Sut y gallwn helpu

Mae'r Gwasanaeth Gyrfaoedd yn cael ei staffio gan dîm cyfeillgar a phrofiadol sy'n cynnig amrywiaeth o gymorth i'ch helpu i adnabod eich cryfderau ac archwilio amrywiaeth eang o gyfleoedd er mwyn i chi wneud penderfyniadau gwybodus am eich dyfodol.

Rydym yma i'ch helpu chi ar unrhyw gyfnod yn eich cynnydd trwy brifysgol ac ar ôl i chi raddio, felly galwch heibio am sgwrs. Mae Ymgynghorydd ar ddyletswydd bob dydd o'r wythnos a fydd ar gael i gynnig cyngor ac arweiniad cychwynnol.

Efallai y byddwch wedyn yn cael eich gyfeirio at Ymgynghorydd Gyrfaoedd am apwyntiadau hirach a manwl.

Mae'r Gwasanaeth Gyrfaoedd wedi ei leoli yn Undeb y Myfyrwyr (drws nesaf i'r siop yr Undeb).

Oriau agor yw:

   Dydd Llun i ddydd Iau 9:00-5:00

   Dydd Gwener 9:00-4:00

   Rydym ar gau rhwng 1.00 a 2.00 yp.

 

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn y Gwasanaeth Gyrfaoedd yn fuan.