Cofrestru

Cyn bod modd i chi fod yn fyfyriwr cofrestredig amser llawn neu ran-amser yn y Brifysgol, mae’n rhaid i chi gofrestru ar ddechrau’r sesiwn. Dim ond unwaith y byddwch chi yn Aberystwyth y gellir gwneud hyn. Dylech wirio manylion y rhaglen ar y wefan. Er mwyn osgoi tagfeydd, mae’n hanfodol eich bod yn dod ar yr amser a nodir.

Bydd staff o’ch adran(nau) academaidd yn eich helpu i ddewis eich modiwlau. Unwaith y bydd hyn wedi’i wneud, gofynnir i chi gwblhau’r cofrestru ar-lein ar gyfrifiadur o fewn mewnrwyd y Brifysgol. Er mwyn gallu cofrestru, mae’n rhaid eich bod wedi agor cyfrif e-bost Prifysgol www.aber.ac.uk/cy/is/help/ug/welcome. Byddwch yn gallu agor eich cyfrif e-bost yn fuan cyn i’ch cwrs ddechrau, a byddwn yn anfon e-bost atoch yn egluro pryd a sut y gallwch wneud hyn.

I gofrestru ar-lein cliciwch ar y ddolen ‘Cofnod Myfyriwr’ ar y we yn www.aber.ac.uk/cy/student o dan y pennawd ‘Eich Safleoedd’. Pan fyddwch yn mewngofnodi i’ch cofnod myfyriwr dylech glicio ar y dasg ‘Cofrestru’ ar-lein o dan y pennawd ‘Eich Tasgau’. Cewch wedyn eich tywys drwy’r broses a fydd yn gofyn i chi gadarnhau eich ‘Manylion Personol’, ‘Cyfeiriadau’, ‘Cynllun Astudio’ a ‘Modiwlau’. Ar ôl i chi orffen cofrestru byddwch yn cael neges e-bost i gadarnhau hyn a bydd yr e-bost yn rhestru eich cynllun astudio a’ch modiwlau. Gallwch gofrestru o unrhyw ystafell gyfrifiaduron yn y Brifysgol neu ddefnyddio eich cyfrifiadur eich hun os yw wedi’i gysylltu â rhwydwaith y Brifysgol ac o fewn mewnrwyd y Brifysgol.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch Cofrestru Israddedig, cysylltwch â'r Gofrestrfa Academaidd (e-bost: ugfstaff@aber.ac.uk, ffôn: 01970 628515/622787). Mae’n bwysig iawn eich bod yn rhoi gwybod i'r Gofrestrfa Academaidd os nad ydych yn gallu cofrestru ar amser. Sylwer: Os na fyddwch yn cwblhau’r cofrestru, ni fyddwch wedi’ch cofrestru fel myfyriwr a bydd eich mynediad i gyfleusterau’r Brifysgol yn cael ei atal.