Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Gwybodaeth ymgartrefu i'r Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Bywyd.

Gwybodaeth i fyfyrwyr israddedig newydd

Dyddiad

Amser

Digwyddiad

Gwybodaeth am y digwyddiad

Lleoliad

25/09/2023

10:00 - 11:00

Croeso Adrannol

Croeso gan Dr Tom Holt (Cyfarwyddwr Israddedgion) a Dr Sarah Davies (Pennaeth Adran)

GORFODOL

A12, Hugh Owen

 

11:45 - 12:30

Croeso i myfyrwyr newydd

Cyflwyniad croeso i fyfyrwyr israddedig gan Dirprwy Is Gangellor Cyfadran Gwyddorau Daear a Bywyd yr Athro Neil Glasser

GORFODOL

Neuadd Fawr, Canolfan Y Celfydddau

 

13:00-14:00

Astudio trwy gyfrwng Gymraeg

Croeso i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg gyda Dr Cerys Jones

 

G3, Adeilad Llandinam 

 

14:00 – 15:00

Croeso i’ch cynllun Astudio –Geography / Daeryddiaeth (F800/F801/ F80F/F803 a F804)

Croeso i’ch cynllun astudio gyda Dr Jesse Heley

GORFODOL

C22, Hugh Owen

 

14:00 – 15:00

Croeso i’ch cynllun Astudio – Human Geography (L700/L70F/L703 and L704

Croeso i’ch cynllun astudio gyda Dr Rhys D. Jones

GORFODOL

G3, Adeilad Llandinam 

 

14:00 – 15:00

Croeso i’ch cynllun Astudio – Physical Geography (F840/ F84F/ F846 and F845)

Croeso i’ch cynllun astudio gyda Dr Tom Holt

GORFODOL

C2, Adeilad Llandinam

 

14:00 – 15:00

Croeso i’ch cynllun Astudio – Sociology (L300/L30F/L303/L302/LC38 and LL32)

Croeso i’ch cynllun astudio gyda Dr Bethany Simmonds

GORFODOL

B20, Adeilad Llandinam 

 

14:00 – 15:00

Croeso i’ch cynllun Astudio – Environmental Science (F75F/F750/F753 and F752)

Croeso i’ch cynllun astudio gyda Yr Athro Andy Mitchell

GORFODOL

C66,  Adeilad Llandinam 

 

14:00 – 15:00

Croeso i’ch cynllun Astudio – Environmental Earth Science (F640/F64F/F643 and F642)

Croeso i’ch cynllun astudio gyda Dr Morgan Jones

GORFODOL

C4,  Adeilad Llandinam 

 

16:00 -16:30

Beth fyddwn i'n dymuno i gwybod llynedd

Croeseo Adrannol Geog Soc (opsiynol)

A6,   Adeilad Llandinam 

 

16:30 - 17:30

Digwyddiad Croeso

Cyfle i gwrdd â myfyrwyr a staff

(Presenoldeb cael eu hannog)

Felin Drafod, Adeilad Llandinam

 

 

 

 

 

26/09/2023

Trwy’r diwrnod

Cyfarfodydd Tiwtor Personol

Cysylltir â phob myfyriwr yn unigol ar gyfer cyfarfodydd tiwtor personol GORFODOL

I'w gadarnhau

 

14:00-16:30

Clinig Cofrestru

Clinig galw heibio  i fyfyrwyr â phroblemau cofrestru

I'w gadarnhau

 

 

 

 

 

27/09/2023

13:00 - 14:00

Gwybodaeth i fyfyrwyr Blwyddyn Integredig mewn Diwydiant a Blwyddyn Integredig o Astudio Dramor

 

(L703, L704, L302, L303, F642, F643, F752, F753, F802, F803, F845, F846)

Sgwrs i bob myfyriwr sydd wedi cofrestru ar gynllun blwyddyn integredig gan Dr. Tristram Irvine-Fynn

Maths and Physics 0.15

 

 

 

 

 

28/09/2023

Trwy’r dydd

Teithiau maes sefydlu'r flwyddyn gyntaf

Manylion i gael eu e-bostio i fyfyrwyr

GORFODOL

I’w gadarnhau

29/09/2023

Trwy’r dydd

Teithiau maes sefydlu'r flwyddyn gyntaf

Manylion i gael eu e-bostio i fyfyrwyr

GORFODOL

I’w gadarnhau

Gwybodaeth i fyfyrwyr yn yr ail flwyddyn

Dyddiad

Amser

Digwyddiad

Gwybodaeth am y digwyddiad

Lleoliad

27/09/2023

10.00-11.00

Croeso i Ran 2

Sgwrs i holl myfyrwyr Blwyddyn 2 gan yr Athro Paul Brewer

 

GORFODOL

Edward Llwyd 0.26

27/09/2023

13.00-14.00

Gwybodaeth i fyfyrwyr Blwyddyn Integredig mewn Diwydiant a Blwyddyn Integredig o Astudio Dramor

 

(L703, L704, L302, L303, F642, F643, F752, F753, F802, F803, F845, F846)

Sgwrs i bob myfyriwr sydd wedi cofrestru ar gynllun blwyddyn integredig gan Dr. Tristram Irvine-Fynn

Maths and Physics 0.15

Gwybodaeth i fyfyrwyr yn y flwyddyn olaf

Dyddiad

Amser

Digwyddiad

Gwybodaeth am y digwyddiad

Lleoliad

27/09/2023

1300-1400

Sgwrs i myfrywr y flwyddyn olaf

Sgwrs i holl myfyrwyr Blwyddyn 3 /4  gan yr Athro John Grattan

Llandinam A6

Gwybodaeth i fyfyrwyr uwchraddedig newydd

Dyddiad

Amser

Digwyddiad

Gwybodaeth am y digwyddiad

Lleoliad

28/09/2023

11:00-12:00

Sesiwn Croeso a Chyngor ADGD ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig

Gyda'r Cyfarwyddwr Astudiaethau Uwchraddedig

Llandinam G3

28/09/2023

12:00-13:00

Cinio

Cyfle i gwrdd â chymheiriaid a staff ar gyfer holl fyfyrwyr ôl-raddedig newydd a phresennol a myfyrwyr ôl-raddedig hyfforddedig newydd.

Llandinam L3

28/09/2023

13:00-17:00

Taith Gerdded Gymdeithasol

Cyfle i gwrdd â chymheiriaid a staff ar gyfer yr holl fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig newydd a phresennol a myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir newydd.

Cyfarfod yng nghyntedd llawr B

29/09/2023

11:00-12:00

Sgwrs groeso: MSc in Environmental Change, Impact and Adaptation

Cyflwyniad i'r cynllun gyda'r Athro Stephen Tooth

Llandinam E8

29/09/2023

11:00-12:00

Sgwrs groeso: MSc in Remote Sensing and GIS

Cyflwyniad i'r cynllun gyda'r Dr Pete Bunting

Llandinam C17

29/09/2023

11:00-12:00

Sgwrs groeso: MA in Society, Space and Place

Cyflwyniad i'r cynllun gyda’r Athro Mark Whitehead.

Llandinam B20