Cwrdd â'r Tîm

Bwrdd Prosiect

Cadeirydd: Dr Rhodri Llwyd Morgan, Cyfarwyddwr y Gymraeg a Chysylltiadau Allanol.

Jim O’Rourke, Rheolwr Prosiect yr Hen Goleg 

Louise Jagger, Cyfarwyddwraig Datblygu a Chysylltiadau Alumni

Andrea James, Cyfarwyddwr Ystadau, Cyfleusterau a Phreswylfeydd

Stephen Lawrence, Llywydd Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth

Aisleen Sturrock, Llywydd Undeb Myfyrwyr, Prifysgol Aberystwyth

Dafi Jones, Swyddog Diwylliant Cymreig a Llwydd UMCA, Prifysgol Aberystwyth

Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion

Carwyn Jones-Evans, Rheolwr Gwasanaeth Twf a Datblygiadau Mawr yng Nghyngor Sir Ceredigion

Cynghorydd, Cyngor Tref Aberystwyth (I'w gadarnhau)

Wendy Hughes, Fforwm Cymunedol Penparcau

Bryn Jones - Cynrychiolydd Cymunedol

Cefnogi'r Hen Goleg

Cara Cullen, Cydlynydd Ymchwilio Casgliadau

Nia Davies, Yr Hen Goleg: Swyddog Cydlynu

Dr Eva de Visscher, Rheolwr ymddiriedolaethau a sefydliadau

Hayley Goddard, Rheolwr Cyswllt Alumni

Megan Jones, Swyddog Cefnogi Alumni

Richard Roberts, Prif Reolwr Rhoddion

Manon Rogers, Swyddog Apêl

Taylor Shatford, Gweinyddwr yr Adran a'r Cynorthwyydd Personol

Becky Underwood, Swyddog Ymgysylltu Alumni

Megan Williams, Cynorthwy-ydd Cronfa Ddata