Gadewch i ni gydweithio!

Byddwn yn cydweithio â chi mewn modd creadigol a hyblyg sydd wedi’i deilwra at anghenion eich busnes penodol chi – a hynny’n rhad ac am ddim!

Yr hyn a gynigiwn

Rydym yn cydweithio mewn amrywiaeth o ffyrdd gyda rhwydwaith amrywiol o gyflogwyr a sefydliadau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, o fasnachwyr unigol i gorfforaethau mawr.

STEM Careers Fair 2017

Efallai nad ydych yn sicr os neu sut y gallwn weithio gyda’n gilydd, ond yn awyddus i ddarganfod! Neu efallai eich bod wedi darganfod angen penodol y gallwn eich helpu gyda, er enghraifft:

  • mae gennych swydd gwag neu interniaeth i hysbysebu
  • rydych chi'n meddwl  am gynnal stondin yn un o'n Ffeiriau Gyrfaoedd neu ddigwyddiadau eraill ar y campws
  • hoffech chi ddatblygu syniad am leoliad neu brosiect ar gyfer un o'n myfyrwyr
  • rydych yn gobeithio gweithio gydag adran benodol neu gyda myfyrwyr sy'n astudio pwnc neu fodiwl penodol

Beth bynnag fo'ch angen unigol, cysylltwch ein Swyddog Cyswllt â Chyflogwyr, unrhyw bryd.

STEM Careers Fair 2017

Yr hyn sydd gan gyflogwyr i'w ddweud amdanom

Gwrandewch ar yr hyn sydd gan gyflogwyr a sefydliadau eraill i’w ddweud ynghylch gweithio gyda ni drwy glicio yma.

Spring Careers Fair 2017

 

Manylion cyswllt Jacqui:

Ffôn: 01970 628670

Ebost: jah30@aber.ac.uk

Edrychwn ymlaen at glywed gennych.