Digwyddiadau Dyddiol

Bydd gwybodaeth am ein gweithgareddau cyffrous ar gyfer yr wythnos groeso ar y dudalen hon yn fuan.

Dydd Iau 21 Medi

Logo Tîm AOs byddwch angen unrhyw gymorth, mae ein myfyrwyr presennol ar gael i’ch helpu mewn crysau-t coch.

Amser

Digwyddiad am ddigwyddiadau

11:00 - 16:00

Teithiau Llyfrgell Hugh Owen i fyfyrwyr newydd a myfyrwyr sy'n dychwelyd. 
Taith 30 munud i’ch croesawu i’r llyfrgell a’ch cyflwyno i’r adnoddau a gwasanaethau. 

19:00 - 21:00

Bywyd Pres. - Noson Meic Agored a Pizza

Bydd y Cynorthwywyr Preswyl (CP) yn cynnal Noson Meic Agored lle bydd preswylwyr yn cael pitsa am ddim a'r cyfle i ddangos eu doniau ar y Meic Agored.

Y Ffald, Fferm Penglais Bloc 2

 

Derbyn cymorth a chyngor

Mae ystod eang o gymorth a chyngor ar gael yn ystod eich diwrnodau cyntaf fel myfyriwr yma yn Aberystwyth

Cymorth a chyngor 

Dydd Gwener 22 Medi

Logo Tîm ADigwyddiadau Yr Undeb y Myfyrwyr

 

Amser

Digwyddiad

 

Casglu Allweddi (wedi archebu ymlaen llaw)

Casglu allwedd i'r myfyrwyr sy'n byw mewn llety Prifysgol sydd ag amser symud i mewn wedi'i archebu ar gyfer y dyddiad yma. Mwy o wybodaeth gan gynnwys ble i nôl yr allwedd a'r Cerdyn Aber yma.

 

11:00 -
16:00

Teithiau Llyfrgell Hugh Owen i fyfyrwyr newydd a myfyrwyr sy'n dychwelyd. 
Taith 30 munud i’ch croesawu i’r llyfrgell a’ch cyflwyno i’r adnoddau a gwasanaethau. 

14:00 - 16:00

Bywyd Pres. - Gwneud Pom Pom

Bydd y CP yn cynnal digwyddiad crefft yn y Ffald lle y bydd preswylwyr yn gnweud Pom Poms i addurno eu hystafell.

Y Ffald, Fferm Penglais Bloc 2

19:15 - 22:00

Bywyd Pres. - Gêm Gartref Dynion Aberystwyth F.C.

Oeddech chi'n gwybod eich bod chi'n cael tocyn tymhorol am ddim i holl gemau gartref Tref Aberystwyth? Ymunwch â ni i wylio Gêm Gartref Dynion Aberystwyth!

Cyfarfod yn y Derbynfa'r Campws

 

Derbyn cymorth a chyngor

Mae ystod eang o gymorth a chyngor ar gael yn ystod eich diwrnodau cyntaf fel myfyriwr yma yn Aberystwyth.

Cymorth a chyngor 

Dydd Sadwrn 23 Medi

Logo Tîm ADigwyddiadau yr Undeb Myfyrwyr

Amser

Digwyddiad

 

Casglu Allweddi (wedi archebu ymlaen llaw)

Casglu allwedd i'r myfyrwyr sy'n byw mewn llety Prifysgol sydd ag amser symud i mewn wedi'i archebu ar gyfer y dyddiad yma. Mwy o wybodaeth gan gynnwys ble i nôl yr allwedd a'r Cerdyn Aber yma.

11:00 -
16:00

Teithiau Llyfrgell Hugh Owen i fyfyrwyr newydd a myfyrwyr sy'n dychwelyd. 
Taith 30 munud i’ch croesawu i’r llyfrgell a’ch cyflwyno i’r adnoddau a gwasanaethau.

14:00 - 16:00

Bywyd Pres. - Peintio Cerrig

Bydd y CP yn cynnal digwyddiad crefft yn y Ffald lle y bydd preswylwyr yn paentio cerrig bach i addurno eu hystafell.

Y Ffald, Fferm Penglais Bloc 2

19:00 - 21:00

Bywyd Pres. - Clwb Ffilmiau Cerddorol Misol

Wrth eich bodd â Sioeau Cerdd? A ninnau hefyd! Dewch i fwynhau High School Musical a phopgorn newydd ei bopio gyda ni.

Y Ffald, Fferm Penglais Bloc 2

 

Derbyn cymorth a chyngor

Mae ystod eang o gymorth a chyngor ar gael yn ystod eich diwrnodau cyntaf fel myfyriwr yma yn Aberystwyth.

Cymorth a chyngor 

 

Dydd Sul 24 Medi

Logo Tîm ADigwyddiadau yr Undeb Myfyrwyr

Amser Digwyddiad

 

Casglu Allweddi (wedi archebu ymlaen llaw)

Casglu allwedd i'r myfyrwyr sy'n byw mewn llety Prifysgol sydd ag amser symud i mewn wedi'i archebu ar gyfer y dyddiad yma. Mwy o wybodaeth gan gynnwys ble i nôl yr allwedd a'r Cerdyn Aber yma.

11:00 -
16:00

Teithiau Llyfrgell Hugh Owen i fyfyrwyr newydd a myfyrwyr sy'n dychwelyd. 
Taith 30 munud i’ch croesawu i’r llyfrgell a’ch cyflwyno i’r adnoddau a gwasanaethau. 

14:00 - 16:00

Bywyd Pres. - Addurno Bisgedi

Bydd y CP yn gynnal digwyddiad yn y Ffald lle gall preswylwyr ddod i addurno bisgedi, a bwyta eu creadigaethau wedyn.

Y Ffald, Fferm Penglais Bloc 2

19:00 - 21:00

Bywyd Pres. - Noson Bingo 

Mae'r CPs yn cynnal noson bingo yn Y Ffald lle bydd preswyl yn cael gyfle i ennill amrywiaeth o wobrau

Y Ffald, Fferm Penglais Bloc 2

 

Derbyn cymorth a chyngor
Mae ystod eang o gymorth a chyngor ar gael yn ystod eich diwrnodau cyntaf fel myfyriwr yma yn Aberystwyth.
Cymorth a Chyngor 

 

Nodyn i’ch atgoffa!
Mae ApAber yn ap ar gyfer myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth, i'w gwneud hi'n haws i chi gynllunio'ch diwrnod. Mae mwy o wybodaeth am ApAber, gan gynnwys sut i'w lawrlwytho, i'w gweld yma.

 

Dydd Llun 25 Medi

 

Amser                             

Digwyddiad

 

Casglu Allweddi (wedi archebu ymlaen llaw)

Casglu allwedd i'r myfyrwyr sy'n byw mewn llety Prifysgol sydd ag amser symud i mewn wedi'i archebu ar gyfer y dyddiad yma. Mwy o wybodaeth gan gynnwys ble i nôl yr allwedd a'r Cerdyn Aber yma.

 

Nodyn i'ch atgoffa!

Mae'r dasg cyn-gofrestru ar gyfer pob myfyriwr newydd yn cau heddiw am 17.00. Mae'r dasg hon ar gael i fyfyrwyr newydd trwy eu cofnod myfyrwyr ar y we.

10:00 - 11:30

Bywyd Pres. - Bore Coffi

Bydd dau Gynorthwyydd yn Hwb y Fferm yn rhoi tocynau i breswylwyr y gallant eu defnyddio yn y Caffi i gael paned bach o de, coffi neu siocled poeth am ddim.

Caffi Fferm Hwb

11:00 - 13:00

Bywyd Pres. - Taith Gerdded Golygfaol

Bydd y CP yn cwrdd â preswylwyr yn Hwb y Fferm a mynd â nhw ar daith gerdded i weld golygfeydd y warchodfa natur gerllaw.

Caffi Fferm Hwb

11:00 -
16:00

Teithiau Llyfrgell Hugh Owen i fyfyrwyr newydd a myfyrwyr sy'n dychwelyd. 
Taith 30 munud i’ch croesawu i’r llyfrgell a’ch cyflwyno i’r adnoddau a gwasanaethau. 

13:00 - 15:00

Croeso a Chynefio i bob Myfyriwr Ymchwil Uwchraddedig newydd gan Ysgol y Graddedigion 

Digwyddiad cyfrwng Saesneg a gynhelir yn Hugh Owen A12. 

Digwyddiad cyfrwng Cymraeg a gynhelir yn Hugh Owen C64. 

Rhaid ichi fynd i naill ai'r digwyddiad Cymraeg neu'r digwyddiad Saesneg.

14:00 - 16:00

Bywyd Pres. - Peintio Cerrig

Bydd y CP yn cynnal digwyddiad crefft ym Mhantycelyn lle y bydd preswylwyr yn paentio cerrig bach i addurno eu hystafell.

Lolfa Fach, Pantycelyn

19:00 - 21:00

Bwywd Pres. - Noson Cwis

Bydd y tîm Bywyd Preswyl yn cynnal cwis, a bydd cyfle i’r preswylwyr ennill gwobrau!

Lolfa Felen PJM

 

Derbyn cymorth a chyngor

Mae ystod eang o gymorth a chyngor ar gael yn ystod eich diwrnodau cyntaf fel myfyriwr yma yn Aberystwyth.

Cymorth a chyngor 

 

Dydd Mawrth 26 Medi

 

Logo Tîm ADigwyddiadau yr Undeb Myfyrwyr

Amser

Digwyddiad am ddigwyddiadau

 

Desg Gymorth Cofrestru

Wedi'i lleoli ar Lawr D llyfrgell Hugh Owen, i gefnogi myfyrwyr gydag unrhyw broblemau yn ymwneud â chwblhau'r tasgau Cyn-gofrestru neu'r tasgau Cofrestru.

 

Digwyddiadau Ymgartrefu Adrannol 

Mae manylion digwyddiadau rhaglen ymgartrefu i’w weld ar-lein:

Gellir dod o hyd i wybodaeth ar gyfer myfyrwyr sy’n dychwelyd ar dudalennau gwe adrannol.

09:00 - 11:00

Croeso a Chynefino i bob Myfyriwr Uwchraddedig a Addysgir newydd gan Ysgol y Graddedigion

Digwyddiad cyfrwng Saesneg a gynhelir yn Hugh Owen A12.

Digwyddiad cyfrwng Cymraeg a gynhelir yn Hugh Owen C64.

Rhaid ichi fynd i naill ai’r digwyddiad Cymraeg neu’r digwyddiad Saesneg.

11:00 -
16:00

Teithiau Llyfrgell Hugh Owen i fyfyrwyr newydd a myfyrwyr sy'n dychwelyd. 
Taith 30 munud i’ch croesawu i’r llyfrgell a’ch cyflwyno i’r adnoddau a gwasanaethau. 

14:00 - 16:00

Bywyd Pres. - Sipian a Phaentio

Bydd y CP yn gynnal digwyddiad crefft lle byddwn yn darparu diodydd dialcohol, paent a chynfasau i breswylwyr fel y gallant greu eu paentiadau eu hunain!

Lolfa Felen PJM

17:00 - 19:00

Bywyd Pres. - Nodyn i'ch Hunan yn y Dyfodol

Rydym yn gwahodd y preswylwyr i neidio ymlaen mewn amser ac ysgrifennu atyn nhw eu hunain yn y dyfodol; bydd y negeseuon yn cael eu postio'n ôl atynt yn ddiweddarach yn y flwyddyn academaidd.

Lolfa Rosser D

18:00 - 20:00

Cyfarfod a chyfarch Uwchraddedig UMAber.
Noson gaws a gwin i roi cyfle i fyfyrwyr gwrdd â myfyrwyr ôl-raddedig eraill o'r un anian.
Prif Ystafell, Undeb y Myfyrwyr.

19:00 - 21:00

Bywyd Pres. - Potlwc Rhyngwladol

Gwahoddir preswylwyr i wneud eu hoff fwyd o gartref a dod ag ef i’w rannu gyda phreswylwyr eraill yn y digwyddiad. Gobeithio y bydd y digwyddiad hwn yn cyflwyno byd o wahanol flasau i chi ac yn mynd â chi i bedwar ban y byd!

Lolfa Rosser D

 

Derbyn cymorth a chyngor

Mae ystod eang o gymorth a chyngor ar gael yn ystod eich diwrnodau cyntaf fel myfyriwr yma yn Aberystwyth.

Cymorth a chyngor 

 

Dydd Mercher 27 Medi

 

Logo Tîm ADigwyddiadau yr Undeb Myfyrwyr

Amser

Digwyddiad

 

Desg Gymorth Cofrestru

Wedi'i lleoli ar Lawr D llyfrgell Hugh Owen, i gefnogi myfyrwyr gydag unrhyw broblemau yn ymwneud â chwblhau'r tasgau Cyn-gofrestru neu'r tasgau Cofrestru.

 

Digwyddiadau Ymgartrefu Adrannol

Mae manylion digwyddiadau rhaglen ymgartrefu i’w weld ar-lein:

Gellir dod o hyd i wybodaeth ar gyfer myfyrwyr sy’n dychwelyd ar dudalennau gwe adrannol.

10:00 - 11:30

Bywyd Pres. - Bore Coffi

Bydd dwy CPs yn y Ffreutur Pantycelyn yn rhoi allan talebau am ddim i preswyl hadbrynu ar gyfer te bach, cof, neu siocledi poeth.

Ffreutur Pantycelyn

11:00 -
16:00

Teithiau Llyfrgell Hugh Owen i fyfyrwyr newydd a myfyrwyr sy'n dychwelyd. 
Taith 30 munud i’ch croesawu i’r llyfrgell a’ch cyflwyno i’r adnoddau a gwasanaethau.

14:00 - 16:00

Bywyd Pres. - Mabwysiadu Planhigyn

Cyfle i’r preswylwyr ddod i baentio pot planhigion: rhoddir ychydig o bridd a hadau perlysiau y gallant eu plannu gartref ar ôl i’w pot sychu.

Lolfa Felen PJM

20:00 - 22:00

Bywyd Pres. - Noson Sinema Fisol

Awydd trip i'r sinema? Ymunwch â ni ar gyfer ein digwyddiad Noson Sinema Fisol gyda dangosiad o’r ffilm A Haunting in Venice! Am ddim i bawb sy'n byw yn Neuaddau Preswyl Prifysgol Aberystwyth. Gyrrwch neges i'n tudalennau Facebook neu Instagram i hawlio tocyn am ddim!

Sinema Canolfan y Celfyddydau

 

Derbyn cymorth a chyngor

Mae ystod eang o gymorth a chyngor ar gael yn ystod eich diwrnodau cyntaf fel myfyriwr yma yn Aberystwyth

Cymorth a Chyngor

 

 

Dydd Iau 28 Medi

 

Logo Tîm ADigwyddiadau yr Undeb Myfyrwyr

Amser

Digwyddiad

10:00 - 11:30

Bywyd Pres. - Addurno a Chysylltu

Gwahoddir preswylwyr i ddod i addurno cerdyn y gallant ei binio wrth y pinfwrdd bach yn eu hystafell wely i helpu i’w cyflwyno eu hunain i'w cyd-letywyr.

Lolfa Rosser D

11:00 -
16:00

Teithiau Llyfrgell Hugh Owen i fyfyrwyr newydd a myfyrwyr sy'n dychwelyd. 
Taith 30 munud i’ch croesawu i’r llyfrgell a’ch cyflwyno i’r adnoddau a gwasanaethau.

14:00 - 16:00

Bywyd Pres. - Paentio Nodau Tudalen

Dewch â’ch creadigrwydd gyda chi ar gyfer paentio nod llyfr!

Lolfa Felen PJM

19:00 - 21:00

Bywyd Pres. - Clwb Llyfrau: Sesiwn Ragarweiniol

Bydd y digwyddiad hwn yn rhoi cyflwyniad i glwb llyfrau Bywyd Preswyl. Caiff y preswylwyr ddod i drafod sut y bydd y clwb llyfrau yn rhedeg, a chwrdd â phreswylwyr darllengar eraill dros baned a bisgedi.

Y Ffald, Fferm Penglais Bloc 2

 

Derbyn cymorth a chyngor

Mae ystod eang o gymorth a chyngor ar gael yn ystod eich diwrnodau cyntaf fel myfyriwr yma yn Aberystwyth

Cymorth a Chyngor 

Dydd Gwener 29 Medi

Logo Tîm ADigwyddiadau yr Undeb Myfyrwyr

Amser

Digwyddiad

10:00 - 12:00

Bywyd Pres. - Sipian a Mynd am Dro

Bydd preswylwyr yn cyfarfod yn Hwb y Fferm lle y gallant gael smwddi neu ddiod oer am ddim i fynd gyda nhw wrth iddyn nhw fwynhau’r golygfeydd ar y daith gerdded.

Caffi Fferm Hwb

11:00 -
16:00

Teithiau Llyfrgell Hugh Owen i fyfyrwyr newydd a myfyrwyr sy'n dychwelyd. 
Taith 30 munud i’ch croesawu i’r llyfrgell a’ch cyflwyno i’r adnoddau a gwasanaethau.

14:00 - 15:00

Bywyd Pres. - Rhwydweithio Cyflym

Yn debyg i sesiwn ‘wib-fachu’, bydd preswylwyr yn cael 3 munud i agor sgwrs â rhywun newydd ac ar ôl y digwyddiad bydd lluniaeth dialcohol i bobl ei fwynhau tra byddant yn dod i adnabod ei gilydd yn well.

Lolfa Felen PJM

19:00 - 21:00

Bywyd Pres. - Noson Carioci a Pizza

Byddwch yn barod i forio canu neu i fwynhau pitsa am ddim yn ein noson carioce a phitsa!

Lolfa Felen PJM 

19:00 - 21:00

Bywyd Pres. - Noson Ffilm 

Dewch i fwynhau ffilm gyda ni ym Mhantycelyn gyda phopgorn - newydd ei bopio – am ddim!

Lolfa Fach, Pantycelyn

 

Derbyn cymorth a chyngor

Mae ystod eang o gymorth a chyngor ar gael yn ystod eich diwrnodau cyntaf fel myfyriwr yma yn Aberystwyth

Cymorth a Chyngor 

Dydd Sadwrn 30 Medi

 

Amser

Digwyddiad

08:15 - 10:00

Bywyd Pres. - Parkrun y Dref

Bydd y CP yn gwrdd â phreswylwyr a’u hebrwng i'r sesiwn rhedeg yn y parc yn y dref ac wedyn yn dod â nhw yn ôl i fyny'r bryn am goffi am ddim yn y Neuadd Fwyd.

Y Neuadd Fwyd

11:30 - 14:00

Bywyd Pres. - Bore Coffi

Caiff preswylwyr ddod i'r Neuadd Fwyd lle bydd y Cynorthwywyr yn aros gyda thocynau am goffi, te neu siocled poeth am ddim.

Y Neuadd Fwyd

19:00 - 21:00

Bywyd Pres. - Noson Ffilm Hiraethus

Ymunwch â ni am noson llawn hiraeth gyda dangosiad o’r ffilm, Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl! Bydd popcorn ffres ar am ddim gael i bob un o'n mynychwyr!

Lolfa Felen PJM

19:00 - 21:00

Bywyd Pres. - Noson Carioci a Pizza

Byddwch yn barod i forio canu neu i fwynhau pitsa am ddim yn ein noson carioce a phitsa!

Lolfa Fach, Pantycelyn

Dydd Sul 1 Hydref

Logo Tîm ADigwyddiadau yr Undeb Myfyrwyr

Amser

Digwyddiad

 

Cofiwch edrych ar ddigwyddiadau’r Wythnos Ymgartrefu eich adran.  

10:00 - 12:30

Bywyd Pres. - Gwneud Crochenwaith

Cyfle i adael i roi rhwydd hynt i’ch creadigrwydd yn ein digwyddiad gwneud crochenwaith. Byddwn yn darparu clai sy’n sychu yn yr aer a’r offer pwrpasol i’r preswylwyr greu eu creadigaethau crochenwaith eu hunain.

Lolfa Felen PJM 

10:00-16:00

Desg Gwybodaeth Undeb y Myfyrwyr

Derbynfa, Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

12:30 - 18:15

Bywyd Pres. - Diwrnod Gemau

Bydd y tîm Bywyd Preswyl yn darparu gemau bwrdd a gemau cardiau er mwyn i breswylwyr ddod ynghyd i chwarae a mwynhau! Mae croeso i chi ddod ag unrhyw gemau a setiau llaw fideo y gallwch eu cysylltu â'r teledu drwy gebl HDMI!

Y Ffald, Fferm Penglais Bloc 2

19:00 - 21:00

Bywyd Pres. - Noson Moctels

Bydd y CP yn rhedeg bar dialcohol yn y Ffald gyda cherddoriaeth a byrbrydau. Bydd pob moctel yn cael ei wneud yn unswydd i’r archeb unigol, ac yn cael ei weini gyda garnish ffres i gyd-fynd â naws y noson moctels.

Y Ffald, Fferm Penglais Bloc 2

                        

Derbyn cymorth a chyngor

Mae ystod eang o gymorth a chyngor ar gael yn ystod eich diwrnodau cyntaf fel myfyriwr yma yn Aberystwyth

Cymorth a chyngor