Cynlluniau Astudio

BA Human Geography (with integrated foundation year) [L70F]

Blwyddyn Academaidd: 2021/2022Cynllun Anrhydedd Sengl - ar gael ers 2019/2020

Hyd (astudio Llawn Amser): 4 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1 Craidd (80 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 1
GS00220

Foundation in Liberal Arts

GS01120

Critical Thinking and Research Skills

Semester 2
GS00120

Foundation - Dialogue

GS00320

Learning Experience

Blwyddyn 1 Craidd TT/Opsiynau

Students must take these modules in English or in Welsh.

Semester 1
CY01020

Sylfaen Sgiliau Academaidd 1

IC07620

Academic Skills Foundation 1

Semester 2
CY01120

Sylfaen Sgiliau Academaidd 2

IC07720

Academic Skills Foundation 2

Blwyddyn 2 Craidd (40 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 1
GS13000

Researching the World: data collection and analysis

Semester 2
GS13020

Researching the World: data collection and analysis

GS14220

Place and Identity

Blwyddyn 2 Craidd TT/Opsiynau

Core (40 credits). Choose between Welsh medium (DA) and English medium (GS) modules.

Semester 1
DA10520

Newid a gwrthdaro: Cynhyrchu gofodau gwledig a threfol

DA11000

Byw gyda newid byd-eang

GS10220

Conflict and Change: the making of urban and rural spaces

GS11000

Living with Global Change

Semester 2
DA11020

Byw gyda newid byd-eang

GS11020

Living with Global Change

Blwyddyn 2 Opsiynau

(40 credits) Students may choose 40 credits from the list below or from other appropriate modules offered by DGES or elsewhere in the University.

Semester 1
DA11520

Sut i Greu Planed

GS11520

How to Build a Planet

GS15120

Understanding Sameness and Difference

Semester 2
GS10520

Earth Surface Environments

GS16120

Key Concepts in Sociology

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 3 Craidd (40 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 1
GS22920

Placing Culture

GS23810

Quantitative Data Analysis

Semester 2
GS20410

Concepts for Geographers

Blwyddyn 3 Craidd TT/Opsiynau

Core (60 credits). Choose between Welsh medium (DA) and English medium (GS) modules.

Semester 1
DA20510

Ymchwilio i bobl a lle

DA22100

Tiwtorial Daearyddiaeth Lefel 2

GS20510

Researching People and Place

GS22100

Level 2 Geography Tutorial

Semester 2
DA22110

Tiwtorial Daearyddiaeth Lefel 2

DA22420

Gwaith Maes Daearyddiaeth

DA23020

Lleoli Gwleidyddiaeth

GS22110

Level 2 Geography Tutorial

GS22420

Geography Fieldwork

GS23020

Placing Politics

Blwyddyn 3 Opsiynau

Choose 20 credits from the following options

Semester 1
GS24220

Understanding (in)equality and (in)justice

GS28910

Geographical Perspectives on the Sustainable Society

Semester 2
GS22810

Geohazards

GS23710

Geographical Information Systems

Blwyddyn Olaf Craidd TT/Opsiynau

Core (40 credits). Welsh speaking students are encouraged to take DA34000/40 instead of GS34000/40.

Semester 1
DA34000

Traethawd Estynedig Daearyddiaeth

GS34000

Geography Dissertation

Semester 2
DA34040

Traethawd Estynedig Daearyddiaeth

GS34040

Geography Dissertation

Blwyddyn Olaf Opsiynau

(80 credits) Students must take 60 credits from the list below. A further 20 credits may be taken from the list below or from appropriate modules offered in DGES or in the university.

Semester 1
DA32220

Cenedlaetholdeb a chymdeithas

GS36220

Landscapes of British Modernity

GS37920

Geographies of Memory

GS39120

Contemporary Global Migration

Semester 2
DA31720

Rheoli’r Amgylchedd Gymreig

GS36820

Geographies of the Global Countryside

GS37520

Urban Risk and Environmental Resilience

GS38420

World Regional Islam

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal