Y Gymuned 2021

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y byddwn yn ail-agor o ddydd Mawrth 4 Mai, yn dilyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i leihau’r cyfyngiadau ar gyfer campfeydd, canolfannau hamdden a chyfleusterau ffitrwydd.  

Diogelwch yw ein prif flaenoriaeth. Felly bydd y Ganolfan Chwaraeon ar agor i aelodau’n unig, ac yn cynnig mynediad i’r gampfa a’r pwll nofio, gydag ystod o fesurau i’ch cadw’n ddiogel. 

Bydd y dosbarthiadau’n ail-ddechrau o ddydd Sadwrn 8 Mai; bydd y rhain wedi’u cyfyngu i sesiynau dwysedd isel i ddechrau, cyn dychwelyd i raglen lawn pan fydd cyfyngiadau Llywodraeth Cymru’n caniatáu.  

I'r perwyl hwn, rydym wedi cyfyngu mynediad i'r Ganolfan i aelodau yn unig. Ar hyn o bryd, byddwn yn cynnig pecynnau aelodaeth mis neu 3 mis trwy'r siop ar-lein. Bydd y pecynnau hyn ar gael i'w prynu o ddydd Mercher 28 Ebrill 2021. Y ddolen yw 

Aelodaeth Aelodaeth Taliad un mis neu dri mis

Clwb

300

Defnydd anghyfyngedig o’r gweithgareddau canlynol:

  • Campfa a Phwysau Rhydd
  • Rhaglen Ffit-Rhwydd - Ymarfer Corff i Grwpiau a dosbarthiadau Seiclo Grŵp
  • Trac rhedeg 400m gyda llifoleuadau, Pwll Nofio a Sawna
  • Wal Ddringo dan do - Box Rox
  • Yn ogystal â sesiynau chwarae rhad ac am ddim wedi’u hamserlennu ar gyfer cyfleusterau eraill megis badminton ac ati

£30 or £90

 

Corfforaethol 

(GIG, yr Heddlu, y Gwasanaethau Tân, Llywodraeth Cynulliad Cymru, Cyngor Sir Ceredigion a chwmnïau lleol eraill)

 Cewch yr un mynediad ag aelodau’r Clwb 300.

 £27 or £81 

 

Ieuenctid

(Mae gostyngiad sylweddol ar gael i ddisgyblion ysgol/coleg rhwng

16 ac 19 oed)

 Cewch yr un mynediad ag aelodau’r Clwb 300.

 £10.50 or     £31.50