Staff y Swyddfa Is-Ganghellor

Swyddfa'r Is-Ganghellor yw'r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer pob ymholiad sy'n ymwneud â'r Is-Ganghellor a'r Grŵp Gweithredol.

Mae hefyd yn darparu cefnogaeth weinyddol i Grŵp Gweithredol y Brifysgol.

Cysylltu gyda’r tîm drwy danfon neges e-bost at Is-ganghellor@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970 62 2002.

Jean JonesJean Jones

Pennaeth Swyddfa'r Is-Ganghellor

01970 622101

jsj@aber.ac.uk

Amanda Jones

Cynorthwy-ydd Personol Gweithredol

i'r Athro Jon Timmis, yr Is-Ganghellor

01970 622010

ado@aber.ac.uk

Charles Lloyd HarveyCharles Lloyd Harvey

Cynorthwy-ydd Personol Gweithredol

i'r Athro Angela Hatton, Dirprwy Is-Ganghellor (Ymchwil, Cyfnewid Gwybodaeth ac Arloesi) a Mr Simon Crick, Cyfarwyddwr Cyllid a Chynllunio

01970 622008

chl25@aber.ac.uk

Sara England

Cynorthwy-ydd Personol Gweithredol

i’r Athro Tim Woods, Dirprwy Is-Ganghellor 

01970 622011

sjj@aber.ac.uk