Apêl yr Hen Goleg

Mae angen eich help chi ar yr Hen Goleg.

Dychmygwch yr holl straeon, atgofion a chyfeillgarwch y mae'r Hen Goleg wedi bod yn rhan ohonynt dros y blynyddoedd. Mae'r adeilad hanesyddol hwn yn golygu cymaint i gannoedd - miloedd - o gynfyfyrwyr, staff a'r gymuned.

Ni allwn adael i'r adeilad eiconig hwn, a'i holl atgofion i ddiflannu.

Mae'r Hen Goleg yn rhan hanfodol o hanes Aber ac mae angen ei gadw a'i adfer, i fod yn addas i'w ddefnyddio yn yr unfed ganrif ar hugain.

Trwy roi rhodd o £50 gallwch roi bywyd newydd i'r Hen Goleg. Byddwch yn rhoi cyfle i genedlaethau'r dyfodol ddechrau eu stori eu hunain yn yr Hen Goleg.

Gallwch chi helpu i ddarparu cyfleoedd sy'n newid bywydau yn yr adeilad unigryw a hanesyddol hwn.

Heb yr Hen Goleg, bydd rhan enfawr o hanes Aber, a'r holl straeon ac atgofion sydd ynddo, yn diflannu.

Bydd rhodd o £50 gennych yn gwneud byd o wahaniaeth.

Gyda’n gilydd, gallwn achub y trysor prin hwn.

Pa un ai eich bod yma bum mlynedd yn ôl, neu hanner cant o flynyddoedd yn ôl, gallwch fod yn rhan o ddyfodol yr Hen Goleg.

Mae Prifysgol Aberystwyth bob amser wedi cystadlu â’r goreuon mewn cymaint o ffyrdd. Mae’r un peth yn wir am y cynlluniau ar gyfer yr Hen Goleg.

I gael mwy o wybodaeth am y gofodau a'r cyfleusterau yn yr Hen Goleg, ewch i weld Cynlluniau'r Hen Goleg.