Cynlluniau Astudio

BSC  Nursing (Adult) [B740]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Anrhydedd Sengl - iawn o 2022/2023

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (120 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
NU10120

Introduction to Professional Practice

NU11400

Demonstrating Professional Practice (Part A)

or
NY11400

Arddangos Ymarfer Proffesiynol (Rhan A)

Semester 2
NU10220

Developing Professional Practice

NU10400

Demonstrating Professional Practice (Part B)

or
NY10400

Arddangos Ymarfer Proffesiynol (Rhan B)

Semester 3
NU10320

Understanding the Human Body

NU10460

Demonstrating Professional Practice (Part B)

or
NY10460

Arddangos Ymarfer Proffesiynol (Rhan B)

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (120 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
NU20120

Introduction to Field Specific Nursing - Adult

NU22700

Enhancing Professional Practice (Part A)

or
NY22700

Datblygu Ymarfer Proffesiynol (Rhan A)

Semester 2
NU20320

Complex Field Specific Nursing (Adult)

NU20700

Enhancing Professional Practice (Part B)

or
NY20700

Datblygu Ymarfer Proffesiynol (Rhan B)

Semester 3
NU20520

Pathophysiology of common conditions (Adult)

NU20760

Enhancing Professional Practice (Part B)

or
NY20760

Datblygu Ymarfer Proffesiynol (Rhan B)

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal