Y Croeso Mawr a’r Wythnos Ymgartrefu

Bydd ein llyfryn Croeso i Aberystwyth yn rhoi gwybodaeth bwysig i chi am y cyfnod cyrraedd a'r cyfnod croeso. Bydd gwybodaeth ychwanegol am y rhaglen ehangach o ddigwyddiadau yn cael ei diweddaru ar-lein dros yr wythnosau nesaf. Yn y cyfamser gallwch lawrlwytho y llyfryn Croeso i Aberystwyth