Swyddfa'r Is-Ganghellor

"Croeso i Brifysgol Aberystwyth!"

"Mae gan y Brifysgol hanes hir a balch, wedi ymwreiddio yn y gymuned sy'n ein cefnogi ni. Prifysgol sy'n cael ei harwain gan ymchwil ydym ni, wedi ymrwymo i ddarparu profiad addysgol ardderchog i'n myfyrwyr. Rydym yn ddigon bach i adnabod ein myfyrwyr fel unigolion ac yn ddigon mawr i feithrin enw da rhyngwladol. Ymfalchïwn yn ein cymuned academaidd egnïol, ac mae'n fraint cael byw mewn amgylchedd naturiol syfrdanol yn ogystal â'r dref farchnad hanesyddol ar lan y môr."

Yr Athro Elizabeth Treasure
Is-Ganghellor