Gwleidyddiaeth Rhyngwladol

Gwybodaeth Ymgartrefu i fyfyrwyr yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol. 

Gwybodaeth i fyfyrwyr israddedig newydd

25/09/2023

09:15 - 10:00

Sgwrs Croeso y Cyfadran

Y Neuadd Fawr

10:00 - 16:00 

Cyfarfodydd Tiwtor Personol (myfyrwyr Blwyddyn Gyntaf a Blwyddyn Sylfaen)

Swyddfeydd Staff

11:00 - 11:30 

Croeso i’r Adran! Croeso i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sydd efo diddordeb mewn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. 

IP 0.26, Ystafell Steve Crichter 

14:00–15:00

Digwyddiad croeso i fyfyrwyr Rhyngwladol a Chyfnewid (Myfyrwyr Astudio Dramor)

Prif Neuadd Gwleidyddiaeth Rhyngwladol

16:00–17:30

Digwyddiad Croeso y Glas

Bar Theatr Canolfan y Celfyddydau

26/09/2023

10:00–11:00

Croeso i'r Adran i'r fyfyrwyr Blwyddyn Gyntaf i gyd

0.26 Edward Llwyd

17:00–18:00

Sesiwn Galw Heibio Cofrestru Rhan Un

IP-0.26, Ystafell Steve Crichter 

27/09/2023

12:00–13:00

Hanfodol Gwybod Sut Sesiwn 1: Eich Cefnogi: Lles, Presenoldeb, Aseiniadau

A6 Llandinam

14:00–16:00

Cyfarfodydd Tiwtor Personol (myfyrwyr Blwyddyn Gyntaf a Blwyddyn Sylfaen – ail slot os oes angen)

Swyddfeydd staff

28/09/2023

12:00–13:00

Hanfodol Gwybod Sut Sesiwn 2: Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu

A12 Hugh Owen

13:00–14:00

Cyfarfod “Croeso Nôl” i Fyfyrwyr yr Ail Flwyddyn

Prif Neuadd Gwleidyddiaeth Rhyngwladol

14:15–17:00

Cyfarfodydd tiwtor personol ar gyfer Myfyrwyr yr Ail Flwyddyn

Swyddfeydd staff

29/09/2023

10:00–11:00

Hanfodol Gwybod Sut Sesiwn 3: Bywyd y tu hwnt i'r neuadd ddarlithio

C22 Hugh Owen

12:00–13:00

Cyfarfod “Croeso yn ôl” ar gyfer Myfyrwyr Blwyddyn Olaf

Prif Neuadd Gwleidyddiaeth Rhyngwladol

13:15–16:00

Cyfarfodydd tiwtor personol ar gyfer Myfyrwyr Blwyddyn Olaf

Swyddfeydd staff

16:00–17:30

Trafodaeth Bord Gron Adrannol

Prif Neuadd Gwleidyddiaeth Rhyngwladol

Sylwch y gall yr amserlen uchod newid

Gwybodaeth i fyfyrwyr uwchraddedig newydd

Dyddiad

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

 

25/09/2023

 

09:00-13:00

Digwyddiadau Sefydlu Myfyrwyr Uwchradd a PhD

Prif Neuadd a'r Ystafell Gorllewin, Adeilad Gwleidyddiaeth Rhyngwladol a Hanes & Hanes Cymru

25/09/2023

13:00-15:00

Ysgol Graddedigion - Sefydlu ar gyfer Uwchraddedigion Ymchwil newydd 

English medium event held in Hugh Owen A12

Welsh medium event held in Hugh Owen C64

You must attend either the Welsh medium or the English medium event

26/09/2023

09:00-11:00

Ysgol Graddedigion - Sefydlu ar gyfer Uwchraddedigion Hyfforddedig newydd 

English medium event held in Hugh Owen A12

Welsh medium event held in Hugh Owen C64

You must attend either the Welsh medium or the English medium event

26/09/2023

15:00-17:00

Sesiwn Ysgrifennu Academaidd MA

Ystafell Steve Crichter, Adeilad Gwleidyddiaeth Rhyngwladol a Hanes & Hanes Cymru

27/09/2023

14:00-15:00

Sesiwn Galw Heibio Cofrestru Rhan Dau & Uwchraddedigion

Ystafell Steve Crichter, Adeilad Gwleidyddiaeth Rhyngwladol a Hanes & Hanes Cymru

29/09/2023

10:00-12:00

Ysgol Graddedigion - Cyfarfod croeso nol i Fyfyrwyr Ymchwil Blynyddoedd 2 a 3 (Digwyddiad yn Saesneg gyda chefnogaeth cyfrwng Cymraeg)

Medrus Mawr

29/09/2023

16:00-17:30

Trafodaeth Bord Gron Adrannol

Prif Neuadd, Adeilad Gwleidyddiaeth Rhyngwladol a Hanes & Hanes Cymru

Sylwch y gall yr amserlen uchod newid