Beth yw ABERymlaen?

Mae’r cynllun lleoliad ABERymlaen yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Ni fydd unrhyw arian pellach ar gael ar gyfer lleoliadau sy'n dechrau yn 2022.

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru maes o law gyda manylion am gyfleoedd yn 2023. Diolch am eich amynedd.

Cyfeiriwch at gynllun Gwaith Aber i gael gwybodaeth am gyflogaeth rhan-amser/achlysurol/tymor byr yn y Brifysgol a allai gael ei hariannu gan eich adran. Adran Adnoddau Dynol y Brifysgol sy'n gweithredu'r cynllun hwn. Mae mwy o fanylion ar gael yma.