Yr Ysgol Gelf

Gwybodaeth ymgartrefu i'r Ysgol Gelf. 

Gwybodaeth i fyfyrwyr israddedig newydd

Ar gael ar Blackboard o Dydd Llun 18 Medi:

  • Cyngor sefydlu a chofrestru ar gyfer holl gynlluniau gradd yr Ysgol Gelf.
  • Eglurhad o'n strwythurau gradd, gwahaniaethau rhwng modiwlau craidd, dewisol a dewisol.
  • Dylai pob myfyriwr weld cyn cwblhau cofrestriad modiwl ar-lein.

 

 

Amser                         

Digwyddiad                                     

Lleoliad 

25/09/2023

09:15-10:00

Sgwrs Croeso Cyfadran

Y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau

10:00-10:45

Dod i adnabod Canolfan y Celfyddydau, orielau, safleoedd arddangos, a chyfleusterau eraill.

Cyfarfod yn yr oriel cerameg, lawr grisiau yn Canolfan y Celfyddydau

14:00-16:00 

Sesiwn galw heibio Cymorth Cofrestru

Ar gyfer unrhyw gwestiynau am eich dewisiadau modiwl

Ystafell 201, Yr Ysgol Gelf

26/09/2023

11:30-12:30

Rhaglen gynefino Pennaeth yr Ysgol yn yr Ysgol Gelf, y Llawlyfr Israddedig, Pwyllgor Ymgynghorol Staff-Myfyrwyr ac Arweinwyr Cyfoed, asesu ac adborth, Llais y Myfyriwr, siop, archebion ystafelloedd, presenoldeb, efrydiaeth ac ymgysylltiad da. Hefyd Alison Pierse, Dysgu Gydol Oes

Ystafell 312, Yr Ysgol Gelf

12:30-12:40

Cyflwyniad Cynrhychiolaeth Myfyrwyr

Ystafell 312, Yr Ysgol Gelf

I'w gadarnhau 

Cwrdd â'ch Tiwtor Personol. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i drefnu cyfarfod unigol gyda'ch Tiwtor Personol os hoffech drafod materion penodol.

I'w gardanhau 

15:00-17:00  

Cwrdd â Staff yr Ysgol Gelf, arweinwyr cyfoed a'ch cyd-fyfyrwyr. Cyfeiriadedd a parti pitsa

I'w gadarnhau

27/09/2023

 12:00-12:30

Cynefino Llyfrgell a Gwasanaethau Gwybodaeth

Ystafell 312, Yr Ysgol Gelf

12:30-13:30 

Cyflwyniad i fyfyrwyr Hanes Celf (anrhydedd sengl a chydanrhydedd).

Orielau'r Ysgol Gelf + Ystafell Darllen

28/09/2023

10:00-11:00

Offeryn darganfod galluoedd digidol (dewch â dyfais - ffôn clyfar, llechen neu liniadur os gwelwch yn dda).

Cwrdd â'ch Ymgynghorydd Gyrfaoedd

Ystafell 312, Yr Ysgol Gelf

(Hanfodol)

14:00 - 15:00

Cyflwyniad i fyfyrwyr Celfyddyd Gain (anrhydedd sengl a chydanrhydedd).

Ystafell 312, Yr Ysgol Gelf

(Hanfodol)

14:00 - 15:00

Cyflwyniad i fyfyrwyr Celfyddydau Creadigol

Ystafell 501, Yr Ysgol Gelf

(Hanfodol)

14:00- 15:00

Cyflwyniad i fyfyrwyr Ffotograffiaeth

Ystafell 206, Yr Ysgol Gelf 

(Hanfodol)

Sylwch y gall yr amserlen uchod newid

Gwybodaeth Ychwanegol: 

Cyswllt adrannol
E-bost: artschool@aber.ac.uk
Ffôn: 01970 6221537 / 622460

Dysgu yn ddechrau ar 2 Hydref 2023.

 

Gwybodaeth i fyfyrwyr sy'n dychwelyd

 

Amser                

Digwyddiad                                                     

Lleoliad

25/09/2023

14:00-16:00 

Sesiwn galw heibio Cymorth Cofrestru

Ystafell 201, Yr Ysgol Gelf

28/09/2023

11:15 - 12:15

Gwybodaeth i fyfyrwyr israddedig sy'n dychwelyd - sesiwn ar gyfer blynyddoedd 2 a 3. Hefyd Alison Pierse, Dysgu Gydol Oes

Ystafell 312, Yr Ysgol Gelf

12:15 - 12:25

Sgiliau Digidol ar gyfer Myfyrwyr sy'n Dychwelyd

Ystafell 312, Yr Ysgol Gelf

12:25 - 12:35

Cyflwyniad Cynrhychiolaeth Myfyrwyr

Ystafell 312, Yr Ysgol Gelf

29/09/2023

 

 

14.00-15.30

Cyflwyniad i fyfyrwyr sydd yn cymryd Printmaking 1 a 2 (AR22320/AR22430)

Ystafell 206, Yr Ysgol Gelf

Sylwch y gall yr amserlen uchod newid

Os oes gennych unrhyw gwestiynau penodol am yr Wythnos Ymgartrefu anfonwch e-bost at artschool@aber.ac.uk. 

Gwybodaeth i fyfyrwyr uwchraddedig

Gwybodaeth i fyfyrwyr uwchraddedig

Dyddiad / Amser

Digwyddiad

Lleoliad

27/09/2023

13:00 - 15:00

Croeso uwchraddedig, cofrestru a sesiwn sefydlu 

Ystafell 206, Yr Ysgol Gelf

Sylwch y gall yr amserlen uchod newid

Dysgu yn ddechrau dydd Llun 2 Hydref 2023. 

 

Dyddiad / Amser 

Digwyddiad

Lleoliad 

25/09/2023

13:00 -15:00

Ysgol Graddedigion - Croeso a Sefydlu ar gyfer Uwchraddedig Ymchwil newydd

Digwyddiad cyfrwng Saesneg a gynhelir yn Hugh Owen A12

Digwyddiad cyfrwng Cymraeg a gynhelir yn Hugh Owen C64

Rhaid ichi fynd i naill ai’r digwyddiad Cymraeg neu’r digwyddiad Saesneg

26/09/2023

09:00 - 11:00

Ysgol Graddedigion - Croeso a Sefydlu ar gyfer Uwchraddedig Addysgu newydd

Digwyddiad cyfrwng Saesneg a gynhelir yn Hugh Owen A12

Digwyddiad cyfrwng Cymraeg a gynhelir yn Hugh Owen C64

Rhaid ichi fynd i naill ai’r digwyddiad Cymraeg neu’r digwyddiad Saesneg

27/09/2023

13:00 - 15:00

Croeso uwchraddedig, cofrestru a sesiwn sefydlu

Ystafell 206, Yr Ysgol Gelf

 29/09/2023

10:00 - 12:00 

Ysgol Graddedigion - Cyfarfod croeso nôl i fyfyrwyr Ymchwil blynyddoedd 2 a 3 (Digwyddiad yn Saesneg gyda chefnogaeth cyfrwng Cymraeg)

Medrus Mawr