Archebu Diwrnod Agored

Gofrestru ar gyfer ein Diwrnod Agored ar Ddydd Sadwrn, 12 Tachwedd 2022

Dy Ddiwrnod Agored

Dydd Sadwrn 12 Tachwedd 2022

Rhaid cwblhau’r meysydd isod sydd â seren.

Awgrym: Mae dy rif UCAS yn rhif 10 digid e.e. 1234567891
Noda dy rif ffon symudol yma os hoffet dderbyn neges(euon) testun atgoffa.

Trwy gofrestru ar gyfer Diwrnod Agored rwyt yn rhoi caniatâd i Brifysgol Aberystwyth gysylltu â thi gyda gwybodaeth berthnasol am y digwyddiad.

Yn ogystal â chysylltu gyda thi am y Diwrnod Agored, hoffem hefyd gysylltu â thi gyda mwy o wybodaeth am astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth. Edrycha yma i weld gwybodaeth ynglŷn â sut byddem yn defnyddio dy ddata.