Archebu Diwrnod Agored

Dy Ddiwrnod Agored

Dy Ddiwrnod Agored

Dydd Sadwrn 6 Tachwedd 2021

Rhennir ein digwyddiad yn 2 sesiwn; gyda'r cyfle i ymweld ag adrannau academaidd yn ystod y bore neu'r prynhawn. Dewiswch y sesiwn yr ydych yn dymuno ei fynychu isod.

Os byddwch chi'n cofrestru ar gyfer sesiwn y bore byddwch yn cofrestru am 09:00, bydd mynychwyr sesiwn y prynhawn yn cofrestru am 12:30.

Byddwch yn derbyn rhagor o wybodaeth cyn eich ymweliad i helpu gynllunio'ch diwrnod. Bydd rhaglen y diwrnod yn cynnwys cyfleoedd i siarad â staff a myfyrwyr o adrannau academaidd, gweld llety ac archwilio'r campws.

Rhaid cwblhau’r meysydd isod sydd â seren.

Awgrym: Mae dy rif UCAS yn rhif 10 digid e.e. 1234567891
Please enter a message in the textarea.

Trwy gofrestru ar gyfer ein Teithiau o gwmpas y Campws rydych yn rhoi caniatâd i Brifysgol Aberystwyth gysylltu â chi gyda gwybodaeth berthnasol am y digwyddiad. Yn ogystal â chysylltu â chi am y Teithiau o gwmpas y Campws, hoffem hefyd gysylltu â chi ynghylch digwyddiadau a chyfleoedd eraill i'ch helpu i gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, ac am astudio a byw ym Mhrifysgol Aberystwyth. Rhowch wybod os ydych chi'n hapus i ni wneud hyn:

Byddwn yn cadw'r wybodaeth yn ddiogel yn ystod eich cyfnod fel darpar fyfyriwr ac ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth â thrydydd parti. Byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth ar gyfer yr amcanion a nodwyd uchod yn unig. Mae croeso i chi ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg. I gael rhagor o wybodaeth darllenwch ein Datganiad Diogelu Data