113. Hanes Cymru: Dr John Davies (1938 - 2015)
Dr Paul O'Leary, Dr Eryn White

Dr John Davies

Ganed Dr John Davies yn Llwynypia, Rhondda Fawr, yn 1938, a threuliodd ei flynyddoedd cynnar yn Nhreorci, cyn symud i Fwlch-llan, Ceredigion.

Ffurfiodd ei flynyddoedd cynnar ei ymrwymiad i’r iaith Gymraeg a chenedl. Ymunodd Dr Davies â Phrifysgol Aberystwyth fel darlithydd yn Adran Hanes Cymru ar y pryd ym 1973, dyrchafwyd yn uwch-ddarlithydd yn 1981 a nes ymddeol yn 1990.

Yn hanesydd blaenllaw ei genhedlaeth, cyfrannodd yn helaeth at y wybodaeth a'r diddordeb yn hanes Cymru.

Ei waith mwyaf nodedig oedd ‘Hanes Cymru’, sef Hanes Cymru a’r Cymry a gyhoeddwyd yn 1990, ac yn Saesneg fel ‘A History of Wales’ yn 1993, argraffiadau diwygiedig a diweddar yn dod i’r amlwg yn 2007 a 2014.

Yn ddarlithydd a chyfathrebwr cyhoeddus talentog iawn, llwyddodd wedi hynny i fwynhau gyrfa hynod lwyddiannus fel darlledwr teledu a radio yn Gymraeg a Saesneg.

Fe'i cofir yn annwyl fel Warden Pantycelyn o 1974 i 1992.

Penguin Random House – John Davies

Mwy o wybodaeth

Dr Paul O'Leary

Dr Eryn White

Adran Academaidd

Adran Hanes a Hanes Cymru

Nesaf
Blaenorol