Staff y Swyddfa Is-Ganghellor

Swyddfa'r Is-Ganghellor yw'r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer pob ymholiad sy'n ymwneud â'r Is-Ganghellor a'r Grŵp Gweithredol.

Mae hefyd yn darparu cefnogaeth weinyddol i Grŵp Gweithredol y Brifysgol.

Cysylltu gyda’r tîm

Anfonwch neges at Is-ganghellor@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970 62 2002.

Jean JonesJean Jones

Pennaeth Swyddfa'r Is-Ganghellor

01970 622101

jsj@aber.ac.uk

Nerys HywelNerys Hywel

Cynorthwy-ydd Personol Gweithredol

i'r Athro Elizabeth Treasure, yr Is-Ganghellor a Dr Rhodri Llwyd Morgan, Cyfarwyddwr y Gymraeg a Chysylltiadau Allanol

01970 622010

naj@aber.ac.uk

Charles Lloyd HarveyCharles Lloyd Harvey

Cynorthwy-ydd Personol Gweithredol

i'r Athro Colin McInees, Dirprwy Is-Ganghellor (Ymchwil, Cyfnewid Gwybodaeth ac Arloesi) a Mr Stephen Forster, Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol 

01970 622008

chl25@aber.ac.uk

Lucy Dolloway-DumbrillLucy Dolloway-Dumbrill

Cynorthwy-ydd Personol Gweithredol

i’r Athro Tim Woods, Dirprwy Is-Ganghellor 

01970 622011

lad14@aber.ac.uk

 

Jaanika Viirma
Cynorthwy-ydd Gweinyddol Swyddfar's Is-Ganghellor

01970 622002