Y Gymuned

Yn dilyn trafodaethau gyda Chyngor Sir Ceredigion yn sgil tynhau cyfyngiadau Llywodraeth Cymru, rydym yn cau ein cyfleusterau i bawb ar wahan i fyfyrwyr y Brifysgol.

Mae’r newid hwn yn weithredol o fore Llun 28 Medi 2020.

Mae hyn wedi ei wneud er mwyn lleihau’r potensial am ledaenu’r haint rhwng gwahanol rannau o’r gymuned.

Hoffem ymddiheuro am y siom y gallai hyn ei achosi, ond gobeithiwn y bydd ein holl aelodau'n deall bod y penderfyniad hwn wedi'i wneud, mewn cydweithrediad â'r Cyngor, gyda'ch iechyd a'ch lles mewn golwg.

Bydd taliadau aelodaeth yn cael eu rhewi yn syth a than y byddwn yn gallu ail-agor. Yn y cyfamser, edrychwn ymlaen at ail-ddechrau’r gweithgareddau ar gyfer ein holl aelodau pan fydd amgylchiadau wedi gwella’n ddigonol.