Penwythnos Mawr y Croeso a’r Wythnos Ymgartrefu

Nod gweithgareddau cynefino’r Brifysgol ydy eich cyflwyno i'r holl wasanaethau sydd ar gael i fyfyrwyr ôl-raddedig yn y Brifysgol, yn ogystal â roi gwybodaeth hanfodol am gofrestru. Mae hefyd yn gyfle i gwrdd â'ch cyd-fyfyrwyr a rhai o'r staff y Brifysgol sydd â chyfrifoldeb am astudiaethau ôl-raddedig. Yn ogystal â chynnig croeso cynnes i chi, rydym yn gobeithio y bydd cynefino yn ateb llawer o'r cwestiynau sydd gennych am yr hyn y gallwch chi ei ddisgwyl, a'r hyn a ddisgwylir oddi wrthych, fel myfyriwr ôl-raddedig yma. Yn ogystal â weithgareddau cynefino’r Brifysgol, byddwch hefyd yn cael cyfarfodydd cynefino yn eich adran academaidd.

Gweithgareddau Gyffredinol

Gweithgareddau ar gyfer Uwchraddedigion i GYD

Mae'n orfodol i'r holl fyfyrwyr ôl-raddedig llawn amser newydd fynychu Cynefino Ôl-raddedig.
Mae croeso cynnes i fyfyrwyr ôl-raddedig rhan-amser newydd hefyd, ond nid yw eu presenoldeb yn orfodol.

Dydd Llun, 25 Medi 2017
 AmserDigwyddiadLleoliad
1 - 5 y.p. Ôl-raddedigion Ymchwil Newydd i gyd Llandinam A6 Campws Penglais
1 - 5 y.p. Cynefino cyfrwng Cymraeg i Uwchraddedigion Ymchwil

Ystafell S7, Adeilad Cledwyn, Campws Penglais

 

Dydd Gwener 29 Medi 2018

MOR9005 Moeseg, Llenladrata ac Ymarfer Academaidd ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil

Bydd y gweithdy hyn yn rhedeg ar ddechrau Blwyddyn Un, mi fydd yn dwyn ynghyd y garfan ymchwil ôl-raddedig llawn, ac yn canolbwyntio ar Foeseg, Materion Ysgrifennu Ymchwil a Sgiliau addysgu. Bydd hyn yn cynnwys moeseg, materion o lên-ladrad, cyfrinachedd, hawlfraint, diogelu data, rhyddid gwybodaeth yn y broses ymchwil ac ysgrifennu.

Mae'n orfodol i'r holl fyfyrwyr ôl-raddedig llawn amser newydd (MPhil a PhD) fynychu Cynefino Ôl-raddedig

 

AmserDigwyddiadLleoliad
Trwy'r dydd o 9 y.b. PGM9005

Medrus Mawr, Penbryn, Campws Penglais

Trwy'r dydd o 9 y.b. MOR9005 [Gyfrwng y Gymraeg] Ystafell S7, 2ail Lawr, Adeilad Cledwyn, Campws Penglais
Gan gynnwys (sesiynau dewisiol)
Cyflwyniad gan Ysgol y Graddedigion i'r Rhaglen Dysgu (2017-18)
Teitl: 'Cyflwyniad i Asesiad ac Adborth'
Teitl: 'Dysgu Grwpiau Bach'

Cynefino ar gyfer Uwchraddedigion sy'n cael eu haddysgu

Dydd Mawrth, 26 Medi 2017
AmserDigwyddiadLleoliad
10.00 y.b. - 11.30 y.b. Gyfraith, Astudiaethau Gwybodaeth, Rheolaeth & Busines Ystafell T1,  Adeilad Elystan Morgan, Campws Llanbadarn
11.30 y.p. - 1.00 y.p. Cynefino cyfrwng cymraeg ar gyfer uwchraddedigion sy'n cael eu haddysgu Ystafell S7, 2ail Lawr, Adeilad Cledwyn, Campws Penglais
11.30 y.p. - 1.00 y.p. Celf, Addysg, Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, Ieithoedd Modern, 
Hanes a Hanes Cymru, IGES, Theatr, Ffilm a Theledu, Gwleidyddiaeth Rynglwladol, Cyfrifiaduro,
IBERS, Mathemateg, Ffiseg
Ystafell A12 Adeilad Hugh Owen, Campws Penglais

 

Yr Ysgol Gelf

DyddiadAmserDigwyddiadLleoliad
       
       
       

IBERS

DyddiadAmserDigwyddiadLleoliad

MYFYRWYR UWCHRADDEDIG ADDYSGIR

       
       
       
       
       
       
       

MYFYRWYR YMCHWIL

       
       
       
       
       

 

Ysgol Fusnes Aberystwyth

Mae’r gweithgareddau isod yn orfodol
Mae’r gweithgareddau yma yn ychwanegol i’r rhai sydd wedi eu trefnu’n ganolog gan y Brifysgol

Dyddiad

AmserDigwyddiadLleoliad
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Cyfrifiaduro

DyddiadAmserDigwyddiadLleoliad
Dydd Llun, 24 Medi  10.30 y.b. - 12.00 y.p. Sesiwn Gyfarwyddyd ar ôl sesiwn Groeso’r Athrofa i’r holl fyfyrwyr newydd  I'w gadarnhau
Dydd Mercher, 26 Medi

 10.00 y.b. - 12.00 y.p.

Sesiwn Gynefino i Uwchraddedigion a Addysgir,  I'w gadarnhau

 

Adran Addysg

Adran Saesneg a Ysgrifennu Creadigol

Digwyddiadau Sefydlu a Chofrestru Digwyddiadau Ôl-Raddedig i Fyfyrwyr PhD/MA

DyddiadAmserDigwyddiadLleoliad
Dydd Llun
25 Medi
1.00 y.p. – 5.00 y.p. Ymsefydlu Prifysgol Aberystwyth 
Sefydlu Myfyrwyr Uwchraddedig trwy Ymchwil
Hanfodol
A6, Llandinam,  Campws Penglais. 
Dydd Llun
25 Medi
1.00 y.p. – 5.00 y.p. Ymsefydlu drwy cyfrwng Cymraeg i Fyfyrwyr Ymchwil S7, Adeilad Cledwyn
Campws Penglais
Dydd Mawrth
26 Medi
12.00 y.p. - 1.00 y.p. Ymsefydlu Prifysgol Aberystwyth
Sefydlu Myfyrwyr Uwchraddedig a Ddysgir
(Myfyrwyr Adran Saesneg a Ysgrifennu Creadigol yn unig)

A12, Theatr Darlithio Adeilad Cledwyn, Campws Penglais

Dydd Mawrth
26 Medi

12.00 y.p. – 1.30 yp

 
Ymsefydlu Prifysgol Aberystwyth
Ymsefydlu drwy gyfrwng y Gymraeg i Fyfyrwyr MA
(Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yn unig)
S7, Adeilad Cledwyn
Campws Penglais 
Dydd Mawrth
26 Medi 
12.00 y.p. - 1.30 y.p.  Ymsefydlu Adrannol - gan gynnwys gan gynnwys trafodaeth ynglŷn ag opsiynau Modiwlau Hyfforddiant Ymchwil
Myfyrwyr PhD a MPhil
Dr Luke Thurston a Dr Louise Marshall
A14 Adeilad Hugh Owen, Campws
Penglais
Dydd Mawrth
26 Medi  
3.00 y.p. - 4.30 y.p. Ymsefydlu Adrannol 
MA - Myfyrwyr Uwchraddedig a Ddysgir
Dr Beth Rodgers a Dr Luke Thurston
A14 Adeilad Hugh Owen, Campws
Penglais
Dydd Mawrth
26 Medi
5.30 y.p. – 6.30 y.p. Digwyddiad Croeso Adrannaol
PhD, MPhil, MA a MA rhan-amser presennol a phob PhD presennol
Cyntedd Adrannol, Adeilad Hugh Owen
Dydd Mercher
27 Medi
9.30 y.b. -  10.45 yb Cofrestru Uwchraddedig
PhD yn unig [Myfyrwyr Ymchwil] - holl myfyrwyr PhD newydd
Ystafell D70, Adeilad Hugh Owen
Dydd Mercher
27 Medi
11.15 yb –12.15 yp
Astudiaethau Llenyddol MA yn unig
12.15 yp – 1.00 yp
Ysgrifennu Creadigol MA yn unig
1.00 yp – 1.30 yp
Q340 Llenyddiaeth a Ysgrifennu Creadigol Writing
Cofrestru Uwchraddedig
MA yn unig (Myfyrwy Uwchraddedig Addysgir)
Myfyrwyr MA newydd ynghyd a myfyrwyr MA Rhan Amser sydd yn dychwelyd i'r ail flwyddyn
Ystafell D70, Adeilad Hugh Owen
Dydd Mercher /Iau
27 & 28 Medi 2017
Unrhyw amser rhwng
9.30 yb – 4.30 yp

Cofrestru ar gyfer Modiwlau Hyfforddiant Ymchwil Canolog

Myfyrwyr Ymchwil Uwchraddedig Newydd
Myfyrwyr PhD

Canolfan Uwchraddedigion, Penglias
Dydd Gwener
29 Medi

9.00 yb (Trwy'r Dydd)

Trwy gyfrwn y Saesneg

Gweithdy Graddedigion Blwyddyn Un (Modiwl PGM9005)
(Presenoldeb yn orfodol ar gyfer myfywyr Gradd Uwchraddedig trwy Ymchwil blwyddyn 1)
(Presenoldeb yn orfodol i Uwchraddedigion Ymchwil y flwyddyn 1af )

Medrus Mawr, Penbryn

Dydd Gwener
29 Medi

9.00 yb (Trwy'r Dydd)

Trwy gyfrwng y Gymraeg

Gweithdy Graddedigion Blwyddyn Un (Modiwl MOR9005)
(Presenoldeb yn orfodol ar gyfer myfywyr Gradd Uwchraddedig trwy Ymchwil blwyddyn 1)
(Presenoldeb yn orfodol i Uwchraddedigion Ymchwil y flwyddyn 1af )

S7, Adeilad Cledwyn, Campws Penglais

Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

DyddiadAmserDigwyddiadLleoliad
Dydd Mawrth 
26 Medi

2 - 3 y.p.

Cyfarfod Croeso ar gyfer Myfyrwyr Uwchraddedig

Cyflwyniad i gyrsiau a strwythurau cynllun. Steve Smith yn bresennol yn ystod y 15 munud olaf i rhoi cyflwyniad ar wasanaethau a ddarparir gan GG.

Ystafell G3
Dydd Mawrth 
26 Medi
3 - 4 y.p. Myfyrwyr PhD a MPhil newydd i cyfarfod â Chyfarwyddwr Astudiaethau Uwchraddedig Adran Daeryddiaeth a Gwyddorau Daear
Ystafell B20, Llandinam
Dydd Mawrth 
26 Medi

3 y.p.

ymlaen

Cyfarfodydd Cynlluniau Gradd MA a MSc -  bydd Arweinwyr Cynllun yn cwrdd â'u carfanau ar wahân Ystafelloedd G3, G3a, E8, B22
Dydd Mercher
27 Medi
9 - 11.30 y.b. Cofrestru Uwchraddedig Y Neuadd Fawr, Ganolfan y Celfyddydau
Dydd Mercher 27 Medi 2 - 3 y.p. Myfyrwyr PhD Blwyddyn 2 a Blwyddyn 3 i cwrdd a Cyfarwyddwr Astudiaethau Uwchraddedig Adran Daeryddiaeth a Gwyddorau Daear
Ystafell G3a, Llandinam 
Dydd Iau
28 Medi
5 - 7 y.p.  Noson Gymdeithasol Uwchraddedig
Bar, Canolfan y Gelfyddydau

Adran Hanes a Hanes Cymru

DyddiadAmserDigwyddiadLleoliad
Dydd Llun, 25 Medi 7.00 y.p.  - 9.00 y.p. Derbyniad croeso, gwahoddiad agored i’n holl fyfyrwyr uwchraddedig  Cyntedd Hanes, Adeilad Hugh Owen

Myfyrwyr MA 

Dydd Mawth, 26 Medi  1.30 y.p. Croeso, a Chyflwyniad i’r rhaglen MA
Dr Jessica Gibbs, Cyfarwyddwr Astudiaethau Uwchraddedig
Ystafell C164, Adeilad Hugh Owen
Dydd Mawth, 26 Medi   2.30 y.p. Hyfforddiant ymchwil yn y radd MA
A: Dulliau Ymchwil a Sgiliau Proffesiynol mewn Hanes
B: Traethawd Hir MA: ychydig o wybodaeth o flaen llaw
Ystafell C164, Adeilad Hugh Owen
Dydd Mawth, 26 Medi  3.30 y.p. Coffi Cyntedd Hanes, Adeilad Hugh Owen
Dydd Mawth, 26 Medi (amseroedd i’w cadarnhau yn y sesiwn am 13:00 
ond yn debygol o fod am 16:00)
Cyfarfod gyda Chynullwyr Rhaglen MA
MA Medieval Britain and Europe: 
Yr Athro Björn Weiler
Ystafell C42, Adeilad Hugh Owen
Dydd Mawth, 26 Medi (amseroedd i’w cadarnhau yn y sesiwn am 13:00 
ond yn debygol o fod am 16:00)
Cyfarfod gyda Chynullwyr Rhaglen MA
MA Modern History:
Dr Peter Lambert
Ystafell C55, Adeilad Hugh Owen
Dydd Mawth, 26 Medi (amseroedd i’w cadarnhau yn y sesiwn am 13:00 
ond yn debygol o fod am 16:00)
Cyfarfod gyda Chynullwyr Rhaglen MA
MA History and Heritage: 
Dr Michael Roberts
Ystafell C53, Adeilad Hugh Owen
Dydd Mawth, 26 Medi (amseroedd i’w cadarnhau yn y sesiwn am 13:00 
ond yn debygol o fod am 16:00)
Cyfarfod gyda Chynullwyr Rhaglen MA
MA History of Wales: 
Professor Paul O’Leary
Ystafell B19, Adeilad Hugh Owen
Dydd Mawth, 26 Medi (amseroedd i’w cadarnhau yn y sesiwn am 13:00 
ond yn debygol o fod am 16:00)
Cyfarfod gyda Chynullwyr Rhaglen MA
MA Media History: 
Dr Siân Nicholas
Ystafell C51, Adeilad Hugh Owen

Myfyrwyr MPhil/PhD

Dydd Mawth, 26 Medi 11.30 y.b. Croeso, a Chyflwyniad i’r rhaglen MPhil/PhD
Dr Jessica Gibbs, Cyfarwyddwr Astudiaethau Uwchraddedig
Ystafell C44, Adeilad Hugh Owen
Dydd Mawth, 26 Medi  2.00 y.p. - 3.00 y.p. Cyfarfodydd unigol gyda goruchwylwyr ymchwil
(amseroedd i’w cadarnhau yn y sesiwn am 11.30am)
Ystafell C44, Adeilad Hugh Owen

Adran Astudiaethau Gwybodaeth

Information Management, Libraries and Archive Students

(MA Information & Library Studies, MA Archives Administration & MSc Digital Curation)

All sessions are in the Hugh Owen Building, Room D54 on the Penglais Campus unless stated otherwise

 

DyddiadAmserDigwyddiadLleoliad
Dydd Mawrth 25 Medi11:00 yb -12:30 ypWelcome talk and guide to registration   
Dydd Mercher 26 Medi11:30 yb-1.00 ypIntroduction to your Master’s Programme and the Skills Induction Programme 
 1:00 yp - 2:00 yp Buffet lunch for all new postgraduate students and all staff 
 2:00 yp - 4:00 yp Getting started   
Dydd Iau 27 Medi1:00 yp - 2:00 yp A guide to the library and Information Services followed by tours of the Hugh Owen Library 
 2:00 yp -4:00 yp
Personal tutorials NB You will be informed about your Personal Tutor before this session. Please arrange to meet with your Personal Tutor by the end of the first week of teaching

to be held in staff offices in

Penbryn 5 Building, Top Floor

Dydd Gwener 28 Medi 10:30 yb -11:00 yb
A talk for international students on what is required for Tier 4 visa compliance with Katerina Stivasari-Jones 
 11:00 yb -12:00 yp
Cyfathrebu Effeithiol, John Morgan, Cydlynydd Arferion Astudio (i'v gadarnhau)
 

 

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

RHAN UN

PhD a Myfyrwyr Meistr

DyddiadAmserDigwyddiadLleoliad
Dydd Llun, 25 Medi 9.15 y.b. Cyrraedd a pecyn croeso - Vicki Jones, Swyddog Gweithredu Academaidd Prif Neuadd, Adeilad Gwleidyddiaeth Rhyngwladol
Dydd Llun, 25 Medi 9.30 y.b. Cyflwyniad a Croeso - Professor Richard Beardsworth, Pennaeth Adran Prif Neuadd, Adeilad Gwleidyddiaeth Rhyngwladol
Dydd Llun, 25 Medi 9.45 y.b. Ysgol y Graddedigion- Dr Jenny Mathers, Cyfarwyddwr Astudiaethau Graddedig Prif Neuadd, Adeilad Gwleidyddiaeth Rhyngwladol
Dydd Llun, 25 Medi 10.00 y.b Diwylliant Ymchwil - Dr Berit Bliesemann de Guevara, Cyfarwyddwr Ymchwil Prif Neuadd, Adeilad Gwleidyddiaeth Rhyngwladol
Dydd Llun, 25 Medi 10.15 y.b. Gwasanaethau Gwybodaeth Prif Neuadd, Adeilad Gwleidyddiaeth Rhyngwladol
Dydd Llun, 25 Medi 10.30 y.b. Te & Coffi Prif Neuadd, Adeilad Gwleidyddiaeth Rhyngwladol

RHAN DAU

Myfyrwyr Meistr

DyddiadAmserDigwyddiadLleoliad
Dydd Llun, 25 Medi 10-45 y.b. - 12.30 y.p.
 • Bod yn fyfyriwr Meistr
 • Trosolwg o raglenni Meistr: Llwybrau S & RT
 • Cyngor a chefnogaeth sydd ar gael

Y Flwyddyn i ddod:

 • Beth i'w wneud cyn i'r dosbarthiadau dechrau
 • Y Traethawd Hir
 • Fforwm Traethawd Hir
 • Aseiniad
 • Cwestiynau cyffredinol

 

Prif Neuadd, Adeilad Gwleidyddiaeth Rhyngwladol

 Myfyrwyr Ymchwil – Ystafell Gorllewin – Dr Jenny Mathers, Cyfarwyddwr Astudiaethau Graddedig

DyddiadAmserDigwyddiadLleoliad
Dydd Llun, 25 Medi 10-45 y.b. - 12.30 y.p.
 • Myfyrwyr PhD yn rhoi cyflwyniad byr o'i hunain 
 • Gweithgareddau Adrannol
 • Goruchwylio a Monitro Ymchwil
 • Y Flwyddyn gyntaf o'r PhD
 • Hyfforddiant Ymchwil
 • Cwestiynau cyffredinol

 

Ystafell Gorllewin, Adeilad Gwleidyddiaeth Rhyngwladol

Derbynfa Gwin

DyddiadAmserDigwyddiadLleoliad
Dydd Llun, 25 Medi 6.00 y.p. - 7.00 y.p.

 

Derbynfa Gwin

 

Prif Neuadd, Adeilad Gwleidyddiaeth Rhyngwladol

Cynghori Meistr a Chofrestru Uwchraddedig 

DyddiadAmserDigwyddiadLleoliad
Dydd Mawrth, 26 Medi 2.00 y.p. - 4.00 y.p.

 Cynghori Meistr a Chofrestru Uwchraddedig

Prif Neuadd, Adeilad Gwleidyddiaeth Rhyngwladol

 

 

Adran y Gyfraith

Mae’r gweithgareddau uchod yn orfodol
Mae’r gweithgareddau yma yn ychwanegol i’r rhai sydd wedi eu trefnu’n ganolog gan y Brifysgol
Mae’r gweithgareddau ar Gampws Llanbadarn os na nodir yn wahanol
RB = Adeilad Rheidol
EM = Adeilad Elystan Morgan
DyddiadAmserDigwyddiadLleoliad

Dydd Mawrth, 26 Medi

2.00 y.p. - 3.00 y.p. Sgwrs Chroeso Uwchraddedig a Chanllaw i Gofrestru 
Sesiwn ar y cyd ar gyfer myfyrwyr Busnes a’r Gyfraith

Ystafell 0.23, Adeilad Rheidol

Dydd Mercher, 27 Medi

10.00 y.b. -12.00 y.p.

Cofrestru Adrannol ar gyfer holl Myfyrwyr Uwchraddedig Neuadd Fawr, Penglais         
Dydd Mercher, 27 Medi

2.00 y.p. - 4.00 y.p.

Cynefino Academaidd ar gyfer Myfyrwyr Uwchraddedig a addysgir – Gyfraith Rhan 1
Sgiliau Astudio (Uta Kohl )
Amgylchedd Ymchwilio a Astudio (Chris Harding)

Ystafell 1.20 Adeilad Elystan Morgan

Dydd Iau, 28 September

9.00 y.b. -12.00 y.p.

Cynefino Academaidd ar gyfer Myfyrwyr Uwchraddedig a Addysgir – Gyfraith Rhan 2
Cyflwyniad i’r System Gyfraith Gyffredin Gyffreithiol Rhan 1 (Kerry Lewis)
Amser Paned
Cyflwyniad i’r System Gyfraith Gyffredin Gyffreithiol Rhan 1 (Ruth Atkins)
Ystafell 1.20 Adeilad Elystan Morgan

Dydd Iau, 28 September

5.00 y.p.

Profiad Myfyrwyr Rhyngwladol Aberystwyth 
Rosa Soto, Cynghorydd Myfyrwyr Rhyngwladol y Brifysgol
Cwtch Padarn, Padarn

Dydd Gwener, 29th September 11.00 y.b. -12.00 y.p. Sgwrs i Fyfyrwyr Rhyngwladol & Gwybodaeth Cydymffurfiaeth Visa
Katerina Stivasari-Jones, Rheolwr Cydymffurfio’r Brifysgol
Ystafell T1 Adeilad Elystan Morgan
Dydd Gwener, 29th September 1.00 y.p. - 2.00 y.p. Canllaw i'r Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth
Anita Saycell, Llyfrgellydd Gwasanaethau Academaidd
Ystafell 0.23 Adeilad Rheidol
Dydd Gwener, 29th September  2.30 y.p. - 3.30 y.p. Cyfathrebu Effeithiol
John Morgan,Cydlynydd Arferion Astudio
Ystafell 0.23 Adeilad Rheidol

 

Adran Mathemateg

DyddiadAmserDigwyddiadLleoliad
Dydd Llun, 25 Medi  10.30 y.b. - 12.00 y.p. Sesiwn Gyfarwyddyd ar ôl sesiwn Groeso’r Athrofa i’r holl fyfyrwyr newydd  B57, Llandinam
Dydd Mercher, 27 Medi

 10.00 y.b. - 12.00 y.p.

Sesiwn Gynefino i Uwchraddedigion a Addysgir,  MP 0.10

Adran Ieithoedd Modern

Adran Ffiseg

DyddiadAmserDigwyddiadLleoliad
Dydd Llun, 25 Medi  10.30 y.b. - 12.00 y.p. Sesiwn Gyfarwyddyd ar ôl sesiwn Groeso’r Athrofa i’r holl fyfyrwyr newydd  B57, Llandinam
Dydd Mercher, 27 Medi

 10.00 y.b. - 12.00 y.p.

Sesiwn Gynefino i Uwchraddedigion a Addysgir,  MP 0.10

Adran Seicoleg

Adran Theatr, Ffilm a Theledu

DyddiadAmserDigwyddiadLleoliad
Dydd Mawrth, 26 Medi 1.00 p.m. - 1.45 p.m. Croeso a Chyflwyniadau [HOLL FYFYRWYR] Ystafell Seminar, Adeilad Parry Williams
Dydd Mawrth, 26 Medi 1.45 p.m.  - 2.30 p.m.

(Myfyrwyr MA)

Cyd-gysylltwyr Graddau i gwrdd gyda’r myfyrwyr a thrafod y cynllun gradd a dosbarthu llawlyfrau gradd ac amserlenni.

 
Ystafell Seminar, Adeilad Parry Williams
Dydd Mawrth, 26 Medi  1.45 p.m.  - 2.30 p.m. 

(Myfyrwyr YMCHWIL)

Cyfarwyddwr Uwchraddedig, Goruchwylwyr a Mentoriaid i gwrdd a myfyrwyr newydd. 
Ystafell Seminar, Adeilad Parry Williams
Dydd Mawrth, 26 Medi   7.00 p.m. - 11.00 p.m. Noson Cymdeithasol a Chwis ThFfaTH- Croeso i bawb!  Lleoliad i'w gadarnhau
Dydd Mercher, 27 Medi 10.00 a.m. - 11.30 a.m.

Cofrestru (Holl Fyfyrwyr)

Holl myfyrwyr (MA a PHD) i weld Ceris Medhurst-Jones yn y i ddewis modiwlau a dad-gloi cofresrtu ar-lein  

 

Swyddfa Gweinyddol, llawr cyntaf, Adeilad Parry-Williams

*A fydech gystal a sicrhau eich bod hefyd yn mynychu’r digwyddiadau gorfodol canolog a rhestrir yma

Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

DyddiadAmserDigwyddiadLleoliad
Dydd Iau, 28 Medi 7.00 y.p. - 9.00 y.p. Derbyniad i Uwchraddedigion I'w gadarnnau