Seicoleg

Rhaglen Ymgartrefu i'r Adran Seicoleg. 

Myfyrwyr y flwyddyn gyntaf

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Dydd Llun

25/09/23

 

 

9.15 – 10.00

Croeso i'r Adran - Gorfodol i bob myfyriwr

MP – 0.15

10.30–11.00

Croeso i Fyfyrwyr Rhyngwladol- Gorfodol i’r holl fyfyrwyr nad ydynt yn dod o’r Deyrnas Unedig

P5 - 0.61

10.30–11.00

Croeso i Fyfyrwyr Seicoleg gyda Seicoleg Fforensig

Gorfodol i fyfyrwyr Seicoleg gyda Seicoleg Fforensig

P5 - 1.64

10.30–11.00

Croeso i Fyfyrwyr Cymraeg - Gorfodol i bob myfyriwr cyfrwng Cymraeg

P5 - 1.62

11.00–11.30

Croeso i fyfyrwyr Seicoleg gyda blwyddyn yn astudio dramor (N1FW)

Gorfodol i’r holl fyfyrwyr N1FW

P5 - 0.61

11.00–11.30

Croeso i fyfyrwyr Seicoleg gyda Chwnsela

Gorfodol i’r holl fyfyrwyr Seicoleg gyda Chwnsela

P5 - 1.64

11.00–11.30

Croeso i Fyfyrwyr Seicoleg gyda Blwyddyn mewn Diwydiant

Gorfodol i’r holl fyfyrwyr blwyddyn mewn diwydiant

P5 - 1.62

11.45-12.30

Sgyrsiau croeso i’r Gyfadran

Y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau

13.00-17:30

Cyfarfodydd â Thiwtoriaid (45 munud) – Gorfodol i bob myfyriwr: Bydd yr amseroedd a’r ystafelloedd penodol yn cael eu pennu ar e-bost

 

Ystafelloedd P5

0.61, 1.61, 1.62, 1.64

Dydd Mawrth

26/09/23

 

 

13.00–14.30

Digwyddiad lles i gyflwyno’r gwasanaethau i fyfyrwyr a’r cynllun mentora cyd-fyfyrwyr. - Anogaeth gref i fod yn bresennol

Prif Ystafell Medrus

Dydd Mercher

27/09/23

 

 

1500-16:00

Her Seicoleg - sef Helfa Drysor– Gorfodol i’r holl fyfyrwyr

Amser dechrau fesul grŵp Tiwtor:

15:00 – Nigel Holt, Hanna Binks, Gil Greengross, Gareth Hall, Antonia Ivaldi, Alison Mackiewicz

15:10 – Gareth Norris, Catherine O’Hanlon, Saffron Passam, Rachel Rahman, Martine Robson, Victoria Wright

15:20 –Charles Musselwhite, Heather Norris, Simon Payne, Alexander Taylor, Valerie Todd, Trefor Aspden

15:30 – Alexandra Brookes, Caitlin Baker, Eva Balgova, Jason Bush, Ioana Mihai

Dechrau ym mhrif ystafell Medrus:

16:00 – 17:00

Cwrdd yn ôl yn yr un lle i gael Te a Bisgedi am ddim – Gorfodol i’r holl fyfyrwyr

Prif Ystafell Medrus

Dydd Iau

28/09/23

 

 

10 - 11

Penigamp - Defnyddio Seicoleg i gael y gorau o'ch gradd – Gorfodol i bawb

A12 – Hugh Owen

11-12

Mantais Seicoleg Aber – Gorfodol i bawb

A12 – Hugh Owen

 

 

 

15:00–15:30

Seicoleg yn y Byd Go Iawn – Gorfodol i bob myfyriwr

Dechrau EL-0.26 Prif Ddarlithfa Bioleg

16:00 – 18.30

Digwyddiad cymdeithasol gyda bwyd a diod am ddim + denu myfyrwyr i’r Gymdeithas Seicoleg - Anogaeth gref i fod yn bresennol

Prif Ystafell Medrus

Dydd Gwener

29/09/23

 

 

12.30–16.30

Teithiau llyfrgell (30 munud)

Cynghorir yn gryf ar gyfer pob myfyriwr

Amser dechrau fesul grŵp Tiwtor:

12:30 – Nigel Holt, Hanna Binks, Gil Greengross, Gareth Hall

13:00 – Antonia Ivaldi, Alison Mackiewicz, Gareth Norris, Catherine O’Hanlon

13:30 – Saffron Passam, Rachel Rahman, Martine Robson, Victoria Wright

14:00 – Charles Musselwhite, Heather Norris, Simon Payne, Alexander Taylor

14:30 – Valerie Todd, Trefor Aspden, Alexandra Brookes, Caitlin Baker,

15:00 – Eva Balgova, Jason Bush, Ioana Mihai

 

Llyfrgell Hugh Owen

Myfyrwyr yr ail a'r drydedd flwyddyn

Dydd Mawrth 26ain Medi 2023

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

14:00-15:30

Croeso’n ôl i Seicoleg (Myfyrwyr sy'n mynd i mewn i’r Ail Flwyddyn) yn cynnwys sgyrsiau am y  Llyfrgell a gyrfaoedd + chymdeithas seicoleg PsychSoc - Gorfodol

MP-0.15 (Adeilad Mathemateg / Ffiseg)

15:30-17:00

Croeso’n ôl i Seicoleg (Myfyrwyr sy'n mynd i mewn i’r Drydedd Flwyddyn) yn cynnwys sgyrsiau am y Llyfrgell a gyrfaoedd + chymdeithas seicoleg PsychSoc - Gorfodol

MP-0.15 (Adeilad Mathemateg / Ffiseg)

Digwyddiad Cymdeithasol Ôl-raddedig Seicoleg - Digwyddiad cymdeithasol ar gyfer PGR, PGT a staf

Time

Event

Location

Who should attend?

Monday

25/09/2023

 

13.00-15.00

Central induction for all new Postgraduate Research students (Graduate school)

HO A12

All new PG Research students

Tuesday

26/09/2023

 

09.00-11.00

Central induction for all new Postgraduate Taught students

(Graduate school)

HO A12

All PG Taught students

13.00-14.00

Psychology Department Postgraduate Research induction

P5 1.64

All new PG Research students

(RR)

13.00-16.00

Psychology Department Postgraduate Taught induction

P5 0.61

All PG Taught students

(SP)

Wednesday

27/09/2023

 

10.00-13.00

PGT behaviour change workshop

P5 0.61

All PG Taught students

(SP)

Thursday

28/09/2023

No events

Friday

29/09/2023

 

10.00-12.00

Welcome back meeting for all year 2 and 3 PG Research students

(Graduate school)

Medrus Mawr

All returning PG Research students

13.00-14.00

Psychology Postgraduate Social Lunch

P5 0.61

All psychology PG students (Research & Taught) and Psychology staff

14.00-15.00

Psychology Postgraduate Research welcome back meeting

P5 0.61

All psychology PG Research students

(New and Returning)

(RR)