Cynlluniau Astudio

BSC Geography (with integrated foundation year) [F80F]

Blwyddyn Academaidd: 2021/2022Cynllun Anrhydedd Sengl - ar gael ers 2019/2020

Hyd (astudio Llawn Amser): 4 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1 Craidd (60 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 1
GS01120

Critical Thinking and Research Skills

Semester 2
GS00120

Foundation - Dialogue

GS00320

Learning Experience

Blwyddyn 1 Craidd TT/Opsiynau

Students must take these modules in English or in Welsh.

Semester 1
CY01020

Sylfaen Sgiliau Academaidd 1

IC07620

Academic Skills Foundation 1

Semester 2
CY01120

Sylfaen Sgiliau Academaidd 2

IC07720

Academic Skills Foundation 2

Blwyddyn 1 Opsiynau

Choose one module from the following

Semester 1
CS01120

Information Technology for University Students

GS00420

Environmental Management

Semester 2

Blwyddyn 2 Craidd (60 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 1
GS13000

Researching the World: data collection and analysis

Semester 2
GS10520

Earth Surface Environments

GS13020

Researching the World: data collection and analysis

GS14220

Place and Identity

Blwyddyn 2 Craidd TT/Opsiynau

Core (60 credits) Choose between Welsh medium (DA) and English medium (GS) modules.

Semester 1
DA10520

Newid a gwrthdaro: Cynhyrchu gofodau gwledig a threfol

DA11000

Byw gyda newid byd-eang

DA11520

Sut i Greu Planed

GS10220

Conflict and Change: the making of urban and rural spaces

GS11000

Living with Global Change

GS11520

How to Build a Planet

Semester 2
DA11020

Byw gyda newid byd-eang

GS11020

Living with Global Change

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 3 Craidd (40 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 1
GS22010

Physical Analysis of Natural Materials

GS23810

Quantitative Data Analysis

Semester 2
GS20410

Concepts for Geographers

GS23710

Geographical Information Systems

Blwyddyn 3 Craidd TT/Opsiynau

Core (40 credits). Choose between Welsh medium (DA) and English medium (GS) modules.

Semester 1
DA20510

Ymchwilio i bobl a lle

DA22100

Tiwtorial Daearyddiaeth Lefel 2

GS20510

Researching People and Place

GS22100

Level 2 Geography Tutorial

Semester 2
DA22110

Tiwtorial Daearyddiaeth Lefel 2

DA22420

Gwaith Maes Daearyddiaeth

GS22110

Level 2 Geography Tutorial

GS22420

Geography Fieldwork

Blwyddyn 3 Opsiynau

(20 credits) Students must take 20 credits from the modules listed below (A).

Semester 1
DA22810

Daearberyglon

GS28910

Geographical Perspectives on the Sustainable Society

Semester 2
GS21910

Reconstructing Past Environments

GS22810

Geohazards

Blwyddyn 3 Opsiynau

(20 credits) Students must take 20 credits from the modules listed below (B).

Semester 1
DA22510

Geomorffoleg Afonol

GS23510

The Frozen Planet

GS25210

Catchment Systems

Semester 2

Blwyddyn Olaf Craidd TT/Opsiynau

(40 credits) The following modules are core. Choose between Welsh medium (DA) and English medium (GS) modules.

Semester 1
DA34000

Traethawd Estynedig Daearyddiaeth

GS34000

Geography Dissertation

Semester 2
DA34040

Traethawd Estynedig Daearyddiaeth

GS34040

Geography Dissertation

Blwyddyn Olaf Opsiynau

(80 credits) Students must take 60 credits from the following modules. A further 20 credits may be taken from the list below or from appropriate modules offered in DGES or elsewhere in the university.

Semester 1
DA32220

Cenedlaetholdeb a chymdeithas

GS32020

Earth Observation from Satellites and Aircraft

GS33420

Glaciers and Ice Sheets

GS36220

Landscapes of British Modernity

GS37920

Geographies of Memory

GS39120

Contemporary Global Migration

Semester 2
DA31720

Rheoli’r Amgylchedd Gymreig

GS30420

Volcanic Activity: Hazards and Environmental Change

GS33720

People, Climate and Environment: a Palaeoenvironmental Perspective

GS36820

Geographies of the Global Countryside

GS37520

Urban Risk and Environmental Resilience

GS38420

World Regional Islam

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal