Y Philomusica i berfformio yng Nghanolfan Gelfyddydau Aberystwyth

01 Rhagfyr 2021

Nos Sadwrn 4 Rhagfyr 2021, bydd cerddorfa symffoni Philomusica Aberystwyth a Chantorion y Brifysgol yn perfformio ar lwyfan Neuadd Fawr Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

Lansio arolwg troseddau gwledig cyntaf Cymru gyfan a gynhelir gan Brifysgol Aberystwyth

02 Rhagfyr 2021

Lansiwyd asesiad cenedlaethol cyntaf Cymru o natur troseddau gwledig, a maint y broblem honno, gan y Brifysgol. Hon yw’r enghraifft ddiweddaraf o waith sydd eisoes wedi arwain at newid yn y modd y mae heddlu Dyfed-Powys yn cael ei blismona.

Prifysgol Aberystwyth yn datblygu technoleg i atal gor-bysgota octopysau

06 Rhagfyr 2021

Mae gwyddonwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn datblygu technoleg newydd i atal gor-bysgota octopysau a chreaduriaid eraill y môr.

Academydd o Aberystwyth yn cipio gwobr llyfr Cymdeithas Seicoleg Prydain

08 Rhagfyr 2021

Mae llyfr a ysgrifennwyd ar y cyd gan academydd o Brifysgol Aberystwyth sy'n trafod sut mae'r awydd i fenywod fyw'r bywyd da ynghlwm wrth ddisgwyliadau sy'n normaleiddio perffeithrwydd sydd tu hwnt i gyrraedd wedi ennill gwobr am y monograff academaidd gorau yng ngwobrau llyfrau Cymdeithas Seicoleg Prydain.

Tywysog Cymru yn agor Ysgol Gwyddor Filfeddygol newydd Prifysgol Aberystwyth

10 Rhagfyr 2021

Mae Tywysog Cymru wedi agor Ysgol Gwyddor Filfeddygol Prifysgol Aberystwyth yn swyddogol heddiw (10 Rhagfyr).

Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg

13 Rhagfyr 2021

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cyhoeddi Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg ar gyfer y flwyddyn 1 Awst 2020 tan 31 Gorffennaf 2021.

Partneriaeth cadwyn gyflenwi i yrru cynnydd tuag at sero net ar ffermydd

15 Rhagfyr 2021

Mae menter ymchwil newydd wedi ei lansio er mwyn cynorthwyo ffermwyr glaswelltir i gyflawni allyriadau carbon sero net erbyn 2040.

2021

21 Rhagfyr 2021

Wrth i 2021 ddiwryn i ben, dyma edrych yn ól dros rai o uchafbwyntiau'r flwyddyn ym Mhrifysgol Aberystwyth.