Ymgynghoriad Cyhoeddus

Bywyd Newydd i'r Hen Goleg

Mae cynlluniau cyffrous i drawsnewid yr Hen Goleg yn ganolfan ddiwylliant, dysgu a menter fywiog fydd yn denu pobl leol yn ogystal ag ymwelwyr o bell ac agos wedi ei datgelu.

Cafodd cynigion manwl y prosiect eu datgelu gan Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth, yr Athro Elizabeth Treasure, yn ystod lansiad ymgynghoriad cyhoeddus 28 diwrnod a gynhaliwyd yn yr Hen Goleg nos Fawrth 11 Rhagfyr 2018.


Yr Hen Goleg ac 1 a 2 Y Rhodfa Newydd ar hyn o bryd

Maent yn cynnwys creu amgueddfa yn adrodd hanes Coleg Prifysgol cyntaf Cymru, gofod ar gyfer celf ac arddangosfeydd eraill, canolfan wyddoniaeth a darganfod, cyfleusterau cynadledda a thrafod, a gofod astudio 24 awr i fyfyrwyr.

Bydd y cynlluniau yn cael eu harddangos yn yr Hen Goleg tan 24 Ionawr 2019 (ac eithrio gwyliau’r Nadolig, 22 Rhagfyr 2018 - 2 Ionawr 2019).

Mae rhagor o fanylion ar gael ar wefan ymgynghorwyr cynllunio Asbri Ltd.

Hanes

Gwesty oedd yr Hen Goleg pan gafodd ei adeiladu, ac yn 1872 croesawodd ei fyfyrwyr cyntaf wedi ymgyrch godi arian ryfeddol ar draws y wlad i gynorthwyo i brynu’r adeilad yn gartref i Goleg Prifysgol cyntaf Cymru.

Mae’r adeilad rhestredig Gradd I yn cael ei gydnabod fel un o adeiladau mwyaf arwyddocaol y bedwaredd ganrif ar bymtheg yn y Deyrnas Gyfunol, yn yr arddull adfywiad Gothig.

Cafodd y prosiect Bywyd Newydd i’r Hen Goleg gyllid datblygu o £850,000 gan y Loteri Genedlaethol ym mis Gorffennaf 2017.

Caiff yr argymhellion manwl eu hystyried gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri ac mae disgwyl y bydd penderfyniad ar y grant llawn o £10.5m yn cael ei wneud yn hydref 2019.

Ymgynghoriad Cyhoeddus

Os hoffech wneud sylw ar y cynlluniau diweddaraf ar gyfer yr Hen Goleg fel rhan o’r ymgynghoriad, anfonwch eich sylwadau at mail@asbriplanning.co.uk.

Ffurflen ymateb i’r ymgynghoriad