Penwythnos Mawr y Croeso a’r Wythnos Ymgartrefu 2019

Nod gweithgareddau cynefino’r Brifysgol ydy eich cyflwyno i'r holl wasanaethau sydd ar gael i fyfyrwyr ôl-raddedig yn y Brifysgol, yn ogystal â roi gwybodaeth hanfodol am gofrestru. Mae hefyd yn gyfle i gwrdd â'ch cyd-fyfyrwyr a rhai o'r staff y Brifysgol sydd â chyfrifoldeb am astudiaethau ôl-raddedig.

Yn ogystal â chynnig croeso cynnes i chi, rydym yn gobeithio y bydd cynefino yn ateb llawer o'r cwestiynau sydd gennych am yr hyn y gallwch chi ei ddisgwyl, a'r hyn a ddisgwylir oddi wrthych, fel myfyriwr ôl-raddedig yma.

Yn ystod yr Wythnos Ymgartrefu byddwch hefyd yn cael cyfarfodydd cynefino yn eich adran academaidd.

Gweithgareddau ar gyfer Uwchraddedigion i GYD

Cynefino i Uwchraddedigion Ymchwil

Dydd Llun 23 Medi 2019

Gorfodol i'r holl uwchraddedigion ymchwil amser llawn, (MPhil a PhD)

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

13:00 - 17:00

Yr holl Uwchraddedigion Ymchwil newydd

Edward Llwyd 0.01 Campws Penglais

13:00 - 17:00

Sesiwn Gynefino Cyfrwng Cymraeg i Uwchraddedigion Ymchwil

Ystafell CCC, IBERS 1.30, Campws Penglais

Dydd Gwener 27 Medi 2019

Gorfodol i'r holl uwchraddedigion ymchwil, (MPhil a PhD)

PGM9005 Ethics, Plagiarism and Academic Practice for Research Students

MOR9005 Moeseg, Llên-ladrad ac Ymarfer Academaidd ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil

Cynhelir y gweithdy hwn ar ddechrau Blwyddyn Un, a bydd yn dod â’r holl uwchraddedigion ymchwil ynghyd ac yn canolbwyntio ar Foeseg Ymchwil, Materion yn ymwneud ag Ysgrifennu a sgiliau Addysgu. Bydd hyn yn cynnwys moeseg, materion yn ymwneud â llên-ladrad, cyfrinachedd, hawlfraint, diogelu data, rhyddid gwybodaeth yn y broses ymchwil ac ysgrifennu.
 

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

09.00 – 12.30

PGM9005

Edward Llwyd 0.01

13:00 -16:00

PGM9005

Edward Llwyd 0.26

09.00 – 12.30

MOR9005 (Cyfrwng Cymraeg)

CCC Room, IBERS 1.30, Penglais

Ymgorffori (sesiynau dewisol)

2yp - 4yp Cyflwyniad Ysgol y Graddedigion i'r Rhaglen Addysgu (2019-20).

Teitl: 'Cyflwyniad i Asesu ac Adborth'

Teitl: 'Addysgu mewn grwpiau bach'

Teitl: 'Addysgu Myfyriol'

Cynefino i Uwchraddedigion a Addysgir

Dydd Mawrth 24 Medi 2019

Gorfodol i'r holl uwchraddedigion amser llawn a addysgir

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

10:00 - 13:00

Yr holl uwchraddedigion a addysgir

Hugh Owen A12, Campws Penglais

10:00 – 13:00

Yr holl uwchraddedigion a addysgir: Cyfrwng Cymraeg

Edward Llwyd, 1.16, Campws Penglais

Yn ogystal â gweithgareddau cynefino’r Brifysgol, byddwch hefyd yn cael cyfarfodydd cynefino yn eich adran academaidd.

Cofrestru i Uwchraddedigion Ymchwil

Er mwyn cwblhau eu cofrestriad bydd angen i uwchraddedigion fynd i weld eu hadrannau/arolygwyr yn gyntaf, ac yna Ysgol y Graddedigion. 

 • Bydd yr adrannau yn cymeradwyo'r cofnod myfyriwr ac yn ychwanegu unrhyw fodiwlau adrannol.  Mae'n rhaid i’r arolygwyr lofnodi'r ffurflen dewis modiwlau.
 • Bydd Ysgol y Graddedigion yn ychwanegu modiwlau Ymchwil a Hyfforddiant ac yna gall y myfyriwr gwblhau'r broses gofrestru ar-lein.

Bydd Ysgol y Graddedigion wedi'i lleoli yng Nghanolfan Uwchraddedig Penglais, Llandinam ar y diwrnodau canlynol:

 • Dydd Mawrth 24 Medi 1400-16-00.
 • Dydd Mercher 25 Medi 1000-1200, 1300-1500.
 • Dydd Iau 26 Medi 1000-1200, 1300-1500.
 • Dydd Gwener 27 Medi 1300-1500

Ar ôl yr amseroedd uchod gall myfyrwyr ymweld â swyddfeydd Ysgol y Graddedigion yn adeilad Cledwyn trwy apwyntiad.  (E-bostiwch jlb@aber.ac.uk i drefnu apwyntiad).

 

Gweithgareddau Gyffredinol

Astudiaethau Gwybodaeth

Rhaglen Groesawu ac Ymgyfarwyddo 2019

 

Myfyrwyr Astudiaethau Gwybodaeth

(MA Astudiaethau Gwybodaeth a Llyfrgell, MA Gweinyddu Archifau, ac MSc Curadu Digidol)

 

Dydd Mawrth 24 Medi Adeilad Hugh Owen, Ystafell D54

2:30 – 4:00pm Cyfarwyddiadau ar gyfer cofrestru   

 

Dydd Mercher 25 Medi Adeilad Hugh Owen, Ystafell D54

11:30am-1pm Croeso

 

1-2:00pm

Cinio bwffe i’r holl fyfyrwyr newydd a’r holl staff

 

2-4pm

Cyflwyniad i’ch Rhaglen Feistr

 

Dydd Iau 26 Medi Adeilad Hugh Owen, Ystafell D54

1-2:00pm

Canllawiau ynglŷn â’r llyfrgell a Gwasanaethau Gwybodaeth, ac yna teithiau i weld llyfrgell Hugh Owen

 

2-4:00pm yn swyddfeydd y staff yn Adeilad P5, Llawr Uchaf

Tiwtorialau Personol DS. Cewch wybod pwy yw eich Tiwtor Personol cyn y sesiwn hon. Mae angen ichi drefnu i gyfarfod â’ch Tiwtor Personol cyn diwedd wythnos gyntaf y dysgu.

 

Dydd Gwener 27 Medi Adeilad Hugh Owen, Ystafell D54

Amser i’w gadarnhau

Effective Communication, John Morgan, Cydlynydd Arferion Astudio

Swyddog Undeb y Myfyrwyr (UM) – Cynrychiolwyr UM / ‘Eich Llais ar Waith’

 

Ysgol Fusnes Aberystwyth

Dyddiad

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Dydd Llun 23 Medi

13:00-17:00

Sesiwn anwytho trwy gyfrwng y Gymraeg i uwchraddedigion ymchwil newydd (mae’r sesiwn yma yn orfodol i uwchraddedigion ymchwil)

Ystafell CCC, IBERS 1.30, Campws Penglais

Dydd Mawrth 24 Medi

10.00-13:00

Myfyrwyr Cyfrwng Cymraeg ar Gyrsiau Gradd Uwch (mae’r sesiwn yma yn orfodol i bob myfyriwr ar gwrs gradd uwch llawn amser)

Adeilad Edward Llwyd, 1.16, Campws Penglais

14:00-16:30

Cyflwyniad Croeso Yr Ysgol Fusnes ar gyfer Ôl-raddedigion a Chanllaw i Gofrestru

- Cyflwyniad Croeso gan Yr Athro Andrew Thomas

- Profiad Myfyrwyr gan: Dr Sarah Lindop – Gonestrwydd Academaidd – Osgoi Llenladrata

- Cyflwyniad am gyrsiau Ôl-raddedig Cyrsiau Gradd Uwch (PGT) gan: Dr Aloysius Igboekwu

- Cyflwyniad am gyrsiau Ymchwil Ôl-raddedig (PGR) gan: Dr Shafiul Azam

C4 Adeilad Hugh Owen

Dydd Mercher 25 Medi

 

09:00-17:00

Sesiwn galw mewn:

Cofrestru gyda Staff Cymorth Ôl-raddedigion

Derbynfa’r Ysgol FusnesAdeilad Hugh Owen Lefel C

10.30-12.30

Sesiwn gyda Thiwtor Personol

MSc Cyllid

MSc Cyllid Rhyngwladol

MSc Rheolaeth Busnes Rhyngwladol

MSc Busnes a Marchnata Rhyngwladol

MSc Rheolaeth a Chyllid

Meistr mewn Gweinyddiaeth Busnes (MBA)

Swyddfa eich Tiwtor Personol

13:00-14:00

Cinio bwffe ar gyfer yr holl Ôl-raddedigion newydd a Staff

Derbynfa’r Ysgol Fusnes – Adeilad Hugh Owen (Lefel C)

Dydd Iau 26 Medi

09:00-17:00

Sesiwn galw mewn:

Cofrestru gyda Staff Cymorth Ôl-raddedigion

Derbynfa’r Ysgol Fusnes – Adeilad Hugh Owen (Lefel C)

Dydd Gwener 27 Medi

 

09:00-13:00

MOR9005 Moeseg, Llenladrata ac Ymarfer Academaidd ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil

Ystafell CCC, IBERS 1.30, Campws Penglais - gorfodol

09:00-16:00

Sesiwn galw mewn:

Cofrestru gyda Staff Cymorth Ôl-raddedigion

Derbynfa’r Ysgol Fusnes – Adeilad Hugh Owen (Lefel C)

13:00-14:00

Canllaw ar gyfer y Llyfrgell a Gwasanaethau Gwybodaeth gan

Anita Saycell

C4 Adeilad Hugh Owen.

Gweler y linc https://libguides.aber.ac.uk/business cyn mynychu 

13:00-16:00

MOR9005 Moeseg, Llenladrata ac Ymarfer Academaidd ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil

Ystafell CCC, IBERS 1.30, Campws Penglais - dewisiol

14:30-15:30

Cyfathrebu Effeithiol gan John Morgan, Cyd-lynydd Arferion Astudio

C4 Adeilad Hugh Owen

Yr Ysgol Gelf

Date

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Dydd Mercher 25 Medi

 

 

12.00

Croeso Ol-raddedig

Pob aelod o staff sydd ag Uwchraddedigion newydd a rhai presennol

Ystafell 206

13.30

Cofrestru Uwchraddedig  

JH & HH, AW/SW

Ystafell 206/Swyddfa Adrannol

14.30

Sefydlu Ol-raddedig

JH,HH

Ystafell 206

Bydd y dysgu’n dechrau ar ddydd Llun, 30ain Medi 2019

Cyfadran Gwyddorau Daear a Bywyd

Dyddiad / Lleoliad

Digwyddiad / Amser

Dan Arweiniad

Dydd Mercher 25 Medi

Diwrnod Croesawu a Chofrestru FELS

LL-A6

10-11: Croesawu Uwchraddedigion i FELS

 

Cyflwyniad i’r diwylliant ymchwil, arferion a throsolwg ar y grwpiau ymchwil

 

Dirprwy Is-Ganghellor y Gyfadran

ADR

 

IB-0.32

 

11-11.30: Croeso i fyfyrwyr PhD ac MPhil newydd IBERS

11.30-12.00: Sesiwn gynghori i Uwchraddedigion Ymchwil IBERS

12.00-12.30:

Sesiwn yn y Llyfrgell i Uwchraddedigion Ymchwil a Uwchraddedigion a Ddysgir drwy Gwrs, gyda Non Jones o'r Gwasanaethau Gwybodaeth 

MB

 

LL-G3

11-1 Sesiwn Croesawu a Chynghori i fyfyrwyr PhD ac MPhil newydd ADGD

 

GH AM

IB-0.32

1:15-4 pm: Cofrestru pob myfyriwr Uwchraddedig FELS (IBERS Sylwer, 0.32)

Cofrestrfa FELS a Chyfarwyddwyr Uwchraddedig pob adran

 

Dydd Iau 26 Medi

Cyfarfodydd Adrannol

 

 

 

0.61 P5

11-12 Cyfarfod Uwchraddedigion Ymchwil Seicoleg i fyfyrwyr newydd

 

Cyfarwyddwr Uwchraddedig Seicoleg

LL-B22

9.30-10.30 Uwchraddedigion Ymchwil ADGD, cyfarfod i flynyddoedd 2 a 3

 

Cyfarwyddwr Uwchraddedig ADGD

Ystafelloedd heb eu cadarnhau eto

11-12: Cyfarfodydd Cynlluniau Gradd MA ac MSc ADGD

 

 

MA Practising Human Geography [L791] Llandinam G3a

 

MSC Environmental Change, Impact and Adaptation [F998]

Llandinam E8

 

MSC Remote Sensing and GIS [F994] Llandinam C64

 

Arweinwyr y Cynlluniau Astudio

EL0.26

9.45-10:15 Croesawu Uwchraddedigion IBERS a Ddysgir drwy Gwrs

Cyfarwyddwr Uwchraddedigion a Ddysgir drwy Gwrs – J Ironside

EL-0.26

10.15yb-10.45yb Iechyd, Diogelwch, yr Amgylchedd a Systemau Ansawdd

Jane Richards (Rheolwr IDASA IBERS)

Myfyrwyr MSc

 

DS: Arweinydd y cynllun i gasglu myfyrwyr o’r sesiwn uchod.

LL B20

10.45yb-11.30yb Cyflwyniad i’r Cyrsiau: MRes Biosciences, MRes Parasite Control (C190, C111

Myfyrwyr MRes ac arweinydd y cynllun

VC-B.03

10.45yb-11.30yb Cyflwyniad i’r Cwrs: Biotechnology (J701)

Myfyrwyr MSc ac arweinydd y cynllun

LL-G3

10.45yb-11.30yb Cyflwyniad i’r Cwrs: MSc Environmental Management (C197)

Myfyrwyr MSc ac arweinydd y cynllun

EL-0.26

10.45yb-11.30yb Cyflwyniad i’r Cyrsiau

MSc Equine Science, Livestock Science (D310, D320, D391), Animal Science

Myfyrwyr MSc ac arweinwyr y cynlluniau

LL-B.22

11.00yb-11.30yb Iechyd, Diogelwch, yr Amgylchedd a Systemau Ansawdd

Jane Richards (Rheolwr IDASA IBERS)

Uwchraddedigion Ymchwil

EL-0.26

11.30-12.30

Taith o’r Adran a Gweithdy Arddangos gydag Ian Scott

Cwrdd yn nerbynfa Adeilad Newydd IBERS

Uwchraddedigion Ymchwil ac MRes

 

Cyfrifiaduro

Dyddiad

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Dydd Llun, 23 Medi

 10.00-12.00

Sesiwn gyflwyno gychwynnol i ddilyn y croeso gan yr Cyfadran i'r holl fyfyrwyr newydd

 I'w gadarnhau

Dydd Mercher, 25 Medi

 10.00-12.00

Cyflwyniad i Uwchraddedigion a Ddysgir

 I'w gadarnhau

 

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Rhan Un: Myfyrwyr Phd/Mphil A Meistr

Dyddiad

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Dydd Llun, 23 Medi

 

09:15

Cyrraedd a phecyn croeso

Donia Richards, Swyddog Academaidd Y Gofrestrfa

Prif Neuadd, Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

09:30

Cyflwyniad a chroeso 

Pennaeth yr Adran

Prif Neuadd, Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol

09:45

Ysgol y Graddedigion  

Dr Andrew Davenport, Cyfarwyddwr Astudiaethau Graddedig

Prif Neuadd, Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol

10:00

Diwylliant ymchwil

Cyfarwyddwr Ymchwil

Prif Neuadd, Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol

10:15

Gwasanaethau Gwybodaeth

Prif Neuadd, Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol

10:30

Te a choffi

 

Prif Neuadd, Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Rhan Dau: Myfyrwyr Meistr

Dyddiad

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Dydd Llun, 23 Medi

10:45-12:30

Dr Gillian McFadyen, Dirprwy Gyfarwyddwr Astudiaethau Graddedig

 • Bod yn fyfyriwr Meistr
 • Golwg gyffredinol o’r rhaglen Meistr: Llwybrau A & HY
 • Cyngor a chymorth sydd ar gael

 Y Flwyddyn i ddod:

 • Beth i’w wneud cyn i’r dosbarthiadau ddechrau
 • Y traethawd estynedig
 • Fforwm Traethawd Estynedig Meistr
 • Asesu
 • Amser am gwestiynau cyffredinol

Prif Neuadd, Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

Myfyrwyr Ymchwil

Dyddiad

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Dydd Llun, 23 Medi

10:45-12:30

Dr Andrew Davenport, Cyfarwyddwr Astudiaethau Graddedig (PhD/MPhil)

 • Myfyrwyr PhD/MPhil yn cyflwyno’u hunain yn fyr
 • Gweithgareddau adrannol
 • Goruchwylio a Monitro Ymchwil
 • Y flwyddyn gyntaf o radd PhD/MPhil
 • Cyllid, Iechyd a Diogelwch
 • Hyfforddiant Ymchwil
 • Amser am gwestiynau cyffredinol

Ystafell y Gorllewin, Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

Cyngor I Fyfyrwyr Meistr A Chofrestru Uwchraddedig

Dyddiad

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Dydd Mawrth, 24 Medi

14:00-16:00

Cyngor i fyfyrwyr Meistr a Chofrestru Uwchraddedig

Cyfle i drafod modiwlau a chynlluniau gradd Meistr ac i gofrestru

Ystafell y Gorllewin, Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Adran y Gyfraith a Throseddeg

Wythnos Gynefino i Fyfyrwyr Uwchraddedig trwy Gwrs

Dyddiad

Amser

Gweithgaredd

Lleoliad

Dydd Llun 23 Medi

10:00

Croeso / Cwrdd â’r Tîm Addysgu Uwchraddedigion trwy Gwrs

A10 a chyntedd llawr A, Hugh Owen

14:00

Gwybodaeth am Fodiwlau a Sesiwn Gofrestru

P5 - 1.64

Dydd Mawrth 24 Medi

10:00-13:00

Sesiwn Gynefino i Uwchraddedigion trwy Gwrs newydd

(Gorfodol – caiff y sesiwn hwn ei gynnig gan Ysgol y Graddedigion)

Hugh Owen A12

14:30

Sesiwn gan y Gwasanaethau Gwybodaeth (a thaith o amgylch y Llyfrgell)

C43, Hugh Owen

Dydd Mercher 25 Medi

AMSER RHYDD

Dydd Iau 26 Medi

10:00

Cwrdd â’ch Tiwtor Personol/Cyfarwyddwr Astudiaethau Uwchraddedig trwy Gwrs, Dr Nathan Gibbs

C43, Hugh Owen

Dydd Gwener 27 Medi

10:00-12:00

a

13:00-15:00

Cyfarfod galw heibio, dewisol â’r Tiwtor Personol os oes arnoch angen rhagor o gyfarwyddyd o ran dewis modiwlau ac ati

A7, Hugh Owen

 

Adran Hanes a Hanes Cymru

Dyddiad

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Dydd Mawrth 24 Medi

10:30-13:00

Sesiwn lawn ar gyfer myfyrwyr Ymchwil ôl-raddedig newydd a ddilynir gan gyfarfodydd gyda goruchwylwyr

Ystafell Steve Crichter, Adeilad Gwleidydiaeth Ryngwladol a Hanes a Hanes Cymru

Dydd Mawrth 24 Medi

14:00-16:00

Sesiwn lawn ar gyfer Myfyrwyr Uwchraddedig a Addysgir ac yna cyfarfodydd gyda Chynullwyr Cynllun

 Ystafell Steve Crichter, Adeilad Gwleidydiaeth Ryngwladol a Hanes a Hanes Cymru

Adran Saesneg a Ysgrifennu Creadigol

Rhagarweiniad a Digwyddiadau Cofrestru i Uwchraddedigion PhD/MA

Dyddiad

Myfyrwyr

Digwyddiad

Amser

Lleoliad

Dydd Llun 23 Medi

Uwchraddedigion Ymchwil Newydd

Gorfodol

Cyflwyniad i Brifysgol Aberystwyth

13:00-17:00

Adeilad Edward Llwyd Ystafell 0.01

Dydd Mawrth 24 Medi

 

 

 

Uwchraddedigion Newydd ar Gyrsiau

Cyflwyniad i Brifysgol Aberystwyth

10:00-13:00

Hugh Owen A12

PhD ac MPhil

Ymgyfarwyddo â’r Adran -  yn cynnwys trafodaeth ynghylch dewisiadau modiwlau Hyfforddiant Ymchwil

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Dr Louise Marshall

14:30-15:30

D59 Adeilad Hugh Owen,

Campws Penglais (ystafell i’w chadarnhau)

MA – Uwchraddedigion ar gyrsiau

Ymgyfarwyddo â’r Adran

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Dr Louise Marshall

15:30-16:30

A14 Adeilad Hugh Owen,

Campws Penglais (ystafell i’w chadarnhau)

PhD, MPhil, MA, MA cyfredol rhan-amser, a phob myfyriwr PhD cyfredol

Achlysur Croeso i’r Adran

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Bwffe a lluniaeth ysgafn – cyfle i gyfarfod ag uwchraddedigion a staff/arolygwyr.

17:00-18:30

Cyntedd Ymgynull yr Adran, Adeilad Hugh Owen

Dydd Mercher 25 Medi

 

Pob myfyriwr PhD newydd

Cofrestru Uwchraddedig

PhD YN UNIG (Uwchraddedigion Ymchwil)

10:00-11:00

Ystafell D70

Swyddog Gweinyddol yr Adran

(Sharon Evans)

Pob myfyriwr MA newydd a myfyrwyr rhan-amser MA sy’n dod nôl i’r ail flwyddyn

(h.y. rhan 1).

Cofrestru Uwchraddedig

MA YN UNIG (Uwchraddedigion ar Gyrsiau)

11:15-12:15
Dim ond MA Astudiaethau Llenyddol

12:15-13:00
Dim ond MA Ysgrifennu Creadigol

Ystafell D70

Swyddog Gweinyddol yr Adran

(Sharon Evans)

Dydd Gwener 27 Medi

Gorfodol ar gyfer yr holl Uwchraddedigion Ymchwil newydd

Prifysgol Aberystwyth Year Blwydden Un Gweithdy i Raddedigion (Module PGM9005)

09:00-13:00

Adeilad Edward Llwyd, Ystafell 0.01

Dewisol i unrhyw ôl-raddedigion sy'n bwriadu addysgu

Prifysgol Aberystwyth Blwydden Un Gweithdy i Raddedigion (Module PGM9005)

13:00-16:00

Adeilad Edward Llwyd, Ystafell 0.26