Canolfan Addysg Gofal Iechyd

Rhang Ymgartrefu y Ganolfan Addysg Gofal Iechyd.

Rhaglen Ymgartrefu

Dyddiad  

Amser  

Digwyddiad

Gwybodaeth am y digwyddiad

Lleoliad 

04/09/2023

10:00

Croeso a Chofrestru

Sgwrs o groeso i bob myfyriwr BSc Nyrsio i gynnwys:

 

Cyfarchiad agoriadol gan yr Is Gangellor Yr Athro Elizabeth Treasure a Dirprwy Is-Ganghellor y Cyfadran Yr Athro Neil Glasser

 

 

GR 1.31

13:00

Cwrdd â'ch tiwtor personol

 

Chyflwyniad i oruchwyliaeth glinigol

 

Croeso i'r system tiwtor personol

 

GR 1.31

14:00

Cyflwyniad i’r amserlen, iechyd galwedigaethol, gwisgoedd a pholisïau

 

Tim Nyrsio Addysg Gofal Iechyd

GR 1.31

15:00

DBS

Iechyd Galwedigaethol Gwiriadau Dogfen Myfyrwyr Rhyngwladol

 

 

Ceisiadau DBS i'w cwblhau gyda Rheolwr y Gofrestrfa Academaidd (Lleoliadau): Chantal Thomas

 

Ffurflenni Iechyd Galwedigaethol i'w llenwi gyda Rheolwr y Gofrestrfa Academaidd: Ffion Jones

Gwiriadau Dogfen Myfyrwyr Ryngwladol i'w cynnal gan Dîm Cydymffurfio UKVI

 

GR 1.31

 

 

 

 

05/09/2023

10:00

Cyflwyniad i E-Pad Unwaith i Gymru

 

Sgwrs gan Gwyn Jones

GR 1.31

 

11:00

Cyflwyniad i wasanaethau llyfrgell, Blackboard a Chardiau Myfyrwyr

Sgwrs gan y Llyfrgellydd Nyrsio Simone Anthony

GR 1.31

13:00

Ffitiad a Casgliad eich gwisg

 

Myfyrwyr i gael gwisg ar gyfer graddau BSc Nyrsio

Canolfan Addysg Gofal Iechyd  

16:00

Cyfleoedd Iechyd a Ffitrwydd/ lles

Darlith wedi'i recordio ymlaen llaw ar gael ar fodiwl gwybodaeth Blackboard Israddedig

 

Ar lein

07/09/2023

10:00

Cyfleoedd Lleoliadau Ymarfer

Cyfarfod o ran Cyfleoedd Lleoliad Ymarfer gan Reolwr y Gofrestrfa Academaidd (Lleoliadau), Chantal Thomas; a Nyrs Cyswllt Addysg (ELN’s) a Hwylysydd Addysg Practis (PEFs) a Hwyluswyr Addysg Cartrefi Gofal (CHEF’s)

 

GR 1.31

11:00

Undebau Nyrsio: Unsain & RCN

Cyfarfod o ran undebau nyrsio ar gael ar gyfer nyrsys myfyrwyr cyn-gofrestru.

 

GR 1.31

14:00

Pwysigrwydd y Gymraeg mewn Gofal Iechyd

Sgwrs gan Angharad Jones

GR 1.31

15:00

Cymorth i Fyfyrwyr: Hygyrchedd a Chynhwysiant

Sgwrs gan John Harrington

GR 1.31

08/09/2023

10:00

Gwasanaethau Myfyrwyr ac Undeb Myfyrwyr: Cynrychiolwyr Prifysgol

 

Sgwrs gan Cymorth Myfyrwyr a’r Undeb Myfyrywryr

GR 1.31

11:00

Offer Adnoddau Academaidd a Thaith Llyfrgell

 

Sgwrs gan y Llyfrgellydd Nyrsio Simone Anthony

Llyfrgell Hugh Owen

14:00

Tiwtorial Grŵp/ Goruchwyliaeth Glinigol

Slotiau tiwtorial grŵp gyda'ch tiwtor personol

Canolfan Addysg Gofal Iechyd 

15:30

Cyllid, Bwrsariaeth a Gwasanaeth Arian

Sgwrs gan George Jones

GR 1.31