Gwybodaeth ar gyfer myfyrwyr Uwchraddedig newydd

Myfyrwyr yn astudio ty allan yr hen goleg a'r gastell.

Llongyfarchiadau ar ennill lle ym Mhrifysgol Aberystwyth!

Edrychwn ymlaen at eich croesawu fel myfyryiwr uwchraddedig gyda ni. Am wybodaeth pellach, gweler y dolenni isod.

Bydd myfyrwyr dysgu o bell yn derbyn gwybodaeth ar gyfer eu hysgolion astudio cyn dechrau eu cyrsiau.

Mae llyfryn Y Croeso Mawr a'r Wythnos Ymgartrefu yn eich cyfeirio at ddigwyddiadau, nodiadau atgoffa a ffynonellau cymorth a chyngor. Gallwch lawrlwytho copi yma neu bigo copi wrth gasglu'ch allweddi.

Cyrraedd Aberystwyth

Gwybodaeth defnyddiol er mwyn i chi allu cynllunio eich taith i Aberystwyth. Cliciwch yma am wybodaeth am Fapiau a Theithio.

Cofrestru

Mae eich astudiaethau Uwchraddedig yn Aberystwyth yn dechrau pan fyddwch yn cofrestru. Mae gwybodaeth am yr amserlen gofrestru uwchraddedig i'w chael yma.
 
Cofiwch y bydd angen i chi gofrestru bob mis Medi, ni waeth pryd y gwnaethoch gychwyn eich rhaglen, nes eich bod wedi gorffen eich astudiaethau.

Myfyrwyr Rhyngwladol (nad ydynt yn wladolion yr AEE): yn ogystal â chofrestru â’ch Adran(nau), mae’n rhaid i chi hefyd drefnu i gwrdd â Swyddog Cydymffurfio’r Brifysgol yn ystod eich wythnos gyntaf yma.

Mae’r Gofrestrfa Academaidd yn goruchwylio’r broses Gofrestru a gellir cysylltu â hwy drwy e-bostio: pgsstaff@aber.ac.uk.

Cerdyn ac E-bost Aber

Er mwyn defnyddio’r gwasanaethau llyfrgell, cyfrifiadura a chyfryngau ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae angen i chi gael cyfrif ebost a Cherdyn Aber. Gallwch rhoi eich cyfrif e-bost ar waith a gwneud cais am eich cerdyn cyn cyrraedd y Brifysgol. Os ydych wedi cwblhau’r broses ymgeisio byddwch yn derbyn cyfarwyddiadau drwy e-bost o'n Gwasanaethau Gwybodaeth ar sut i wneud hyn. Am ragor o wybodaeth ewch i dudalen Croeso i Gwasanaethau Gwybodaeth - Myfyrwyr Uwchraddedig.

Talu Ffioedd

I gael gwybodaeth am sut i dalu eich ffioedd dysgu, ewch i adran Opsiynau Talu ar wefan Ffioedd Myfyrwyr.

Os ydych yn fyfyriwr a ariennir, holwch eich sefydliad ariannu ar gyfer trefniadau talu.

Llythyr Banc ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol

Wrth agor cyfrif banc myfyriwr yn y DU, mae’n bosibl y gofynnir i chi ddarparu tystiolaeth eich bod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth. Bydd hyn ar ffurf Llythyr Cyflwyniad i Gyfleusterau Bancio’r DU.

Bydd y llythyr hwn yn cynnwys eich cyfeiriad cartref a’ch cyfeiriad yn ystod y tymor fel y maent wedi’u nodi ar eich cofnod myfyriwr. Bydd angen i chi wneud yn siŵr bod gan y Brifysgol y manylion cywir am eich cyfeiriad.


Ceir gwybodaeth am sut i wneud cais am Lythyr Cyflwyniad i Gyfleusterau Bancio’r DU o wefan y Gofrestrfa Academaidd.

Manylion Cyswllt Defnyddiol

Gweler isod am restr o fanylion cyswllt defnyddiol:

 

Adran

Cyfeiriad E-bost

Rhif Ffôn

Gofrestrfa Academaidd - Cofrestru a Chyngor pgsstaff@aber.ac.uk

Cyrsiau: 01970 622274

Ymchwil: 01970 622272

Swyddfa Llety (oriau swyddfa) llety@aber.ac.uk 01970 622984
Swyddfa Llety - Llinnell Gymorth 24awr   01970 622900
Gwasanaethau Cyfrifiadura a Llyfrgell gg@aber.ac.uk 01970 622400
Ffioedd (Dysgu a Llety) ffioedd@aber.ac.uk 01970 622041 /628434 
Swyddfa Cydymffurfiaeth, Gofrestrfa Academaidd compliance@aber.ac.uk 01970 622948
Swyddfa Derbyn Graddedigion, Gofrestrfa Academaidd  pg-admissions@aber.ac.uk 01970 622023
Swyddfa Cymorth Myfyrwyr student-support@aber.ac.uk 01970 621761
Llinnell Nos (yn ystod y tymor yn unig)   01970 621717

 

Telerau ac Amodau

Bydd yn ofynnol i bob myfyriwr fel amod cofrestru i gadw at a ddilyn gweithdrefnau Rheolau, Rheoliadau a Gwybodaeth i Fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth. Mae'r rhain yn cael eu diwygio yn flynyddol a'i ddosbarthu i'r holl fyfyrwyr.

Gwybodaeth ar gyfer Myfyrwyr Newydd

Llongyfarchiadau ar ennill lle ym Mhrifysgol Aberystwyth!

Edrychwn ymlaen at eich croesawu fel myfyryiwr uwchraddedig gyda ni. Am wybodaeth pellach, gweler y dolenni isod.

Bydd myfyrwyr dysgu o bell yn derbyn gwybodaeth ar gyfer eu hysgolion astudio cyn dechrau eu cyrsiau.