Hanes a Hanes Cymru

Rhaglen Ymgartrefu i'r Adran Hanes a Hanes Cymru. 

Gwybodaeth i fyfyrwyr israddedig newydd

Amser

Digwyddiad 

Lleoliad        

25/09/2023

09:15 – 10:00

Sgwrs Croeso y Gyfadran 

Neuadd Fawr,

Canolfan y Celfyddydau

10:00 - 11:00 

Brecwast Croeso –

i holl siaradwyr Cymraeg yr Adran

Ystafell Steve Crichter,

Adeilad Hanes a Hanes Cymru a Gwleidyddiaeth Ryngwladol 

26/09/2023

11:00 - 12:00

Croeso i fyfyrwyr Israddedig yr Adran

(sgwrs cyfrwng Cymraeg) 

Prif Neuadd,

Adeilad Hanes a Hanes Cymru a Gwleidyddiaeth Ryngwladol 

12:00 - 13:00

Croeso i fyfyrwyr Israddedig yr Adran

(sgwrs cyfrwng Saesneg)

Prif Neuadd,

Adeilad Hanes a Hanes Cymru a Gwleidyddiaeth Ryngwladol 

13:30 - 14:30

Sesiwn galw heibio i'r rhai a gafodd drafferthion gyda rhag-gofrestru neu sydd ag unrhyw ymholiadau cofrestru eraill

Ystafell y Gorllewin

Adeilad Hanes a Hanes Cymru a Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

27/09/2023

17:30 - 19:00

Derbyniad Pizza a diod

Cyfle i gyfarfod yn anffurfiol â staff a’ch cyd-fyfyrwyr blwyddyn gyntaf

Prif Neuadd,

Adeilad Hanes a Hanes Cymru a Gwleidyddiaeth Ryngwladol 

28/09/2023

10:00 - 11:00

Cyfarfod cyntaf gyda’ch Tiwtor Personol. 

Byddwch yn cael eich e-bostio'n unigol gydag ystafell ac amser penodol

Sylwch y gall yr amserlen uchod newid

Mae dysgu yn ddechrau ar ddydd Llun 2il o Hydref 2023. 

Cyswllt Adrannol: Glesni Davies 
E-bost / Ffôn: hisstaff@aber.ac.uk / 01970 621917 

Gwybodaeth i fyfyrwyr uwchraddedig newydd

 

Dyddiad / Amser 

Digwyddiad  

Lleoliad

27/09/2023

10:00 - 12:00 

Sgwrs Croeso yr Adran ar gyfer Myfyrwyr MA

Prif Neuadd,

Adeilad Hanes a Hanes Cymru a Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

28/09/2023

11:00 - 12:00

Sesiwn galw heibio i'r rhai a gafodd drafferthion gyda rhag-gofrestru neu sydd ag unrhyw ymholiadau cofrestru eraill

Ystafell y Gorllewin

Adeilad Hanes a Hanes Cymru a Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Amodol ar newid

Mae dysgu yn ddechrau 2il o Hydref 2023.

Cyswllt Adrannol: Glesni Davies 
E-bost / Ffôn: hisstaff@aber.ac.uk / 01970 621917 

 

Ysgol Graddedigion

Dyddiad

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

25/09/2023

13:00-15:00

Ysgol Graddedigion - Croeso a chynefino canolog i fyfyrwyr Ymchwil i gyd  

Digwyddiad cyfrwng Saesneg a gynhelir yn Hugh Owen A12

 

Digwyddiad cyfrwng Cymraeg a gynhelir yn Hugh Owen C64

 

Rhaid ichi fynd i naill ai’r digwyddiad Cymraeg neu’r digwyddiad Saesneg

26/09/2023

09:00-11:00

Ysgol Graddedigion - Croeso a chynefino canolog i fyfyrwyr Addysgu i gyd

Digwyddiad cyfrwng Saesneg a gynhelir yn Hugh Owen A12

 

Digwyddiad cyfrwng Cymraeg a gynhelir yn Hugh Owen C64

 

Rhaid ichi fynd i naill ai’r digwyddiad Cymraeg neu’r digwyddiad Saesneg

29/09/2023

10:00-12:00

Ysgol Graddedigion - Cyfarfod croeso nôl i fyfyrwyr Ymchwil blynyddoedd 2 a 3 (Digwyddiad yn Saesneg gyda chefnogaeth cyfrwng Cymraeg)

Medrus Mawr

Sylwch y gall yr amserlen uchod newid