Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Gwybodaeth ymgartrefu ar gyfer Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd. 

Myfyrwyr y Flwyddyn Gyntaf

 Amser        

Gweithgaredd

Lleoliad         

 

25/09/2023

09:15-10:00

Croeso i’r Gyfadran (Gorfodol)

Yr Athro Anwen Jones

Neuadd Fawr

Canolfan y Celfyddydau

13:00-15:00

Croeso i’r Adran: cynefino myfyrwyr newydd Israddedig Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd a Dechreuwyr Welsh and Celtic Studies (Gorfodol)

Dr Cathryn Charnell-White, Pennaeth Adran

Ystafell A14

Adeilad Hugh Owen

14:00-16:00

Dewis modiwlau: Sesiwn Ymgynghori i fyfyrwyr yr Adran

Cyntedd

Adeilad Parry-Williams

26/09/2023

09.30-10.30

Dewis modiwlau: Sesiwn Ymgynghori i fyfyrwyr yr Adran

Ystafell Seminar 2.51

Adeilad Parry-Williams

11:00-12:30

“Rwy’n Dysgu Iaith oherwydd...”

Sesiwn anffurfiol, gorfodol gyda Yr Athro Mererid Hopwood

Myfyrwyr newydd: dechreuwyr a myfyrwyr ail iaith BA ac MA

                            

Ystafell Seminar 2.51

Adeilad Parry-Williams

27/09/2023

13:30-15:00

Taith Gerdded o gwmpas tref Aberystwyth i holl fyfyrwyr newydd yr Adran yng nghwmni staff yr Adran.

Dechrau tu allan i Adeilad Parry-Williams.

Manylion llawn i ddilyn.

28/09/2023

14:00-14:45

Paned i holl fyfyrwyr yr Adran, a chyfle i gwrdd â thiwtoriaid personol.

Ystafell 1.51

Adeilad Parry Williams

Sylwch y gall yr amserlen uchod newid

Uchafbwynt y flwyddyn yw Cwis Anhygoel Adran y Gymraeg, 19.00, Nos Lun 2 Hydref 2023 a byddi’n cael gwahoddiad i hwnnw ar ddechrau tymor.

Cyswyllt yr adran: cymraeg@aber.ac.uk

Bydd y dysgu’n dechrau ar ddydd Llun, 2 Hydref 2023.

Gwybodaeth i fyfyrwyr uwchraddedig newydd

Dyddiad Amser Gweithgaredd Lleoliad

Dydd Llun 25 Medi 2023

13:00 - 15:00

Cynefino y Gyfadran i fyfyrwyr Ymchwil Uwchraddedig newydd (Gorfodol)

Digwyddiad cyfrwng Saesneg a gynhaliwyd yn Hugh Owen A12

Digwyddiad cyfrwng Cymraeg a gynhaliwyd yn Hugh Owen C64

Rhaid ichi fynd i naill ai’r digwyddiad Cymraeg neu’r digwyddiad Saesneg

Dydd Llun 25 Medi 2023

15:00 - 15:30

Croeso i’r Adran: sgwrs anffurfiol i Uwchraddedigion a Ddysgir

Ystafell Seminar 1.51

Adeilad Parry-Williams

Dydd Mawrth 26 Medi 2023

09:00 - 11:00

Cynefino y Gyfadran i fyfyrwyr newydd Uwchraddedig a Ddysgir (Gorfodol)

Digwyddiad cyfrwng Saesneg a gynhaliwyd yn Hugh Owen A12

Digwyddiad cyfrwng Cymraeg a gynhaliwyd yn Hugh Owen C64

Rhaid ichi fynd i naill ai’r digwyddiad Cymraeg neu’r digwyddiad Saesneg

Dydd Mawrth 26 Medi 2023

11:00 - 12:30

“Rwy’n Dysgu Iaith oherwydd...”

Sesiwn anffurfiol, gorfodol gyda Yr Athro Mererid Hopwood a Dr Ben O'Ceallaigh

Myfyrwyr newydd: dechreuwyr a myfyrwyr ail iaith BA ac MA

Ystafell Seminar 2.51

Adeilad Parry-Williams

Dydd Mawrth 26 Medi 2023

14:00 - 15:00

Cynefino Myfyrwyr MA Welsh and Celtic Studies Newydd (gorfodol)

Ystafell D59

Adeilad Hugh Owen

Dydd Mawrth 26 Medi 2023

15:00 - 16:00

Cynefino Myfyrwyr MA Welsh and Celtic Studies, MPhil a PhD (gorfodol)

Ystafell D59

Adeilad Hugh Owen

Dydd Mawrth 26 Medi 2023 17:00 - 19:00

Sesiwn Cyfarfod a Chyfarch Ôl-raddedig Undeb y Myfyrwyr

Prif Ystafell, Undeb Myfyrwyr

Dydd Mercher 27 Medi 2023

13:30 - 15:30

Taith Gerdded o gwmpas tref Aberystwyth i holl fyfyrwyr newydd yr Adran yng nghwmni staff yr Adran.

Dechrau tu allan i Adeilad Parry-Williams.

Manylion llawn i ddilyn.

Dydd Iau 28 Medi 2023

14:00 - 14:45

Paned i holl fyfyrwyr yr Adran, a chyfle i gwrdd â thiwtoriaid personol.

Ystafell Seminar 1.51

Adeilad Parry Williams

Dydd Gwener 29 Medi 2023

10:00 - 12:00

Cyfarfod croeso yn ôl i fyfyrwyr ymchwil blwyddyn 2 a 3 (Digwyddiad yn Saesneg gyda chefnogaeth cyfrwng Cymraeg)

Medrus Mawr

Sylwch y gall yr amserlen uchod newid

Uchafbwynt y flwyddyn yw Cwis Anhygoel Adran y Gymraeg, 19.00, Nos Lun 2 Hydref 2023 a byddi’n cael gwahoddiad i hwnnw ar ddechrau tymor.