Anrhydeddu Pennaeth Sefydlol Coleg Llyfrgellyddiaeth Cymru

Yr Athro Frank N Hogg OBE, Pennaeth Sefydlol Coleg Llyfrgellyddiaeth Cymru

Yr Athro Frank N Hogg OBE, Pennaeth Sefydlol Coleg Llyfrgellyddiaeth Cymru

16 Gorffennaf 2019

Dyfarnwyd Cymrodoriaeth er Anrhydedd o Brifysgol Aberystwyth i’r Athro Frank N. Hogg OBE, Pennaeth Sefydlol Coleg Llyfrgellyddiaeth Cymru.

Cafodd yr Athro Frank N. Hogg OBE ei addysg yn Sefydliad Gwyddoniaeth a Thechnoleg Prifysgol Manceinion (UMIST) ac ym Mhrifysgol Lerpwl.

Treuliodd 25 mlynedd fel Pennaeth Coleg Llyfrgellyddiaeth Cymru (1964–89), ac yn ystod y cyfnod hwnnw fe ddatblygodd y Coleg i fod yn sefydliad rhyngwladol oedd yn denu myfyrwyr a darpar arweinwyr llyfrgelloedd ac archifau o bedwar ban byd.

Ym 1989 daeth y Coleg Llyfrgellyddiaeth yn un o adrannau cyfansoddol y Brifysgol, ac yn ddiweddarach yn Adran Astudiaethau Gwybodaeth.

Cafodd cyfraniad yr Athro Hogg i lyfrgellyddiaeth a gwyddor gwybodaeth yng Nghymru ac yn fyd-eang ei gydnabod gydag OBE yn 1988.

Mae’n dal i fyw yn Llanbadarn ac yn ymwneud o hyd â materion lleol a chymunedol yn Aberystwyth.

Cyflwynwyd yr Athro Hogg gan Dr Anoush Simon, Pennaeth yr Adran Astudiaethau Gwybodaeth, ar ddydd Mawrth 16 Gorffennaf. 

Mae’r cyflwyniad ar gael isod, yn yr iaith y’i traddodwyd.

Cyflwyno’r Athro Frank Hogg gan Dr Anoush Simon:

Ganghellor, Is-Ganghellor, graddedigion a chyfeillion. Pleser o’r mwyaf yw cyflwyno Frank Hogg yn gymrawd Prifysgol Aberystwyth.

Chancellor, Vice-Chancellor, graduates and supporters.  It is an honour and a privilege to present Frank Hogg as a Fellow of Aberystwyth University.

As the first and founding Principal of the College of Librarianship Wales (almost always known as CLW), Frank Hogg has had a significant influence on the history of library and information studies in Wales and the world. The breadth of his vision for the new College of Librarianship, founded in 1964, means that for 55 years Aberystwyth has been a key player in the field of library and information education.  Students of CLW have gone on to play significant roles in the library and information sector. National Librarians of Wales, Scotland and Ireland, and the library leaders of many nations worldwide, including in South East Asia, Africa and China have been graduates of CLW.

The 1960s was a period of considerable change, with the sciences and information technology expanding rapidly, the growth of new academic subjects, and the establishment of many new educational institutions. The establishment of the College was the realisation of the long-held dream of a library school in Wales, and the initial aim had been to build a Wales-focused college, recruiting about 30 students annually.

This changed dramatically under the leadership of the new Principal. Frank Hogg’s vision was ambitious from the start, crucial to the establishment and development of CLW.  He wanted to ‘think big’ and to welcome students from around the world. By 1968 CLW was the largest ‘library school’ in the UK with over 400 students and 40 staff, and within 8 years it was the largest school of librarianship in Europe, providing professional training and academic qualifications in librarianship and information studies. Under Frank’s leadership, CLW and therefore Aberystwyth, was established as a significant location for library education globally, attracting more international students than all the other British library schools combined.

A new campus was built at nearby Llanbadarn, including the CLW Library (later the Thomas Parry library), a purpose built ‘library for librarianship’, internationally renowned for the scope and breadth of its collection, and attracting visiting scholars from all over the world.

The College maintained close links with the library profession. Training and Liaison Officers travelled the world visiting libraries and other information centres, and brought their experience and expertise back to CLW. The development of both Distance Learning, and a series of International Graduate Summer Schools under Frank Hogg’s leadership, further developed and secured the global reputation of CLW. Frank himself travelled widely, promoting the college and taking up a series of visiting professorships and development roles, for example at the University of Pittsburgh and the University of the West Indies, and was for many years President of the School Library Association.

Although international in its scope and vision, CLW also had a significant impact on Welsh community, education and culture.  An initial impetus for the establishment of the college was the training of bilingual librarians. A Welsh Studies Department in CLW existed from the outset, specifically recruiting and training Welsh speaking staff, which developed over the years to deliver core subjects through the medium of Welsh, and the library developed a significant Welsh collection. CLW-educated librarians have played a prominent role in public, academic and specialist libraries in Wales for over 50 years.

CLW became part of the University of Wales Aberystwyth in 1989 following Frank’s retirement, and has evolved over the years into the department we know today.

Frank Hogg was awarded an OBE in 1988. He still lives in Aberystwyth and remains actively involved with local and community issues. The Department has recently moved to new premises here on the Penglais campus, and so I think this is a fitting time to mark Frank’s outstanding achievements and contribution to library and information education in Wales, the UK and internationally – and thereby also to honour hundreds of staff, and 1000s of students, and their impact on the library profession.

CLW had a global perspective from the outset that still resonates with us today. The legacy of the College of Librarianship Wales, and Frank Hogg’s influence on that, and his vision of what it could be, can still be felt in the department that continues here. The students graduating today are the inheritors of that original vision, of an international, eclectic, committed focus on the library, information and archive professions and their potential contribution to society and community worldwide.

Ganghellor, mae’n bleser gen i gyflwyno Frank Hogg i chi yn Gymrawd. 

Chancellor, it is my absolute pleasure to present Frank Hogg to you as a Fellow of Aberystwyth University.

 

Llun:  Arglwydd Thomas o Gwmgiedd, Canghellor, gyda’r Athro Frank N Hogg OBE

Anrhydeddau Prifysgol Aberystwyth 2019

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn anrhydeddu naw o bobl yn ystod seremonïau graddio 2019, a gynhelir yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Brifysgol rhwng dydd Mawrth 16 Gorffennaf a dydd Gwener 19 Gorffennaf.

Cyflwynir Cymrodoriaethau er Anrhydedd i unigolion sydd â chysylltiad ag Aberystwyth neu Gymru, ac sydd wedi gwneud cyfraniad eithriadol yn eu dewis faes.

Dyma Gymrodyr er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth 2019 (yn y drefn y’u cyflwynir):

  • Alan Phillips, athro cerdd peripatetig wedi ymddeol a fu’n gweithio i Wasanaeth Cerdd Ceredigion am 35 mlynedd
  • Yr Athro Frank N. Hogg OBE, Pennaeth sefydlol Coleg Llyfrgellyddiaeth Cymru
  • Ruth Bidgood, bardd a hanesydd lleol
  • Yr Athro R Geoff Richards, Cyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil AO Davos (y Swisdir) – un o’r sefydliadau ymchwil sy’n arwain y byd ym maes orthopedeg
  • Emyr Jenkins, Cyfarwyddwr cyntaf yr Eisteddfod Genedlaethol a Phrif Weithredwr (wedi ymddeol) Cyngor Celfyddydau Cymru
  • Yr Athro Virginia Gamba, arbenigwraig ym maes diarfogi a llunio polisi
  • Ian Hopwood, a fu’n gweithio ym maes datblygu ers dros 40 mlynedd ym Mhencadlys UNICEF ac mewn aseiniadau maes yn Affrica, Asia, a Thaleithiau’r Gwlff Arabaidd
  • Y Gwir Anrh Carwyn Jones AC, cyn-Brif Weinidog Cymru a chyn-Arweinydd y Blaid Lafur yng Nghymru 2009-18
  • Judith Diment, sy’n amlwg yn fyd-eang yn yr ymgyrch i gael gwared ar bolio