Cynlluniau Astudio

BA  Human Geography [L70F]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Anrhydedd Sengl - iawn o 2019/2020

Hyd (astudio Llawn Amser): 4 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (100 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
GS01120

Information in a Post-Truth World

GS09520

How to be a Student 1

GS09720

Introduction to Social Science

Semester 2
GS09320

How to be a Student 2

GS09620

The "Othered" Migrant: Social Science Perspectives

Blwyddyn 1  Opsiynau

Semester 2
GS00820

Understanding Change - Environment, People, Places

GS09820

Representing the Other: Cultures and Clashes

Blwyddyn 2  Craidd (80 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
GS10000

Living in a Dangerous World

or
DA10000

Byw mewn Byd Peryglus

GS10220

Conflict and Change: the making of urban and rural spaces

or
DA10520

Newid a gwrthdaro: Cynhyrchu gofodau gwledig a threfol

GS13000

Researching the World: data collection and analysis

Semester 2
GS10020

Living in a Dangerous World

or
DA10020

Byw mewn Byd Peryglus

GS13020

Researching the World: data collection and analysis

GS14220

Place and Identity

Blwyddyn 2  Opsiynau

Students must choose one of two parthways. Students cannot mix modules across pathways.

Blwyddyn 2  Opsiynau

Pathway 1 - Sociology (Arts). Students must take GS15120 and GS16120

Semester 1
GS15120

Thinking Sociologically

Semester 2
GS16120

Key Concepts in Sociology

Blwyddyn 2  Opsiynau

Pathway 2 - Geography (Science). Students must take GS11520 or DA11520 (dependent on language preference) and GS10520

Semester 1
DA11520

Sut i Greu Planed

GS11520

How to Build a Planet

Semester 2
GS10520

Earth Surface Environments

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 3  Craidd (90 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
GS20510

Social Research Methods

or
DA20510

Ymchwilio i bobl a lle

GS21500

Human Geography and Sociology Research Design and Fieldwork Skills

GS22920

Placing Culture

GS23810

Quantitative Data Analysis

Semester 2
GS20410

Concepts for Geographers

GS21520

Human Geography and Sociology Research Design and Fieldwork Skills

GS23020

Placing Politics

or
DA23020

Lleoli Gwleidyddiaeth

Blwyddyn 3  Opsiynau

Choose 30 credits

Semester 1
DA20820

Astudio Cymru Gyfoes

GS24220

Understanding (in)equality and (in)justice

Semester 2
GS23710

Geographical Information Systems

GS28910

Geographical Perspectives on the Sustainable Society

Blwyddyn Olaf  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
GS34000

Geography Dissertation

or
DA34000

Traethawd Estynedig Daearyddiaeth

Semester 2
GS34040

Geography Dissertation

or
DA34040

Traethawd Estynedig Daearyddiaeth

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

(80 credits) Students may take 80 credits. Up to 20 credits may be taken from appropriate modules offered in DGES or in the university.

Semester 1
DA32220

Cenedlaetholdeb a chymdeithas

GS33320

Everyday Social Worlds

GS37520

Urban Risk and Environmental Resilience

GS37920

Memory Cultures: heritage, identity and power

Semester 2
DA31720

Rheoli'r Amgylchedd Gymreig

GS30020

The psychosocial century

GS36820

The Global Countryside: Geographical and Sociological Perspectives

GS39120

Contemporary Global Migration

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal