Ysgol Gwyddor Filfeddygol

Gwybodaeth Ymgartrefu i'r Ysgol Gwyddor Filfeddygol.

Croeso

­­Dyddiad

Amser

Digwyddiad

Gwybodaeth am y digwyddiad

Lleoliad

18/09/2023

 

 

 

 

 

 

 

09:00 - 09:30 

Croeso i Blwyddyn  1 (Bl1)

Sgwrs i groesawu myfyrwyr blwyddyn gyntaf BVSc

Darrell Abernethy

Maths a Ffiseg 0.10 (MP-0.10)

 

09:30 -10:00

Croeso nol i Blwyddyn 2 (Bl2)

Sgwrs croeso i Fyfyrwyr BVSc2

Darrell Abernethy / Sharon King / Jim Scott Baumann

MP-0.10

10:00 - 10:30 Cwrdd â'ch tiwtor (Bl 1)

Cyfarfod anffurfiol gyda'ch tiwtor, a fydd yn cael ei neilltuo i chi ar ddechrau'r sesiwn.

Darrell Abernethy

Sharon King

Sophie Regnault

Jim Scott Baumann

GR 0.30

GR 0.31

GR 1.32

GR 1.35
10:30-11:00 Cwrdd â'ch tiwtor (Bl 2)

Cyfarfod anffurfiol gyda'ch tiwtor, i ddal i fyny ar ôl y gwyliau. Efallai y bydd rhai grwpiau tiwtor yn newid.

Darrell Abernethy

Sharon King

Sophie Regnault

Jim Scott Baumann

GR 0.30

GR 0.31

GR 1.32

GR 1.35
11:30 -12:00 Trosolwg o'r flwyddyn ( Bl 1)

Trosolwg o'r hyn y gall myfyrwyr ei ddisgwyl yn eu blwyddyn gyntaf, gyda chip olwg ar y gwahanol fodiwlau a wythnos debygol

Sharon King
MP-0.10
13:45 -14:00 Sesiwn Sbotolau 1 – Byd rhyfeddol y Ferlen Polo (Bl 1 a Bl 2)

Sesiwn yn edrych ar wahanol agweddau o’r diwydiant milfeddygol

Paul Erhahiemen West Wales Polo and Wellness Centre
MP-0.10
14:00-14:45 AHEMS – Cyflwyniad a diweddariadau (Bl 1 a Bl 2)

AHEMS – beth ydyw, gofynion, proses gyflwyno, disgwyliadau, I&D,

Sharon King
MP-0.10
15:00 -15:45 Strwythur asesu - Cyflwyniad / Diweddariadau (Bl 1 a Bl 2)

Cyflwyniad i'r blynyddoedd cyntaf i'r strwythur asesu ar gyfer myfyrwyr BVSc1 gyda diweddariad ar gyfer myfyrwyr BVSc2. Bydd y ddwy sesiwn yn cael eu cynnal ar wahân ond ar yr un pryd

Sharon King - Blwyddyn 1

Jim Scott Baumann – Blwyddyn 2

BVSc1 GR 1.32

BVSc2 GR 1.35
16:30-18:00 Noson Gymdeithasol (Bl 1 a Bl 2) Bwyd, sesiwn cymdeithasu a cwis Medrus Mawr

Gwasanaethau Cymorth

­­Dyddiad

Amser

Digwyddiad

Gwybodaeth am y digwyddiad

Lleoliad

19/09/2023

 

 

 

 

 

09:00-10:00

Cyflwyniad i'r RCVS (Bl1 a Bl 2)

Cyflwyniad i bwy yw'r RCVS a beth maen nhw'n ei wneud.

Sue Paterson (Llywydd RCVS)

GR 1.31

10:00 - 10:45 Trosolwg o'r Rhaglen Gradd ar y Cyd (Bl 1)

Trosolwg a roddir gan academyddion cyswllt PA a RVC.

Jim Scott Baumann

Steven van Winden (RVC)
GR 1.31
11:00 - 11:45

Pontio i'r RVC (Bl 2)

Gwybodaeth am drosglwyddo i'r RVC yn y drydedd flwyddyn

Jim Scott Baumann

Steven van Winden (RVC)
GR 1.31
12:00 - 13:00 Polisïau Cefnogi Academaidd PA (Bl 1 a Bl 2)

Croeso gan Reolwr y Gofrestrfa Academaidd a gwybodaeth am estyniadau/amgylchiadau arbennig ac ati.

Rheolwr Cofrestrfa Academaidd Cyfadran y Ddaear a Gwyddorau Bywyd

GR 1.31
14:00 - 14:45 Cefnogaeth Myfyrwyr PA (Bl 1 a Bl 2)

Cyflwyniad i wasanaethau cymorth i fyfyrwyr ac Undeb y Myfyrwyr

John Harrington

Rosemary Shaw

GR 1.31
Cefnogi astudio trwy cyfrwng y Gymraeg(Bl 1 a Bl 2)

Cyflwyniad i gyfleusterau ac adnoddau yn PA i gefnogi dysgu Cymraeg.

Tamsin Davies
GR 1.31

Bywyd a Gyrfa

­­Dyddiad

Amser

Digwyddiad

Gwybodaeth am y digwyddiad

Lleoliad

20/09/2023

 

 

 

 

 

Yn eich amser eich hun

Helfa Sborion Aberystywth

 

Gweithgaredd hunan-drefnu. Gweler Blackboard.

Gwobrau gwerth chweil!!

 

21/09/2023 10:10-10:45 Proffesiynoldeb o fewn y proffesiwn (Bl 1)

Cyflwyniad i'r proffesiwn, RCVS, addasrwydd i ymarfer

Sharon King
GR 1.32
11:00 - 11:30

Sesiwn Sbotolau 2 (Bl 1)

I'w cadarnhau
Sesiwn yn edrych ar wahanol agweddau o’r diwydiant milfeddygol GR 1.32
11:45 - 12:00

Sesiwn Sbotolau 3 (Bl 1)

I'w cadarnhau

Sesiwn yn edrych ar wahanol agweddau o’r diwydiant milfeddygol GR 1.32
10:00 - 12:45 Casglu data yn Trawsgoed (Bl 2)

 

12:00 - 12:45 Cyflwyniad i'r BVA(Bl 1)

Cyflwyniad i'r BVA, pwy ydyn nhw a beth maen nhw'n ei wneud.

Gwen Rees (Llywydd BVA Cangen Cymru)

Abby Duggan
GR 1.32
14:00 -14: 45 Sesiwn Sbotolau 4 – Bywyd APHA yn y llywodraeth (Bl 1 a Bl 2)

Cipolwg ar waith bywyd yn yr APHA a'r Llywodraeth.

Amy Smith

Sion Rowlands 

MP 0.10
15:00-15:30 Yr hyn yr hoffem fod wedi ei wybod yn y flwyddyn gyntaf! (Bl 1)

Sesiynau Holi ac Ateb gyda myfyrwyr ail flwyddyn

Sharon King / Jim Scott-Baumann

MP 0.10

Teithiau

Dyddiad

Amser

Digwyddiad

Gwybodaeth am y digwyddiad

Lleoliad

22/09/2023

 

09:00 - 10:00

Cyflwyniad a diweddariadau o'r llyfrgell (Bl 1 a Bl 2)

Cyflwyniad a roddwyd gan Llyfrgellydd Pwnc BVSc.

Non Jones

GR 0.32

10:15 - 10:45

Taith Llyfrgell (Bl 1 )

 Taith Llyfrgell a roddwyd gan Lyfrgellydd Pwnc BVSc

Llyfrgell Hugh Owen

11:00-12:00

Cyflwyniad i'r Labordy VEC ac Anatomi (Bl 1)

Taith y VEC a'r labordy anatomeg. Casglu PPE

Sophie Regnault

Sharon King / Jim Scott Baumann

 

VEC

13:00-17:00

Taith o amgylch Cyfleusterau Mawr Anifeiliaid

Hyfforddiant Iechyd a Diogelwch

Taith Trawsgoed a Lluest.

Bydd bysiau mini yn casglu o'r tu allan i'r VEC @13:00

Sharon King

 

Lluest

Trawsgoed