Oriau Agor a Gybodaeth Cyswllt

 

Oriau Agor Cyffedinol

Diwrnod Amser
Dydd Llun i ddydd Mercher  06:30 - 21:00
Dydd Sadwrn 08:00 - 16.00
Dydd Sul 08:00 - 16:00

Cau Nadolig 2022
Cau am 9pm ar 22 Rhagfyr 2022.
Ailagor ar 29 a 30 Rhagfyr 9am-2pm 'GYM YN UNIG'
Gweithrediad arferol o 6.30am ar 3 Ionawr 2023.

Oriau Agor Pwll Nofio

Rydym yn argymell yn gryf bod nofwyr yn cysylltu â'r Ganolfan Chwaraeon cyn dod er mwyn cadarnhau yr oriau agor. Mae'r tudalennau gwe yn cael eu diweddaru ar adegau penodol yn unig, yn ystod yr wythnos waith.

Diwrnod Gweithgaredd Agor Cau
Llun      Nofio Cyffredinol- Nofio mewn lonydd  07.15-  11.00
Campfa Dwr 11.15 12:00
Nofio Cyffredinol - Nofio mewn Lonydd 11.15 15.45
Gwersi Nofio 16.00 18.00
Nofio Cyffredinol 18.15 21.00

Mawrth

Nofio Cyffredinol 07.15 15.45

 

Gwersi Nofio 16.00 18.00

 

Nofio Cyffredinol 18.15 19.15
Clwb Nofio Tri 19.15 20.15
Nofio Cyffredinol 20.15 21.00

Mercher

Nofio Cyffredinol 07.15 16:00
Telu Nofio 16.00 18.00
Nofio Cyffredinol 18:00 21.00
Iau 


Clwb Nofio-Tri 07:15 08:15
Nofio Cyffredinol  08.15 15:45
Gwersi nofio 16.00 18.00
Nofio Cyffredinol 18.15 21.00
Gwener  
   Nofio Cyffredinol  07.15  21:00
Sadwrn     
Nofio Cyffredinol   08.00 12.15
  Telu Nofio   12.15 14.00
   Nofio Cyffredinol   14.00  16.00
Sul    Nofio Cyffredinol - Nofio mewn lonydd   08:00 12.00
Teulu Nofio   12.15 14.00
  Nofio Cyffredinol   14:15 16:00

Archebwch eich amser nofio yma neu ffoniwch ni ar 01970 622280.

Cysylltwch â ni

E-bost

sports@aber.ac.uk 

Ffôn

Derbynfa 01970 62 2280
Swyfddfa Aelodaeth 01970 62 1500
Ysgrifenyddes y Ganolfan Chwaraeon 01970 62 2275


Cyfeiriad

Canolfan Chwaraeon y Brifysgol,
Campws Penglais,
Aberystwyth,
SY23 3AR.