Chwilota am Brofiad Gwaith

Mae cyfnod o brofiad gwaith, heb amheuaeth, yn un o'r dulliau gorau o ddatblygu sgiliau, ddeall beth rydych yn mwynhau ei wneud mewn sefyllfa gwaith, ac o gefnogi eich astudiaethau academiadd wrth ichi ddod yn fwy hyblyg, ystwyth ac hyderus yn eich dulliau o weithredu.                          

Mae llawer iawn o gyfleoedd profiad gwaith ar gynnig ac bydd rhywbeth ar gael at flas pawb waeth beth fo'ch diddordebau, syniadau, galluoedd a lefel eich cwrs academaidd.

Ond cyn mynd ati i bori trwy hysbysebion gwaith, cymerwch rhai munudau i ystyried y pwyntiau a nodir ar ein tudalen Dod o hyd i brofiad gwaith a fydd o gymorth i chi cyn dechrau chwilota.

Mynwch olwg ar yr isod i weld beth sydd ar gynnig ac i ddewis yr hyn sydd o ddiddordeb i chi.