Enillyd uned greadigol

04 Rhagfyr 2012

Y dylunydd sy’n dod i amlygrwydd, Rose Wood, yw enillydd "Blwyddyn mewn Uned Greadigol" 2012 y Brifysgol.

Beth sy'n digwydd ar yr Ynys Las?

04 Rhagfyr 2012

Y rhewlifegydd Dr Alun Hubbard yn trafod ei waith ymchwil ar yr Ynys Las a ffilmio ar Frozen Planet ac Operation Iceberg ar ddydd Mercher 5 Rhagfyr.

Ap bwydo ceffylau

06 Rhagfyr 2012

Lansio ap sydd yn cynorthwyo perchnogion ceffylau i benderfynu faint o fwyd i’w roi er mwyn osgoi problemau iechyd amrywiol gan gynnwys gordewdra.

Cadair Newydd mewn Iechyd Gwledig

07 Rhagfyr 2012

Mae Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi dod at ei gilydd i sefydlu cadair unigryw ac arloesol mewn iechyd gwledig.

Gŵyl Lyfrau Aberystwyth

10 Rhagfyr 2012

Dewch i fwynhau Gŵyl Lyfrau Aberystwyth sy’n cael ei chynnal heddiw gan Gwasanaethau Gwybodaeth, myfyrwyr o Adran y Gymraeg a Llyfrgell Ceredigion.

Dyfroedd oer Llyn Ellsworth

14 Rhagfyr 2012

Gwyddonwyr o Aberystwyth yn paratoi i astudio creiddiau mwd o Lyn Ellsworth yn Antarctica wrth i’r ymgais gyntaf i ddrilio i mewn i un o lynoedd y cyfandir ddechrau.

Mwy yn astudio Mathemateg a Ffiseg

14 Rhagfyr 2012

Y niferoedd mwyaf erioed yn astudio Mathemateg a Ffiseg drwy gyfrwng y Gymraeg yn dilyn blwyddyn recriwtio eithriadol lwyddiannus i’r Sefydliad Mathemateg a Ffiseg.

Enillwyr cystadleuaeth cerdyn Nadolig

21 Rhagfyr 2012

Myfyriwr PHD Cyfrifiadureg, Kevin Williams, yw enillydd cystadleuaeth cerdyn Nadolig y Brifysgol gyda’i olygfa o Aberystwyth yn yr eira.

Rheolwr pêl-droed ieuengaf Prydain

21 Rhagfyr 2012

Dave Webber, myfyriwyr daearyddiaeth ddynol yw rheolwr ieuengaf tîm peldroed hŷn yn hanes peldroed ym Mhrydain. 

Astudiaeth fitamin yr haul

21 Rhagfyr 2012

Ymchwilwyr yn astudio’r cysylltiad posib rhwng lefelau fitamin D, sy’n cael ei adnabod fel fitamin yr haul, a siwgr yn y gwaed.