Rhyfel Wcráin: pam nad yw mamau milwyr Rwsia yn dangos y gwrthwynebiad cryf a ddangoson nhw mewn gwrthdaro blaenorol

06 Ionawr 2023

Mewn erthygl yn The Conversation, mae Dr Jenny Mathers o’r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol ynghyd â Natasha Danilova o Brifysgol Aberdeen yn trafod ymateb mamau milwyr Rwsia i’r rhyfel yn Wcráin.

Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg

12 Ionawr 2023

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cyhoeddi Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg ar gyfer y flwyddyn 1 Awst 2021 tan 31 Gorffennaf 2022.

Yr Hen Galan: pam fod un gymuned Gymraeg yn dathlu'r flwyddyn newydd ar Ionawr 14

12 Ionawr 2023

Mewn erthygl yn The Conversation, mae Dr Eryn White o'r Adran Hanes a Hanes Cymru yn taflu goleuni ar pam mae pentref yn Sir Benfro yn dathlu'r flwyddyn newydd bythefnos ar ôl gweddill y DU.

Gallai athrawon iaith ddefnyddio nofelau graffeg yn hytrach na thraethodau wrth asesu myfyrwyr

19 Ionawr 2023

Gellid defnyddio clownio, dramâu radio a nofelau graffeg i asesu myfyrwyr sy’n dysgu ieithoedd, yn ôl gwaith sy’n cael ei arwain gan Brifysgol Aberystwyth.

Map byd-eang newydd o fywyd y tu mewn i'r Ddaear yn datgelu glo llawn bacteria

18 Ionawr 2023

Mae glo yn syndod o gyfoethog mewn bacteria yn ôl atlas cyntaf y byd o fioamrywiaeth ficrobaidd yn ddwfn o dan wyneb y Ddaear, a gafodd ei ddatblygu gan academyddion ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Prifysgol Aberystwyth yn croesawu Prif Arweinydd y Ganolfan Ddeialog newydd

20 Ionawr 2023

Mae arbenigwraig flaenllaw ar y berthynas rhwng deialog a chyfnewid gwybodaeth wedi cychwyn ar ei swydd fel Prif Arweinydd Canolfan Ddeialog newydd Prifysgol Aberystwyth.

Sgwrs gan fab ffoaduriaid o’r Almaen i nodi Diwrnod Cofio'r Holocost

24 Ionawr 2023

Bydd y Ganolfan Astudio Symudedd Pobl yn nodi Diwrnod Cofio'r Holocost 2023 trwy gynnal sgwrs gan addysgwr am yr Holocost y bu’n rhaid i’w rieni ffoi o'r Almaen yn sgil yr unbennaeth Sosialaeth Genedlaethol.

Adnoddau dementia enillwyr Dragon’s Den yng nghanolfan nyrsio Prifysgol Aberystwyth

25 Ionawr 2023

Mae un o enillwyr cystadleuaeth Dragon’s Den wedi gosod adnoddau ar gyfer addysgu myfyrwyr nyrsio am ddementia fel rhan o Ganolfan Gofal Iechyd newydd Prifysgol Aberystwyth.

Hanesydd blaenllaw ar gaethwasiaeth i draddodi darlith ar ddigolledu

27 Ionawr 2023

Bydd hanesydd blaenllaw ar gaethwasiaeth yn traddodi darlith gyhoeddus ar gyfiawnder adferol ym Mhrifysgol Aberystwyth ddechrau mis nesaf (dydd Llun 6 Chwefror).

Rhyfel Wcráin: mae agweddau at fenywod yn y fyddin yn newid wrth i filoedd wasanaethu ar y rheng flaen

31 Ionawr 2023

Mewn erthygl ar gyfer The Conversation, mae Dr Jenny Mathers o’r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol a’r ysgolhaig o Wcráin, Anna Kvit, Cymrawd Ymchwil Gwadd yng Ngholeg Prifysgol Llundain yn trafod newidiadau mewn agweddau cyhoeddus yn Wcráin tuag at fenywod yn gwasanaethu yn y fyddin, ac a fydd yr agweddau hynny'n newid yn ôl wedi’r rhyfel.

Y Frwydr dros Harddwch - pam ei bod yn bwysicach nag erioed

31 Ionawr 2023

Bydd y Fonesig Fiona Reynolds DBE yn cyflwyno darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Aberystwyth yn rhan o’r dathliadau i nodi 150 mlwyddiant y sefydliad. 

Diolch i staff a myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth am "flwyddyn o gynnydd mawr"

31 Ionawr 2023

Mae Cadeirydd ac Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth wedi diolch i staff a myfyrwyr y sefydliad ar ôl blwyddyn o gyflawniadau sylweddol sydd wedi’u hamlygu yn yr adroddiad blynyddol diweddaraf.