Cynlluniau Astudio

BSC Geography (with integrated year in industry) [F803]

Blwyddyn Academaidd: 2021/2022Cynllun Anrhydedd Sengl - ar gael ers 2016/2017

Hyd (astudio Llawn Amser): 4 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1 Craidd (60 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 1
GS13000

Researching the World: data collection and analysis

Semester 2
GS10520

Earth Surface Environments

GS13020

Researching the World: data collection and analysis

GS14220

Place and Identity

Blwyddyn 1 Craidd TT/Opsiynau

Students must take these modules. Choose between Welsh medium (DA) and English medium (GS) modules.

Semester 1
DA10520

Newid a gwrthdaro: Cynhyrchu gofodau gwledig a threfol

DA11000

Byw gyda newid byd-eang

DA11520

Sut i Greu Planed

GS10220

Conflict and Change: the making of urban and rural spaces

GS11000

Living with Global Change

GS11520

How to Build a Planet

Semester 2
DA11020

Byw gyda newid byd-eang

GS11020

Living with Global Change

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2 Craidd (60 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 1
CD20220

Graduate Career and Professional Development

GS22010

Physical Analysis of Natural Materials

GS23810

Quantitative Data Analysis

Semester 2
GS20410

Concepts for Geographers

GS23710

Geographical Information Systems

Blwyddyn 2 Craidd TT/Opsiynau

Students must take these modules. Choose between Welsh medium (DA) and English medium (GS) modules.

Semester 1
DA20510

Ymchwilio i bobl a lle

DA22100

Tiwtorial Daearyddiaeth Lefel 2

GS20510

Researching People and Place

GS22100

Level 2 Geography Tutorial

Semester 2
DA22110

Tiwtorial Daearyddiaeth Lefel 2

DA22420

Gwaith Maes Daearyddiaeth

GS22110

Level 2 Geography Tutorial

GS22420

Geography Fieldwork

Blwyddyn 2 Opsiynau

Choose 20 credits from the modules listed below.

Semester 1
DA22510

Geomorffoleg Afonol

DA22810

Daearberyglon

GS23510

The Frozen Planet

GS25210

Catchment Systems

GS28910

Geographical Perspectives on the Sustainable Society

Semester 2
DA23020

Lleoli Gwleidyddiaeth

GS21910

Reconstructing Past Environments

GS22810

Geohazards

GS23020

Placing Politics

Blwyddyn 3 Craidd (120 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 1
GSS0200

Work Placement

GSS0300

Work Placement

Semester 2
GSS0260

Work Placement

GSS0360

Work Placement

Blwyddyn Olaf Craidd TT/Opsiynau

Students must take these modules. Choose between Welsh medium (DA) and English medium (GS) modules.

Semester 1
DA34000

Traethawd Estynedig Daearyddiaeth

GS34000

Geography Dissertation

Semester 2
DA34040

Traethawd Estynedig Daearyddiaeth

GS34040

Geography Dissertation

Blwyddyn Olaf Opsiynau

Students must take 60 credits from the list below. A further 20 credits may be taken from the list below or from other appropriate modules offered in DGES or in the university.

Semester 1
DA32220

Cenedlaetholdeb a chymdeithas

GS31120

Applied Environmental Management

GS32020

Earth Observation from Satellites and Aircraft

GS33420

Glaciers and Ice Sheets

GS36220

Landscapes of British Modernity

GS37920

Geographies of Memory

GS39120

Contemporary Global Migration

Semester 2
DA31720

Rheoli’r Amgylchedd Gymreig

GS30420

Volcanic Activity: Hazards and Environmental Change

GS32120

Sedimentary Environments

GS33720

People, Climate and Environment: a Palaeoenvironmental Perspective

GS36820

Geographies of the Global Countryside

GS37520

Urban Risk and Environmental Resilience

GS38420

World Regional Islam

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal