Mrs Nerys Roberts

Mrs Nerys Roberts

Graduate Destination Officer

Cynllunio

Manylion Cyswllt

Proffil

Ymunodd Nerys â'r Swyddfa Gynllunio ym mis Hydref 2013. Bu'n gweithio cyn hynny yn y Gwasanaeth Gyrfaoedd yma yn Aberystwyth yn rheoli gwybodaeth statudol Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) y Brifysgol ar Gyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch (DLHE). Mae Nerys yn dal i fod yn gyfrifol am gasglu a dadansoddi'r data DLHE ac mae bellach yn cydweithio'n agosach ag aelodau eraill o'r tîm cynllunio er mwyn defnyddio'r data hwn yn effeithiol wrth wneud gwaith cynllunio strategol.