Apêl yr Hen Goleg

Ymunwch â ni i ddiogelu dyfodol yr Hen Goleg am ddim ond £10 y mis.

Bydd Apêl yr Hen Goleg yn chwarae rhan allweddol wrth i ni wireddu ein huchelgais i roi bywyd newydd i’r Hen Goleg.

Ein huchelgais yw gweddnewid yr adeilad eiconig hwn, sydd mor annwyl i gynifer o bobl, yn ganolfan diwylliant, dysg a menter fywiog, ac yn sbardun pwysig i ddatblygu ein Prifysgol a’n Tref, a fydd yn agor i bawb yn 2022-23 ym mlwyddyn dathlu ein pen-blwydd yn 150.

Dyma gyfle unwaith mewn cenhedlaeth i ni i ddiogelu’r adeilad rhestredig Gradd 1 eiconig hwn, a mynd ati ar yr un pryd i ailddiffinio’r ffordd y defnyddir yr adeilad ar gyfer y ganrif nesaf ac i genedlaethau o fyfyrwyr i ddod.

Beth bynnag fo’ch cysylltiad â’r Brifysgol ac Aberystwyth, gofynnwn i chi ymuno â ni a chefnogi Apêl yr Hen Goleg heddiw!