Cyhoeddi enillwyr Gwobrau Gŵyl Dewi Prifysgol Aberystwyth

19 March 2018

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi anrhydeddu pedwar unigolyn am eu cyfraniad at y Gymraeg mewn seremoni arbennig yn yr Hen Goleg.

Ail-ethol Vladimir Putin: sut mae deall byd-olwg arlywydd Rwsia

19 March 2018

Mewn erthygl yn The Conversation mae Dr Jenny Mathers o'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn trafod ail-ethol Vladimir Putin am ei bedwerydd tymor. Nid yw Putin ar delerau da iawn gyda gweddill y byd, ond a yw hyn yn ei boeni?


 

Ai Cymro oedd Padrig Sant?

19 March 2018

Heb amheuaeth cafodd Padrig Sant ei eni yng ngorllewin Prydain, ond fe ddewisodd Iwerddon yn hytrach na gwlad ei enedigaeth. Beth arall ydym ni’n ei wybod am ei gysylltiadau â Chymru yn y bumed ganrif? Dr Simon Rodway fu'n ystyried y dystiolaeth.

Cyhoeddi rhestr fer InvEnterPrize 2018

16 March 2018

Mae’r rhestr fer ar gyfer gwobr menter flynyddol Prifysgol Aberystwyth, sydd yn werth £10,000 i’r enillydd, wedi ei chyhoeddi.

Cyfnod enwebu wedi dechrau ar gyfer gwobrau’r staff a’r myfyrwyr

14 March 2018

Mae cyfnod enwebu UMAber yn Dathlu: Gwobrau'r Staff a'r Myfyrwyr, ar agor. Mae'r gwobrau'n gyfle i gydnabod staff, cynrychiolwyr academaidd a myfyrwyr am eu gwaith.


 

Anrhydeddu darlithydd mathemateg am waith iaith

14 March 2018

Mae darlithydd o Brifysgol Aberystwyth wedi ei anrhydeddu am ei waith yn hyrwyddo mathemateg drwy gyfrwng y Gymraeg.

Myfyrwyr o Aberystwyth i fynychu cynhadledd Menywod mewn Ffiseg

14 March 2018

Bydd dwy fyfyrwraig yn cynrychioli Prifysgol Aberystwyth yng Nghynhadledd Menywod Israddedig mewn Ffiseg (CUWiP) y DU 2018 yn ddiweddarach yr wythnos hon.

Anturio a Darganfod: Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth yn dechrau ym Mhrifysgol Aberystwyth

13 March 2018

Bydd cannoedd o ddisgyblion ysgol o ganolbarth a gorllewin Cymru yn ymweld â Phrifysgol Aberystwyth heddiw, fory a dydd Iau – 13 – 15 Mawrth 2018, wrth i’r Brifysgol ddathlu Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth.

Philomusica – O Rwsia i Iwerddon

13 March 2018

Bydd cyfle i gerddgarwyr glywed rhai o gerddorion cerddorfaol gorau gorllewin Cymru mewn perfformiad ysblennydd nos Sadwrn yma, 17 Mawrth, pan fydd Philomusica yn perfformio yn y Neuadd Fawr yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

Cyfle i leisio barn ar ddyfodol y Cynulliad Cenedlaethol

12 March 2018

Bydd cyfle i drigolion Ceredigion ddweud eu dweud am ddyfodol y Cynulliad Cenedlaethol mewn cyfarfod agored ar nos Iau, 15 Mawrth 2018 am 6 yr hwyr yng Nghanolfan Arad Goch, Stryd y Baddon, Aberystwyth.

Myfyrwyr Aberystwyth yn ennill cystadleuaeth grawnfwydydd y DU

09 March 2018

Mae tîm o fyfyrwyr o Athrofa Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) Prifysgol Aberystwyth wedi curo 13 o dimau prifysgolion a cholegau eraill i godi Cwpan Agronomeg NIAB 2017.

Y cyn-Arglwydd Brif Ustus i drafod dyfodol cyfiawnder yng Nghymru

09 March 2018

Bydd yr Arglwydd Thomas o Gwmgïedd, cyn-Arglwydd Brif Ustus Cymru a Lloegr, yn trafod dyfodol cyfiawnder yng Nghymru mewn darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Aberystwyth ddydd Iau 22 Mawrth 2018.

Myfyriwr seicoleg a’i ast ddefaid yn anelu am bencampwriaeth Crufts

08 March 2018

Mae'r myfyriwr seicoleg Ben Tandy a’i gyfeilles ffyddlon Haze, ast ddefaid deirblwydd, yn wynebu’r her o gystadlu yn sioe gŵn bwysicaf y byd yr wythnos hon.

Parasitiaid: y da, y drwg a’r hyll

08 March 2018

Bydd parasitolegwyr blaenllaw'r byd yn ymgynnull yn Aberystwyth ar gyfer Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Brydeinig Parasitoleg o 8 tan 11 Ebrill 2018.

Pabell Ames newydd i Seicoleg Aber

08 March 2018

Mae Adran Seicoleg Prifysgol Aberystwyth wedi creu’r hyn a ystyrir yr Ystafell Ames dros dro gyntaf yn y byd.

Saith seren - Prifysgol Aberystwyth ar rhestrau byr gwobrau WhatUni

07 March 2018

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ei chynnwys ar saith restr fer ar gyfer gwobrau WhatUni Student Choice Awards 2018.

Gwobr Cronfa J D R a Gwyneth Thomas i ‘Rhodocop’

07 March 2018

Ymchwilydd o Brifysgol Aberystwyth sydd yn astudio ffyrdd o reoli rhododendron yw’r cyntaf i dderbyn ysgoloriaeth ym maes gwyddoniaeth a’r economi wledig.

Prifysgol Aberystwyth yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

06 March 2018

Mae'r heriau a wynebir gan fenywod mudol a dathlu cyfraniad menywod at y Brifysgol o’i dyddiau cynnar yn rhan o raglen o ddigwyddiadau i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2018 yr wythnos hon.

Tystiolaeth angof yn datgelu perthynas Winston Churchill

01 March 2018

Ymchwil newydd yn dangos i Winston Churchill gael perthynas fer gydag un o ffigyrrau amlycaf y byd cymdeithasol, Y Foneddiges Doris Castlerosse yn y 1930au, yn ôl ei gyn ysgrifennydd preifat.