Cofrestru

Cyn y gellir eich ystyried yn fyfyriwr amser llawn neu ran-amser ym Mhrifysgol Aberystwyth, bydd angen i chi gwblhau'r broses gofrestru ar ddechrau'r sesiwn academaidd. Darllenwch fanylion y rhaglen astudio ar y wefan yn ofalus.

Bydd staff o'ch adran academaidd yn eich cynorthwyo i ddewis eich modiwlau ac ar ôl gwneud hyn gofynnir ichi gwblhau'r cofrestru.  Er mwyn gallu cofrestru rhaid ichi ddechrau eich cyfrif e-bost Prifysgol. Byddwch yn gallu dechrau gweithredu eich cyfrif e-bost ychydig cyn i'ch cwrs ddechrau, ac fe anfonwn e-bost atoch i ddweud pryd a sut i wneud hyn.

Byddwch yn cofrestru ar-lein trwy ddolen eich 'Cofnod Myfyriwr' ar y wefan yn www.aber.ac.uk/cy/student o dan y pennawd 'Eich Safleoedd'. Wrth fewngofnodi i'ch cofnod myfyriwr dylech glicio ar 'Cofrestru' o dan y pennawd 'Eich Tasgau'. Cewch eich tywys wedyn trwy’r broses a fydd yn gofyn ichi gadarnhau eich 'Manylion Personol', 'Cyfeiriadau', 'Cynllun Astudio' a 'Modiwlau'. Ar ôl i chi gwblhau'r cofrestru, cewch neges e-bost i gadarnhau hynny, a fydd yn rhestru eich cynllun astudio a'ch modiwlau.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r cofrestru israddedig, cysylltwch â'r Gofrestrfa Academaidd (e-bost: ugfstaff@aber.ac.uk, ffôn: 01970 622290, 01970 628515 neu 01970 622787. Mae'n bwysig rhoi gwybod i'r Gofrestrfa Academaidd os na fyddwch yn gallu cofrestru mewn pryd.  Pwysig: Os nad ydych yn cwblhau'r cofrestru, ni fyddwch wedi'ch cofrestru'n fyfyriwr ac ni chewch hawl mynediad i adnoddau'r Brifysgol.