Cynlluniau Astudio

BA  Human Geography (with integrated year in industry) [L703]

Blwyddyn Academaidd: 2024/2025Cynllun Anrhydedd Sengl - iawn o 2016/2017

Hyd (astudio Llawn Amser): 4 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (80 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
GS10000

Living in a Dangerous World

or
DA10000

Byw mewn Byd Peryglus

GS10220

Conflict and Change: the making of urban and rural spaces

or
DA10520

Newid a gwrthdaro: Cynhyrchu gofodau gwledig a threfol

GS13000

Researching the World: data collection and analysis

or
DA10300

Ymchwilio'r Byd: Casglu a Dadansoddi Data

Semester 2
GS10020

Living in a Dangerous World

or
DA10020

Byw mewn Byd Peryglus

GS13020

Researching the World: data collection and analysis

or
DA10320

Ymchwilio'r Byd: Casglu a Dadansoddi Data

GS14220

Place and Identity

Blwyddyn 1  Opsiynau

Students must choose one of two pathways. Students cannot mix modules across pathways

Blwyddyn 1  Opsiynau

Pathway 1 - Sociology (Arts). Students must take GA15120 and GA16120

Semester 1
GS15120

Thinking Sociologically

Semester 2
GS16120

Key Concepts in Sociology

Blwyddyn 1  Opsiynau

Pathway 2 - Geography (Science). Students must take GS11520 or DA11520 (dependent on language preference) and GS10520

Semester 1
DA11520

Sut i Greu Planed

GS11520

How to Build a Planet

Semester 2
GS10520

Earth Surface Environments

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (80 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
CD20220

Graduate Career and Professional Development

GS20510

Social Research Methods

or
DA20510

Ymchwilio i bobl a lle

GS22920

Placing Culture

Semester 2
GS20410

Concepts for Geographers

GS23020

Placing Politics

or
DA23020

Lleoli Gwleidyddiaeth

Blwyddyn 2  Opsiynau

Students must take one of these modules.

Semester 1
DA25400

Dylunio Ymchwil a Sgiliau Gwaith Maes

GS21500

Human Geography Research Design and Fieldwork Skills

Semester 2
DA25420

Dylunio Ymchwil a Sgiliau Gwaith Maes

GS21520

Human Geography Research Design and Fieldwork Skills

Blwyddyn 2  Opsiynau

Choose 20 credits from the list below

Semester 1
GS23810

Quantitative Data Analysis

Semester 2
GS23710

Geographical Information Systems

GS28910

Geographical Perspectives on the Sustainable Society

Blwyddyn 3  Craidd (120 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
GSS0200

Work Placement

or
DAS0200

Lleoliad Gwaith

GSS0300

Work Placement

or
DAS0300

Lleoliad Gwaith

Semester 2
GSS0260

Work Placement

or
DAS0260

Lleoliad Gwaith

GSS0360

Work Placement

or
DAS0360

Lleoliad Gwaith

Blwyddyn Olaf  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
GS34000

Geography Dissertation

or
DA34000

Traethawd Estynedig Daearyddiaeth

Semester 2
GS34040

Geography Dissertation

or
DA34040

Traethawd Estynedig Daearyddiaeth

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Students may take 80 credits from the following modules. Up to 20 credits may be taken from appropriate modules offered in DGES or in the university.

Semester 1
DA32220

Cenedlaetholdeb a chymdeithas

GS33320

Everyday Social Worlds

GS36220

Modern British Landscapes

GS37520

Urban Risk and Environmental Resilience

Semester 2
DA31720

Rheoli'r Amgylchedd Gymreig

GS30020

The psychosocial century

GS36820

The Global Countryside: Geographical and Sociological Perspectives

GS37920

Memory Cultures: heritage, identity and power

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal