Mrs Jean Jones

B.A Gweinyddiaeth

Mrs Jean Jones

Pennaeth Swyddfa'r Is-Ganghellor

Swyddfa'r Is-Ganghellor

Manylion Cyswllt

Proffil

Ymunodd Jean â Swyddfa'r Is-Ganghellor ym mis Hydref 2017. Ers Mis Awst 2014, bu'n gweithio fel Rheolwr Portffolio Ymchwil  a'r  Gymraeg a Diwylliant Cymru yn  Athrofa Daearyddiaeth, Hanes, Gwleidyddiaeth a Seicoleg.  Yn ystod yr amser yma, hi hefyd oedd yr arweinydd gweinyddol yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear.  Wedi ei phenodiad i'r Brifysgol yn y lle cyntaf ym mis Ionawr 2002, ei rôl cyntaf oedd fel gweinyddwraig adrannol yn Adran Astudiaethau Gwybodaeth.