Ffiseg

Rhaglen Ymgartrefu i'r Adran Ffiseg. 

Myfyrwyr y Flwyddyn Sylfaen

Amser

Gweithgaredd

Math o weithgaredd / Lleoliad

Dydd Llun 25 Medi

09:30-10:00

 

Croeso i'r Adran Ffiseg 

Croeso gan Bennaeth yr Adran a staff Academaidd cyn gerdded i’r Sgwrs Croeso’r Gyfadran

 

⁠Gorfodol

Yr Adran Ffiseg

Adeilad y Gwyddorau Ffisegol

MP 1.00

10.15 - 11.15 

Sgwrs Croeso Cyfadran

Gorfodol

Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau

11.30 - 12.30

Croeso i’r Adran Ffiseg

Croeso gan eich Tiwtor Blwyddyn a chyngor cofrestru

Gorfodol

Yr Adran Ffiseg

Adeilad y Gwyddorau Ffisegol

MP 1.00

12:30-14:00

Cyfarfod â'ch tiwtor personol

Bydd pitsa a diodydd meddal yn cael eu darparu yn y cyntedd, adeilad Gwyddorau Ffisegol  o 12yp yn ystod y digwyddiad ‘Cwrdd a’ch tiwtor personol’.

 

⁠Gorfodol

Yr Adran Ffiseg

Adeilad y Gwyddorau Ffisegol

MP 1.00 a Cyntedd

12.30 - 13.00 

Gwybodaeth am addysgu cyfrwng Cymraeg

Cyfle i ddarganfod mwy am astudio drwy gyfrwng y Gymraeg

 

Dewisol

r Adran Ffiseg

Adeilad y Gwyddorau Ffisegol

MP 3.02

14:00–16:00

Cymuned a Chymdeithasau’r Myfyrwyr

Cyflwyniad i rai o weithgareddau a chyfleoedd allgymorth yr adran

⁠Gorfodol

Yr Adran Ffiseg

Adeilad y Gwyddorau Ffisegol

MP 0.11

Dydd Mawrth 26 Medi

09.00 -13.00

Desg Gymorth Cofrestru

Mae tiwtoriaid blwyddyn a staff y Gofrestra ar gael i’ch help gyda ymholiadau cofrestru

 

Gorfodol

Yr Adran Ffiseg

Adeilad y Gwyddorau Ffisegol

 MP 2.38

10:00 - 13:00

Cofrestru a gweithgareddau gwaith tîm

⁠Gorfodol

Yr Adran Ffiseg

Adeilad y Gwyddorau Ffisegol

MP2.00 

Dydd Mercher 27 Medi

10:00-12:00

 

Lles, Cymorth i Fyfyrwyr a Sgiliau Bywyd

 

⁠Gorfodol

Yr Adran Ffiseg

Adeilad y Gwyddorau Ffisegol

MP 1.00

Dydd Iau 28 Medi

10:00-12:00

 

Sgiliau Astudio a Gyrfaoedd

 

⁠Gorfodol

Yr Adran Ffiseg

Adeilad y Gwyddorau Ffisegol

MP 1.00

 

 

 

14:00–16:00

Cyflwyniad i’r Gwasanaethau Gwybodaeth, Llyfrgelloedd a Chyfrifiaduron

⁠Gorfodol

Yr Adran Ffiseg

Adeilad y Gwyddorau Ffisegol

MP 2.00

 

 

Dydd Gwener 29 Medi

10:00 – 12:00

Helfa Drysor

Dewisol

Yr Adran Ffiseg

Adeilad y Gwyddorau Ffisegol

***Yn amodol ar newid. Gwiriwch o leiaf 24 awr ymlaen llaw.

Cyswllt adrannol: fbrstaff@aber.ac.uk / 01970 622802

Bydd y dysgu'n dechrau ddydd Llun, 2 Hydref 2023

Myfyrwyr y Flwyddyn Gyntaf

Amser

Gweithgaredd

Math o weithgaredd / Lleoliad

Dydd Llun 25 Medi

09:30-10:00

 

Croeso i'r Adran Ffiseg 

Croeso gan Bennaeth yr Adran a staff Academaidd cyn gerdded i’r Sgwrs Croeso’r Gyfadran

 

⁠Gorfodol

Yr Adran Ffiseg

Adeilad y Gwyddorau Ffisegol

MP 0.11

10.15 - 11.15 

Sgwrs Croeso Cyfadran

Gorfodol

Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau

11.30 - 12.30

Croeso i’r Adran Ffiseg

Croeso gan eich Tiwtor Blwyddyn a chyngor cofrestru

Gorfodol

Yr Adran Ffiseg

Adeilad y Gwyddorau Ffisegol

MP 2.00

12:30-14:00

Cyfarfod â'ch tiwtor personol

Bydd pitsa a diodydd meddal yn cael eu darparu yn y cyntedd, adeilad Gwyddorau Ffisegol  o 12yp yn ystod y digwyddiad ‘Cwrdd a’ch tiwtor personol’.

 

⁠Gorfodol

Yr Adran Ffiseg

Adeilad y Gwyddorau Ffisegol

MP 2.00 a Cyntedd

12.30 - 13.00 

Gwybodaeth am addysgu cyfrwng Cymraeg

Cyfle i ddarganfod mwy am astudio drwy gyfrwng y Gymraeg

 

Dewisol

r Adran Ffiseg

Adeilad y Gwyddorau Ffisegol

MP 3.02

14:00–16:00

Cymuned a Chymdeithasau’r Myfyrwyr

Cyflwyniad i rai o weithgareddau a chyfleoedd allgymorth yr adran

⁠Gorfodol

Yr Adran Ffiseg

Adeilad y Gwyddorau Ffisegol

MP 0.11

Dydd Mawrth 26 Medi

09.00 -13.00

Desg Gymorth Cofrestru

Mae tiwtoriaid blwyddyn a staff y Gofrestra ar gael i’ch help gyda ymholiadau cofrestru

 

Gorfodol

Yr Adran Ffiseg

Adeilad y Gwyddorau Ffisegol

 MP 2.38

10.00 -13:00

Cofrestru a gweithgareddau gwaith tîm

⁠Gorfodol

Yr Adran Ffiseg

Adeilad y Gwyddorau Ffisegol

MP 2.00 

Dydd Mercher 27 Medi

10:00-12:00

 

Lles, Cymorth i Fyfyrwyr a Sgiliau Bywyd

 

⁠Gorfodol

Yr Adran Ffiseg

Adeilad y Gwyddorau Ffisegol

MP 2.00

Dydd Iau 28 Medi

10:00-12:00

 

Sgiliau Astudio a Gyrfaoedd

 

⁠Gorfodol

Yr Adran Ffiseg

Adeilad y Gwyddorau Ffisegol

MP 2.00

 

 

 

14:00–16:00

Cyflwyniad i’r Gwasanaethau Gwybodaeth, Llyfrgelloedd a Chyfrifiaduron

⁠Gorfodol

Yr Adran Ffiseg

Adeilad y Gwyddorau Ffisegol

MP 2.00

 

 

Dydd Gwener 29 Medi

10:00 – 12:00

Helfa Drysor

Dewisol

Yr Adran Ffiseg

Adeilad y Gwyddorau Ffisegol

 

***Yn amodol ar newid. Gwiriwch o leiaf 24 awr ymlaen llaw.

Cyswllt adrannol: fbrstaff@aber.ac.uk / 01970 622802

Bydd y dysgu'n dechrau ddydd Llun, 2 Hydref 2023

Myfyrwyr sy'n dychwelyd

Amser

Gweithgaredd

Math o weithgaredd / Lleoliad

Dydd Marwth 26 Medi

09.30 -13.00 

Desg Gymorth Cofrestru

Mae Tiwtoriaid Blwyddyn a staff y Gofrestra ar gael i’ch helpu gydag ymholiadau cofrestru

 

 

Yr Adran Ffiseg

Adeilad y Gwyddorau Ffisegol

MP 2.38

Dydd Iau 28 Medi

10:00-12:00

 

Ymgynefino Blwyddyn 2

 

⁠Gorfodol

Yr Adran Ffiseg

Adeilad y Gwyddorau Ffisegol

MP 0.11

 

 

 

14:00–16:00

Ymgynefino a Sgyrsiau Prosiect Blwyddyn 3 a 4

⁠Gorfodol

Yr Adran Ffiseg

Adeilad y Gwyddorau Ffisegol

MP 0.11

 

 

Dydd Gwener 29 Medi

10:00 – 12:00

Helfa Drysor

Dewisol

Yr Adran Ffiseg

Adeilad y Gwyddorau Ffisegol

 

***Yn amodol ar newid. Gwiriwch o leiaf 24 awr ymlaen llaw.

Cyswllt adrannol: fbrstaff@aber.ac.uk / 01970 622802

Bydd y dysgu'n dechrau ddydd Llun, 2 Hydref 2023

Gwybodaeth i fyfyrwyr uwchraddedig newydd

Amser

Gweithgaredd

Math o weithgaredd / Lleoliad

Dydd Llun 25 Medi

09:30-10:00

 

Croeso i'r Adran Ffiseg

 

⁠Gorfodol

Yr Adran Ffiseg

Adeilad y Gwyddorau Ffisegol

MP 0.11

10.15 - 11.15

Sgwrs Cyfadran

Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau

11:30-12:30

⁠Cyfarfod â'r Tiwtor Personol

ydd pitsa a diodydd meddal yn cael eu darparu yn y cyntedd, adeilad Gwyddorau Ffisegol  o 12yp yn ystod y digwyddiad ‘Cwrdd a’ch tiwtor personol’.

⁠Gorfodol

Yr Adran Ffiseg

Adeilad y Gwyddorau Ffisegol

MP2.00

13:00-15:00

Ysgol y Graddedigion -

Croeso ac Ymgynefino i Fyfyrwyr Ymchwil Uwchraddedig newydd

Digwyddiad cyfrwng Saesneg a gynhaliwyd yn Hugh Owen A12

 

Digwyddiad cyfrwng Cymraeg a gynhaliwyd yn Hugh Owen C64

 

Rhaid ichi fynd i naill ai’r digwyddiad Cymraeg neu’r digwyddiad Saesneg

 

Dydd Mawrth 26 Medi

09.00 - 11.00

Ysgol y Graddedigion -

Croeso ac Ymgynefino i Fyfyrwyr Uwchraddedig a Addysgir newydd 

Digwyddiad cyfrwng Saesneg a gynhaliwyd yn Hugh Owen A12

 

Digwyddiad cyfrwng Cymraeg a gynhaliwyd yn Hugh Owen C64

 

Rhaid ichi fynd i naill ai’r digwyddiad Cymraeg neu’r digwyddiad Saesneg

17.00 -19.00

Sesiwn Cyfarfod a Chyfarch Ôl Raddedig Undeb Y Myfyrwyr

Undeb Myfyrwyr, Brif Ystafell

 

Dydd Mercher 27 Medi

Dydd Gwener 29 Medi

10:00 – 12:00

Helfa Drysor

Dewisol

Yr Adran Ffiseg

Adeilad y Gwyddorau Ffisegol

10:00-12:00

Cyfarfod croeso yn ôl i fyfyrwyr ymchwil blwyddyn 2 a 3

Medrus Mawr

 

***Yn amodol ar newid. Gwiriwch o leiaf 24 awr ymlaen llaw.

Cyswllt adrannol: fbrstaff@aber.ac.uk / 01970 622802

Bydd y dysgu'n dechrau ddydd Llun, 2 Hydref 2023