Myfyrwyr Blwyddyn Sylfaen Integredig

Croeso i flwyddyn academaidd 2023/24. Rydym wedi creu'r dudalen hon i helpu myfyrwyr Blwyddyn Sylfaen Integredig i lywio'ch wythnos gyntaf gyda ni ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Bydd nifer o weithgareddau wyneb yn wyneb ac ar-lein yn ystod yr wythnos groeso ar gyfer myfyrwyr y Flwyddyn Sylfaen Integredig. Bydd gwybodaeth am y gweithgareddau hyn ar gael ar y dudalen hon yn fuan.

Dylai myfyrwyr sy'n astudio graddau sylfaen mewn pynciau eraill edrych ar dudalennau’r Croeso Mawr ar gyfer yr adrannau hynny er mwyn gweld eich rhaglen gynefino.