Dechrau'r gwaith adeiladu ar y Ganolfan Ddelweddu £10.4m

19 Medi 2006

Mae'r gwaith adeiladu ar y Ganolfan Ddelweddu newydd £10.4m ar gampws Penglais wedi dechrau wrth i'r contractwyr, HBG Consturction Ltd – Western, gwblhau'r gwaith o glirio'r safle a thorri'r seiliau.

Astudiaethu Gwybodaeth yn cyrraedd y cant

04 Medi 2006

Ugain mlynedd wedi i Adran Astudiaethau Gwybodaeth lansio ei chyrsiau dysgu o bell cyntaf mae'r Adran yn dathlu y nifer mwyaf erioed o fyfyrwyr newydd ar gyrsiau Meistr.

Cynhadledd: Dyfodol Gwleidyddiaeth Cymru

19 Medi 2006

Ar Ddydd Mercher Medi 20fed bydd Sefydliad Gwleidyddiaeth y Brifysgol yn cynnal cynhadledd arwyddocaol yng Nghanolfan Milenwim Cymru yng Nghaerdydd gyda'r Gwir Anrh. Rhodri Morgan AC yn traddodi'r araith agoriadol.