Mrs Jean Ann Jones

B.A Gweinyddiaeth

Mrs Jean Ann Jones

Pennaeth Swyddfa'r Is-Ganghellor

Manylion Cyswllt

Proffil

Ymunais â'r AAG ym mis Ionawr 2002 ar ôl gadael goleuadau Llundain wedi 15 mlynedd i ddychwelyd adref gyda'm teulu i fwynhau ffordd o fyw mwy hamddenol. Hyd yma nid wyf wedi cael fy siomi. Rwy'n treulio'r rhan fwyaf o'm hamser rhydd gyda'm teulu. Rydym wrth ein bodd â'r awyr agored ac, yn anochel gyda dau fab ifanc, rwy'n mwynhau amser gweithgar ac yn aml ar fore dydd Sadwrn rwy'n sefyll ar ochr y cae yn cefnogi tîm pêl-droed yr ysgol. Rwy'n ceisio cadw'n gymharol heini felly yn ogystal â rhedeg ar ôl y plant a chwarae pêl-droed yn yr ardd rwy'n mwynhau'r dosbarth sbinio wythnosol. Pan rwy'n cael amser, rwy'n mwynhau gwneud pethau merchetaidd fel pwytho croes a chwiltio.

Gwybodaeth Ychwanegol

Caiff swyddogaeth y Gweinyddwr Adrannol ei rhannu rhwng Jean Jones a Sue Clarke. Mae Sue yn gweithio o ddydd Llun i ddydd Mercher, a Jean o ddydd Mercher i ddydd Gwener. Mae swyddogaeth Gweinyddwr yr AAG yn niferus ac amrywiol.