Cwrdd â'r Tîm

Bwrdd Prosiect

Cadeirydd: Dr Rhodri Llwyd Morgan, Cyfarwyddwr y Gymraeg a Chysylltiadau Allanol.

Jim O’Rourke, Rheolwr Prosiect yr Hen Goleg 

Louise Jagger, Cyfarwyddwraig Datblygu a Chysylltiadau Alumni

Andrea James, Cyfarwyddwr Ystadau, Cyfleusterau a Phreswylfeydd

Stephen Lawrence, Llywydd Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth

Sabina O'Donoghue, Llywydd Undeb Myfyrwyr, Prifysgol Aberystwyth

Mared Edwards, Swyddog Diwylliant Cymreig a Llwydd UMCA, Prifysgol Aberystwyth

Y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion

Carwyn Jones-Evans, Rheolwr Gwasanaeth Twf a Datblygiadau Mawr yng Nghyngor Sir Ceredigion

Mari Turner, Cyngor Tref Aberystwyth

Endaf Edwards, Cyngor Tref Aberystwyth

Wendy Hughes, Fforwm Cymunedol Penparcau

Bryn Jones - Cynrychiolydd Cymunedol

Cefnogi'r Hen Goleg

Cara Cullen, Cydlynydd Ymchwilio Casgliadau

Nia Davies, Yr Hen Goleg: Swyddog Cydlynu

Hayley Goddard, Swyddog Rhoddion Unigol

Dylan Jones, Rheolwr Cyswllt Alumni

Sian Owen, Swyddog Ymgysylltu Alumni

Richard Roberts, Major Gifts Manager

Manon Rogers, Swyddog Apêl

Eva de Visscher, Swyddog Datblygu Rhaglenni a Bid Awdur