Ysgol Fusnes Aberystwyth

Gwybdoaeth ymgartrefu i'r Ysgol Fusnes Aberystwyth. 

Gwybodaeth i fyfyrwyr Israddedig newydd

Dyddiad

Amser 

Gweithgaredd

Math o weithgaredd

Lleoliad***

 

Dydd Llun

25/09/2023

 

10.15-11.15

 

⁠Gorfodol

Myfyrwyr Sylfaen / Blwyddyn 1

Croeso i’r Gyfadran

 

Wyneb yn wyneb

 

Y Neuadd Fawr

Dydd Llun

25/09/2023

11.00-13.00

 

 

 

13.00-13.30

⁠Gorfodol

Myfyrwyr Sylfaen / Blwyddyn 1

Croeso a Chyflwyniad i Astudio yn Ysgol Fusnes Aberystwyth

Cinio Gyda'ch Tiwtor Personol (Darperir Pitsa a Diodydd)

Wyneb yn wyneb

 

HO C22

 

Dydd Llun

25/09/2023

13.30-15.00

⁠Gorfodol

Myfyrwyr Sylfaen / Blwyddyn 1

Cwrdd â Chydlynydd y Cynllun Gradd

 

 

Wyneb yn wyneb

HO D54 - Cyfrifeg a Chyllid

HO C4 - Busnes a Rheolaeth

HO C43 - Economeg

HO B21A – Twristiaeth

HO B21B - Marchnata

HO C6 – Blwyddyn sylfaen yn unig

Dydd Llun

25/09/2023

15.30-16.00

Dewisol

Cyfleoedd i Astudio Trwy Gyfrwng y Gymraeg yn Ysgol Fusnes Aberystwyth

Wyneb yn wyneb 

HO C4

 

 

 

 

 

Dydd Mawrth

26/09/2023

11.00-12.00

⁠Gorfodol

Sylfaen / Blwyddyn 1

Cyfarfod â Chydlynydd y Cynllun Gradd

Cofrestru a Helfa Drysor

Wyneb yn wyneb

HO D54 - Cyfrifeg a Chyllid

HO C4 - Busnes a Rheolaeth

HO C6 - Economeg

HO 65 – Twristiaeth

HO C64 - Marchnata

HO B21A– Blwyddyn sylfaen yn unig

Dydd Mawrth

26/09/2023

12.00-13.00

⁠Gorfodol

Blwyddyn 2

Cyfarfod croeso yn ôl

Cofrestru

Wyneb yn wyneb

HO D54 - Cyfrifeg a Chyllid

HO C22 - Busnes a Rheolaeth

HO C65 - Economeg

HO C6 – Twristiaeth

HO C4 - Marchnata

 

Dydd Mawrth

26/09/2023

13.00-14.00

⁠Gorfodol

Blwyddyn 3

Cyfarfod croeso yn ôl

Cofrestru

Wyneb yn wyneb

HO C43 - Cyfrifeg a Chyllid

HO C4 - Busnes a Rheolaeth

HO B21A - Economeg

MP 0.11 – Twristiaeth

HO C64 - Marchnata

 

 

 

 

 

Dydd Mercher

27/09/2023

11.00-12.30

⁠Gorfodol

Myfyrwyr Sylfaen / Blwyddyn 1

Cwrdd â'ch Tiwtor Personol

Cwis

Wyneb yn wyneb

EL 0.01

Dydd Mercher

27/09/2023

14.00-17.00

⁠Gorfodol

Blwyddyn 2 /Blwyddyn 3

Cwrdd â'ch Tiwtor Personol

Wyneb yn wyneb

Swyddfeydd staff

 

 

 

 

 

 

Dydd Iau

28/09/2023

10.00-11.30

⁠Gorfodol

Myfyrwyr Sylfaen / Blwyddyn 1

Deall y Digidol

Wyneb yn wyneb

HO C22

Dydd Iau

28/09/2023

14.00-17.00

⁠Gorfodol

Myfyrwyr Sylfaen / Blwyddyn 1

Cwrdd â'ch Tiwtor Personol

Wyneb yn wyneb

Swyddfeydd staff

 

 

 

 

 

 

Dydd Gwener

29/09/2023

11.00-12.30

⁠Gorfodol

Myfyrwyr Sylfaen / Blwyddyn 1

Barod ar gyfer Wythnos 1? Sgiliau Astudio, y Llyfrgell a Blackboard...

Wyneb yn wyneb

HO C22

Dydd Gwener

29/09/2023

14.00-15.30

⁠Gorfodol

Blwyddyn 2 /Blwyddyn 3

Barod ar gyfer eich Blwyddyn Academaidd Nesaf?

Wyneb yn wyneb

HO A12

*** Gall y lleoliad newid. Gwiriwch o leiaf 24 awr ymlaen llaw.

Gwybodaeth i fyfyrwyr Uwchraddedig newydd

Amser Gweithgaredd

Math o weithgaredd

Lleoliad
Dydd Llun 25/09/2023

 

13.00 - 15.00

Croeso a Chynefino i bob Myfyriwr Ymchwil Uwchraddedig newydd gan Ysgol y Graddedigion

Wyneb yn wyneb

Digwyddiad cyfrwng Saesneg a gynhaliwyd yn Hugh Owen A12

 

Digwyddiad cyfrwng Cymraeg a gynhaliwyd yn Hugh Owen C64

 

Rhaid ichi fynd i naill ai’r digwyddiad Cymraeg neu’r digwyddiad Saesneg
14.00 - 16.00

Croeso i Uwchraddedigion newydd ar Gyrsiau gan yr Ysgol Fusnes -

Dr Aloysius Igboekwu and Mr. Vince Dispenza, ABS

Wyneb yn wyneb EL .01
16.00 - 17.00

Cwrdd â Thîm yr Uwchraddedigion ar Gyrsiau

Wyneb yn wyneb EL 0.01
Dydd Mawrth 26/09/2023
09.00 - 11.00

Croeso a Chynefino i bob Myfyriwr Uwchraddedig a Addysgir newydd gan Ysgol y Graddedigion

Wyneb yn wyneb

Digwyddiad cyfrwng Saesneg a gynhaliwyd yn Hugh Owen A12

 

Digwyddiad cyfrwng Cymraeg a gynhaliwyd yn Hugh Owen C64

 

Rhaid ichi fynd i naill ai’r digwyddiad Cymraeg neu’r digwyddiad Saesneg
13.00 - 13.30

Cyflwyniad i Blackboard- Dr James Woolley, Learning & Teaching Enhancement

Wyneb yn wyneb HO C22
13.30 - 14.00

Materion Cydymffurfiaeth Fisâu - Paul Gatehouse, Compliance Office

Wyneb yn wyneb HO C22
14.00 - 15.00

Rhwydweithio Effeithiol - Tony, Careers Service

Wyneb yn wyneb HO C22
17.00 -19.00

Sesiwn Cyfarfod a Chyfarch Ôl-raddedig Undeb y Myfyrwyr

Wyneb yn wyneb Undeb Myfyrwyr y Brif Ystafell

Dydd Mercher 27/09/2023

 

09.00 - 10.00

Sgiliau Astudio 1- Dysgu’r Hanfodion a Gwybod y - Vince Dispenza

Wyneb yn wyneb

HO A12

10.00 - 11.00

Creu neu Wella eich Proffil ar LinkedIn - Lorraine Spencer, Careers Service

Wyneb yn wyneb

HO A12

11.30 - 13.00

Gweithio'n Ddoethach - Dysgu i Ddysgu’n Fwy Effeithiol - Anita Saycell, Information Services

Wyneb yn wyneb

HO A12

PM

Teithiau o amgylch y Llyfrgell mewn Grwpiau Bach

Wyneb yn wyneb

Hugh Owen Library

14.00 -15.00

Gweithio yn y DU a Sut i Ddiogelu eich Fisa Myfyriwr - Rosa Soto, International Student Adviser and James Cuffe, Careers Consultant

Wyneb yn wyneb LL A6

Dydd Iau 28/09/2023

 

10.00 - 12.00

SSgiliau Astudio 2- Sicrhau Llwyddiant mewn Asesiadau - Vince Dispenza

Wyneb yn wyneb EL 0.26
13.00-14.30

AYdych chi'n Deall y Digidol? - Anita Saycell, Information Services

Wyneb yn wyneb HO A12

Dydd Gwener 29/09/2023

 

09.00-11.00

Canolbwyntio ar raddau  MBA

Wyneb yn wyneb HO A12
09.00 - 11.00

Canolbwyntio ar raddau  MSc

Wyneb yn wyneb HO D5
10.00 - 12.00

Cyfarfod croeso yn ôl i fyfyrwyr ymchwil Blwyddyn 2 a 3

Wyneb yn wyneb Medrus  Mawr/Main