Penwythnos Mawr y Croeso a’r Wythnos Ymgartrefu

SYMUD I MEWN

O ble ddylwn i nôl fy allwedd?

BWS AM DDIM

Amserlen y bws am ddim yn ystod Penwythnos y Croeso Mawr.

 

Cofrestru 

I gael gwybod pryd a ble y mae angen i chi gofrestru.

Cyllid 

Edrych ar agweddau ariannol dechrau yn y brifysgol

Penwythnos Mawr y Croeso (PDF)

Lawrlwythwch nawr.

(Er cyfleustra, bydd copi papur o’r llyfryn hwn ar gael i'w casglu o'r Canolfan y Celfyddydau)

Undeb y Myfyrwyr

‌I gael gwybod beth all Undeb y Myfyrwyr eu gynnig i chi.

Gwybodaeth i Fyfyrwyr Uwchraddedig Newydd

Mae’r tudalennau canlynol wedi’u rhoi at ei gilydd i’ch helpu chi i ymgartrefu a gwneud y gorau o’ch profiad fel myfyriwr uwchraddedig yn Aberystwyth.