau mewn india corn (cyllidwyd gan DEFRA) ac ymchwiliad i drwytholchi nitradau o heneiddiad gwreiddgnepynnau.

Gwybodaeth Ychwanegol

Rwyf i wedi bod yn arwain y prosiect uchod a gyllidwyd gan y BBSRC i uchafu amser blodeuo Miscanthus er mis Medi 2007. Ysbrydolwyd fy mrwdfrydedd dros fioleg planhigion gan faterion amgylcheddol ac awydd i ddeall a chyfrannu at gynaladwyedd mewn amaeth. Roedd prosiect anrhydedd fy ngradd BSc yn canolbwyntio ar y berthynas rhwng planhigion codlysol a bacteria gwreiddgnepynol, sy'n darparu ffynhonnell gynaliadwy o nitrogen i'r planhigyn, a negyddu'r angen am wrtaith nitrogen. Ar ôl cwblhau fy ngradd BSc mewn Botaneg ym Mhrifysgol Aberystwyth dyfarnwyd Efrydiaeth Ymchwil Uwchraddedig i mi gan y Brifysgol, yn y Sefydliad Ymchwil Tir Glas ac Amgylcheddol (IGER). Yn ystod fy PhD roedd modd i mi ymchwilio i agweddau o'r mecanwaith genetig sy'n tanategu trawsddygiad signalau rhwng y model codlysol Lotus japonicus a'i symbiont rhisobaidd Mesorhizobium loti. Ar ôl cwblhau'r PhD bûm i'n gweithio ar nifer o brosiectau gan gynnwys Willow for Wales llif genynnau mewn india corn (cyllidwyd gan DEFRA) ac ymchwiliad i drwytholchi nitradau o heneiddiad gwreiddgnepynnau.

Grwpiau Ymchwil

  • Gwarchod a rheoli adnoddau naturiol

Cyhoeddiadau

Clifton-Brown, J, Hastings, A, von Cossel, M, Murphy-Bokern, D, McCalmont, J, Whitaker, J, Alexopoulou, E, Amaducci, S, Andronic, L, Ashman, C, Awty-Carroll, D, Bhatia, R, Breuer, L, Cosentino, S, Cracroft-Eley, W, Donnison, I, Elbersen, B, Ferrarini, A, Ford, J, Gattinger, A, Golicz, K, Greef, J, Ingram, J, Jensen, E, Kuhn, U, Lewandowski, I, Magenau, E, Mos, M, Meyer, H, Kasperczyk, N, Petrick, M, Pogrzeba, M, Pude, R, Robson, P, Retzler, C, Rowe, RL, Sandu, A, Alexander, Schmitt, A, Schwarz, KU, Scordia, D, Scurlock, J, Shepherd, A, Thornton, J, Trindade, LM, Vetter, S, Wagner, M, Yamada, T & Kiese, A 2023, Building the Policy Ecosystem in Europe for Cultivation and use of Perennial Biomass Crops. in European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. European Biomass Conference and Exhibition Proceedings, pp. 352-362, 31st European Biomass Conference and Exhibition, EUBCE 2023, Bologna, Italy, 05 Jun 2023.
Krzyżak, J, Rusinowski, S, Sitko, K, Szada-Borzyszkowska, A, Stec, R, Janota, P, Jensen, E, Kiesel, A & Pogrzeba, M 2023, 'The effect of combined drought and trace metal elements stress on the physiological response of three Miscanthus hybrids', Scientific Reports, vol. 13, no. 1, 10452. 10.1038/s41598-023-37564-5
Gong, X, Jensen, E, Bucerius, S & Parniske, M 2022, 'A CCaMK/Cyclops response element in the promoter of Lotus japonicus calcium-binding protein 1 (CBP1) mediates transcriptional activation in root symbioses', New Phytologist, vol. 235, no. 3, pp. 1196-1211. 10.1111/nph.18112
Hennequin, L, Tan, S-Y, Jensen, E, Fennell, P & Hallett, J 2022, 'Combining phytoremediation and biorefinery: Metal extraction from lead contaminated Miscanthus during pretreatment using the ionoSolv process', Industrial Crops and Products, vol. 176, 114259. 10.1016/j.indcrop.2021.114259
Krzyżak, J, Rusinowski, S, Sitko, K, Szada-Borzyszkowska, A, Stec, R, Jensen, E, Clifton-Brown, J, Kiesel, A, Lewin, E, Janota, P & Pogrzeba, M 2022, 'The Effect of Different Agrotechnical Treatments on the Establishment of Miscanthus Hybrids in Soil Contaminated with Trace Metals', Plants, vol. 12, no. 1, 98. 10.3390/plants12010098
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil