Cwrdd â'r Tîm

Bwrdd Prosiect

Cadeirydd: Dr Rhodri Llwyd Morgan, Cyfarwyddwr y Gymraeg a Chysylltiadau Allanol.

Jim O’Rourke, Rheolwr Prosiect yr Hen Goleg 

Lyndsey Stokes, Cyfarwyddwr Datblygu a Chysylltiadau Alumni

Andrea James, Cyfarwyddwr Ystadau, Cyfleusterau a Phreswylfeydd

Stephen Lawrence, Llywydd Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth

Aisleen Sturrock, Llywydd Undeb Myfyrwyr, Prifysgol Aberystwyth

Dafi Jones, Swyddog Diwylliant Cymreig a Llwydd UMCA, Prifysgol Aberystwyth

Cynghorydd Bryan Davies, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion

Carwyn Jones-Evans, Rheolwr Gwasanaeth Twf a Datblygiadau Mawr yng Nghyngor Sir Ceredigion

Wendy Hughes, Fforwm Cymunedol Penparcau

Bryn Jones - Cynrychiolydd Cymunedol

Cefnogi'r Hen Goleg

Nia Davies, Yr Hen Goleg: Swyddog Cydlynu

Dr Eva de Visscher, Rheolwr Ymddiriedolaethau a Sefydliadau

Tracy Knight, Cynorthwyydd Rhaglenni Alumni

Sian Owen, Rheolwr Ymgysylltu Alumni

Manon Rogers, Rheolwr Rhoddion Mawrion

Taylor Shatford, Gweinyddwr yr Adran a CHynorthwydd Personol