Oriau Agor a Gybodaeth Cyswllt

 

Oriau Agor Cyffedinol

Diwrnod Amser
Dydd Llun i ddydd Mercher  06:30 - 21:30
Dydd Sadwrn 08:00 - 16.30
Dydd Sul 08:00 - 16:30

Dydd LLun- Dydd Gwener 5.00pm-8.00pm

Sesiwn campfa i aelodau yn unig

Oriau Agor Pwll Nofio

Rydym yn argymell yn gryf bod nofwyr yn cysylltu â'r Ganolfan Chwaraeon cyn dod er mwyn cadarnhau yr oriau agor. Mae'r tudalennau gwe yn cael eu diweddaru ar adegau penodol yn unig, yn ystod yr wythnos waith.

Diwrnod Gweithgaredd Agor Cau
Llun      Nofio Cyffredinol- Nofio mewn lonydd  07.15  21.15
Campfa Dwr 11.15 12:00
Nofio Cyffredinol - Nofio mewn Lonydd 12.:00 21:15

Mawrth

Nofio Cyffredinol 07.15 19:15
Clwb Nofio Tri 19.15 20.15
Nofio Cyffredinol 20:15 21:15

Mercher

Nofio Cyffredinol 07.15 21.15
Iau 


Clwb Nofio-Tri 07:15 08:15
Nofio Cyffredinol  08.15 21:15
Gwener  
Nofio Cyffredinol 07:15 21:15
Sadwrn     
Nofio Cyffredinol  08:00 16.15
Sul    Nofio Cyffredinol - Nofio mewn lonydd   08:0 16:15

Archebwch eich amser nofio yma neu ffoniwch ni ar 01970 622280.

Cysylltwch â ni

E-bost

sports@aber.ac.uk 

Ffôn

Derbynfa 01970 62 2280
Swyfddfa Aelodaeth 01970 62 1500
Ysgrifenyddes y Ganolfan Chwaraeon 01970 62 2275


Cyfeiriad

Canolfan Chwaraeon y Brifysgol,
Campws Penglais,
Aberystwyth,
SY23 3AR.