Adran y Gwyddorau Bywyd

Rhaglen Ymgartrefu Adran y Gwyddorau Bywyd.

Myfyrwyr Blwyddyn Sero a Y Flwyddyn Gyntaf

Dyddiad

Amser

Digwyddiad

Gwybodaeth am y digwyddiad

Lleoliad
 

25/09/2023

9.45-10.30

Croeso i'r Adran Gwyddorau Bywyd (cyfenw A-J) Gorfodol

Croeso i'r Adran Gwyddorau Bywyd (cyfenw A-J) Gorfodol

0.26 Adeilad Edward Llwyd

 

10.45-11.30

Croeso i'r Adran Gwyddorau Bywyd (cyfenw K-Z) Gorfodol

Croeso i'r Adran Gwyddorau Bywyd (cyfenw K-Z) Gorfodol

0.26 Adeilad Edward Llwyd

 

 

 

 

 

11:45- 12:30 

Croeso i'r Cyfadran Gwyddorau Ddaear a Bywyd

Croeso i fyfyrwyr israddedig newydd gan Dirprwy Is-Ganghellor y Gyfadran Gwyddorau'r Ddaear a Bywyd yr Athro Neil Glasser

GORFODOL 

Neuadd Fawr, Canolfan Y Celfydddau

12:30-13:30

Sgwrs Cynllun Gradd a cwrdd a’ch tiwtor personol

Bydd cydlynwyr eich  cynllun gradd yn  cwrdd â myfyrwyr yn y Neuadd Fawr ac yn mynd gyda nhw i sgwrs y cynllun.

GORFODOL

Cyfeiriwch at y wybodaeth ar Blackboard a chyswllt gan gydlynydd eich Cynllun am fanylion.

13:30-15:00

Cinio Croeso

Cyfle i gwrdd â myfyrwyr eraill ar eich cwrs ac o fewn yr Adran yn ogystal â chwrdd â'r staff

Medrus Mawr

26/09/2023

I’w gadarnhau

Gweithgareddau cynllun

Byddwn yn trefnu gweithgareddau'r cynllun yn ystod y dydd - i'w cadarnhau

.Cyfeiriwch at y wybodaeth ar Blackboard a chyswllt gan gydlynydd eich Cynllun am fanylion.

27/09/2023

I’w gadarnhau

Gweithgareddau cynllun

Byddwn yn trefnu gweithgareddau'r cynllun yn ystod y dydd - i'w cadarnhau

Cyfeiriwch at y wybodaeth ar Blackboard a chyswllt gan gydlynydd eich Cynllun am fanylion.

 

28/09/2023

10.00-10.30

Sesiwn i myfywyr sydd â Cyfenw A-J yn unig

Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr ac Undeb y Myfyrwyr

GORFODOL

0.15 Adeilad Ffiseg

10.40 - 11.00

Sesiwn i myfywyr sydd â Cyfenw A-J yn unig

Cael swydd ran-amser

0.01 Edward Llwyd

10.30 -11.00

Sesiwn i myfywyr sydd â Cyfenw K-Z yn unig

Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr ac Undeb y Myfyrwyr

GORFODOL

0.15 Adeilad Ffiseg

11.10-11.30

Sesiwn i myfywyr sydd â Cyfenw K-Z yn unig

Cael swydd ran-amser

0.01 Edward Llwyd

11.30 ymlaen

Tiwtorialau

Cyfle i gwrdd â'ch tiwtor personol

GORFODOL

Bydd eich tiwtor yn cysylltu â chi drwy e-bost i drefnu lleoliad ac amser y cyfarfod. Edrychwch ar eich e-bost prifysgol am fwy o wybodaeth.

12.00-12.30

Darpariaeth cyfrwng Cymraeg a dysgu Cymraeg yn Aberystwyth.

 

Dylai pob myfyriwr sy'n siarad Cymraeg fynychu, ond mae croeso hefyd i'r rhai sydd â diddordeb mewn manteision dysgu Cymraeg! 0.26 Adeilad Edward Llwyd
29/09/2023

I’w gadarnhau

Gweithgareddau cynllun

Byddwn yn trefnu gweithgareddau'r cynllun yn ystod y dydd - i'w cadarnhau

Bydd manylion am weithgareddau yn cael eu hanfon at fyfyrwyr

Gwybodaeth i fyfyrwyr sy'n dychwelyd - Blynyddoedd 2, 3 a 4

Dyddiad

Amser

Digwyddiad

Gwybodaeth am y digwyddiad

Lleoliad

29/09/2023

12:00

Sgwrs Blwyddyn 2

Croeso nol i Aberystwyth

GORFODOL

Hugh Owen A12 

 

13:00

Sgwrs Blwyddyn 3 a 4

Croeso nol i Aberystwyth

GORFODOL

Hugh Owen A12 

Gwybodaeth i fyfyrwyr uwchraddedig

Date

Time

Event

Event Information

Location

Monday

25th September

13.00-15.00

 

Graduate School Welcome and Induction for all new Research Students

 

Graduate School

HO- A12 English Medium

 

H0-C64 Welsh Medium

 

Tuesday

26th September

 

 

 

 

9.00-11.00

 

Graduate School Welcome and Induction for all new Taught Students

 

 

Graduate School

 

HO- A12 English Medium

 

H0-C64 Welsh Medium

Wednesday 27th September

10:30-11:30

IBERS/DLS PGR Demonstrating workshop /l tour of teaching labs

IBERS / DLS PhD, MPhil and MRes students

(Dr Ian Scott)

MP 3.02

Wednesday 27th September

12.00-12.30

IBERS/DLS PGR and PGT Library session 

IBERS / DLS PhD & MPhil students, PLUS DLS PGT students

(Non Jones)

MP 0.11

Wednesday 27th September

12:30-1:30

IBERS/DLS PGR Introductory meeting

IBERS/DLS PhD & MPhil students (First Year)

(Prof Paul Shaw)

 

MP 3.02

Wednesday 27th September

2.00-4.00

Registration for all FELS PG Students

FELS PG students

Edward Llwyd 1.10

Thursday 28th September

11:00-12:00

DGES PGR Introductory meeting

DGES PGR students (First year)

(Prof Gareth Hoskins)

Introductory meeting

Llandinam G3

Thursday

28th September

10.00-10.30

DLS PGT Welcome

Meeting  

Dr Gordon Allison

 

EL 0.01

 

10.30-11.15

DLS PGT Course Introduction: MRes Biosciences, MRes Parasite Control (C190, C111

MRes Students

(Prof Hazel Davey and Dr Justin Pachebat)

GR 0.31

 

10.30-11.15

DLS PGT Course Introduction: Biotechnology (J701)

MSc Students

(Dr Gordon Alison)

MP 3.02

 

10.30-11.15

DLS PGT Course Introduction: MSc Equine Science, Livestock Science, Animal Science (D310, D320, D391), MRes Equine Science, Animal Science (D393, D311)

MSc Students

(Dr Ruth Wonfor and Dr Sebastian McBride)

GR 0.30

 

10:30-11:15

DLS PGT Course Introduction: MSc Biodiversity and Conservation Management (J790)

MSC Students (Dr Niall Mckeown)

HO B21A

Friday 29th September

10:00-12:00

Welcome back meeting for PGR Years 2 and 3

Graduate School

Medrus Mawr

 

2.00-2.30

IBERS/DLS PGR Health, Safety, Environment and Quality Systems

IBERS/DLS PhD and MPhil Students (Gordon Allison)

EL.3.34